Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Yoksullarla ilgili hadisler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Yoksullarla ilgili hadisler

  Reklam
  yoksullar ile ilgili hadisler


  Paylaş
  Yoksullarla ilgili hadisler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  اَلسَّاعِي عَلَى الأرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
  أوِ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ
  Dul ve fakirlere yardım eden kimse, Allah yolunda cihad eden
  veya gündüzleri (nafile) oruç tutup, gecelerini (nafile) ibadetle
  geçiren kimse gibidir.
  Buhârî, Nafakât, 1; Müslim, Zühd, 41;
  Tirmizî, Birr, 44; Nesâî, Zekât, 78


  Ebû Hüreyre'den (r.a.) Resûlullah'ın (a.s.m.) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Yetimin işleriyle ilgilenen kimse, ister yetimin yakınlarından olsun, ister yabancılardan olsun, (orta parmakla işaret parmağını göstererek) benimle Cennette şu iki parmak gibi baraber bulunacaktır."
  (Ebû Dâvud, Edeb: 123)
  (Hz. Ebû İmran r.a. rivayet ediyor "Yetimi kendine yakın tut.
  Başını elinle okşa ve onu sofrana oturt. Böyle yaparsan kalbin yumuşar ve hacetin görülür." (Ramûz, c. 1/22-7)
  Ebû Hüreyre'den (r.a.) rivayet edilen hadiste Hz. Peygamber (s.a.v.): "Müslümanlar içinde ev yönünden hayırlı olanı yetime iyilik eden evdir. Müslümanların en şerli evi de yetime kötülük yapılan evdir" buyurdu. (Tergib ve Terhib, c. 5/170-10)
  Fakirlere yardım etmek, onların ihtiyaçlarını gidermek, İslâmiyetin en çok üzerinde durduğu hususlardan birisidir. Zekât verilecek sınıflardan birisi de fakirlerdir.
  Fakirlere yardımda bulunurken veya o istediğinde verecek durumda değilken, çok dikkatli ve nazik davranmalı, fakirler gücendirilmemelidir. Onlara her zaman güzel söz söylenmeli, hattâ verirken onlara teşekkür etmek ihmâl edilmemelidir. Zira onlar Allah'ın bir emaneti olan mallardan dolayı Allah'ın emrini yerine getirmeye vesile olmakta, kendilerini o yükten kurtarmaktadırlar.
  Fakirlere yardımla ve şayet verecek durumu yoksa güzel söz söylemekle ilgili âyet-i kerîmelere meâlen bakalım:
  Dula, fakire, ihtiyaç sahiplerine yardım etmekle ilgili hadis-i şeriflerden bazılarına bakalım: Safvân bin Süleym'in (r. a.) rivayet ettiğine göre Resûlullah (a.s.m.) şöyle buyurmuştur: "Dul kadın ve yoksul kimselerin geçimlerini üzerine alan bir Müslüman, Allah yolunda cihad eden mücâhid gibi yahut gündüzleri oruçlu geceleri de ibâdetle meşgul olan kimse gibidir." (Buhâri, Edeb: 25)


  Câbir (r.a.) der ki: Hz. Peygamber (s.a.v.): "Müslüman yoksulu doyurmak Allah'ın rahmetini gerekli kılan güzel amellerdendir." buyurdu. (Tergib ve Terhib., c.2/372-9)
  Geylani hz (fakirlere yardım etmek)


  "Kendi yetimini veya başkasına ait bir yetimi himaye eden kimseyle ben, cennette şöyle yan yana bulunacağız."


  Hadisin ravisi Malik İbni Enes, -Peygamber Aleyhisselam'ın yaptığı gibi- işaret parmağıyla orta parmağını gösterdi.
  Müslim, Zühd 42.


  "Bir kimse sırf Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa, elinin dokunduğu her saç teline karşılık ona sevap vardır".


  Ahmed ibni Hanbel, Müsned, V, 250.


  "Bir kimse, Müslümanların arasında bulunan bir yetimi alarak yedirip içirmek üzere evine götürürse, affedilmeyecek bir suç işlemediği takdirde, Allah Teala onu mutlaka cennete koyar".


  Tirmizî, Birr 14.


  Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu:


  "Ben ve yanakları solmuş dul kadın, kıyamet gününde, yan yana iki parmak gibi beraber olacağız. Mevki ve güzellik sahibi bu kadın, kocasından dul kalmıştır. Kendini yetimlerine adamış ve bu durum onlar evleninceye, ya da ölünceye dek böyle devam etmiştir."


  İbn Mâlik (R.A) Ebû Dâvud (R.A)


  Allah Resûlü Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu:


  "Sofralarında yetim bulunduran kimselerin sofrasına şeytan asla yaklaşamaz."


  Ebû Mûsa (R.A) Taberânî (R.A)


  "Bir kimse, akrabasından veya başkasından olan bir yetimi, yetim kendisini kurtarana kadar uhdesine alsa, o kimseye Cennet vacip olur."


  Ravi: Hz. Adiyy Ibni Hakem (R.A.)


  "Üç kişiye kıyamet gününde Allah, nazar etmez; onları tezkiye etmez ve onlar için elim bir azap vardır: Okuturken yetimi ezen hoca, ihtiyacı yok iken dilencilik yapan kimse, yaranmak için sultana dalkavukluk yapan adam. "


  Ravi: Hz. Ibni Abbas ((R.A)


  Halkın içinde Allah’tan en uzak olan iki kimsedir: Birincisi, ümeranın meclisinde oturur da zulme ait sözlerinde onları tasdik eder. Diğeri ise çocukların muallimidir. Fakat onların hepsini ayni derecede eşit tutmaz. Ve yetimin hakki hususunda Allah’tan korkmaz.


  Ravi: Hz. Ebu Umame (R.A)


  Kalbinin yumuşamasını ve hacetinin görülmesini sever misin? Yetime merhamet et, onun başını oksa ve ona yediğinden yedir. Kalbin yumuşar ve hacetine erişirsin.


  Ravi: Hz. Ebud Derda (R.A)


  Namaz hususunda Allah'tan korkun. Namaz hususunda Allah'tan korkun. Namaz hususunda Allah'tan korkun. Köleleriniz hakkında da Allah'tan korkun. Su iki zaif hakkında da Allah'tan korkun; Dul kadın ve yetim çocuk.


  Ravi: Hz. Enes (R.A)


  Allah'a en sevgili ev, içinde ikram gören yetim bulunan evdir.


  Ravi: Hz. Ibni Omer (R.A)yoksullarla ilgili hadisler,  yoksullukla ilgili hadisler,  yoksulluk ile ilgili hadisler,  yoksullara yardım ile ilgili hadisler,  yoksullar ile ilgili hadisler,  yoksullarla ilgili ayetler,  yoksullukla ilgili hadis