Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Peygamber efendimizin yardımlaşma ile ilgili hadisleri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Peygamber efendimizin yardımlaşma ile ilgili hadisleri

  Reklam
  peygamber efendimizin yardımlaşma ile ilgili sözleri


  Paylaş
  Peygamber efendimizin yardımlaşma ile ilgili hadisleri Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Hadis No : 3338
  Ravi: İbnu Ömer

  Tanım:Resulullah (sav) buyurdular ki: "Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu tehlikede yalnız bırakmaz. Kim, kardeşinin ihtiyacını görürse Allah da onun ihtiyacını görür. Kim bir müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, Allah da o sebeple onu Kıyamet gününün sıkıntısından kurtarır. Kim bir müslümanı örterse, Allah da onu kıyamet günü örter." (Rezin bir rivayette şunu ilave etti: "Kim, hakkı sübut buluncaya kadar mazlumla birlikte otursa, ayakların kaydığı günde Allah onun ayağını Sıratta sabit kılar.")
  ayakların kaydığı günde Allah onun ayağını Sıratta sabit kılar.")
  Kaynak: Ebu Davud, Edeb 46, (4893); Tirmizi, Hudud 3, (1426); Buhari, Mezalim 3, İkrah 7; Müslim, Birr 58

  Hadis No : 3339
  Ravi: Ebu Hüreyre
  Tanım:Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim bir mü'minin dünyevi kederlerinden birini giderirse, Allah da onun Kıyamet günü kederlerinden birini giderir. Kim bir fakire kolaylık gösterirse, Allah da ona dünyada ve ahirette kolaylık gösterir. Kim bir müslümanı örterse, Allah da onu dünya ve ahirette örter. Kişi kardeşinin yardımında olduğu müddetçe, Allah da onun yardımındadır. Kim ilim aramak düşüncesiyle bir yola düşerse, Allah onun cennete olan yolunu kolaylaştırır. Bir grup, Allah'ın kitabını okumak ve aralarında tedris etmek üzere Allah'ın evlerinden birinde toplanırsa, üzerlerine mutlaka sekme iner ve onları rahmet kaplar, melekler onları sarar. Allah da onları yanında bulunan mukarreb meleklere anar. Bir kimseyi ameli yavaşlatırsa, nesebi hızlandıramaz."
  Kaynak: Müslim, Zikr 38, (2699); Ebu Davud, Edeb 68, (4946); Tirmizi, Hudud 3, (1425), Birr 19, (1931), Kıra


  Hadis No : 3340
  Ravi: Ebu Hüreyre
  Tanım:Resulullah (sav) buyurdular ki: "Din nasihatten (hayırhahlıktan) ibarettir!" Yanındakiler sordu: "Kimin için ey Allah'ın Resulü?" "Allah için, kitabı için, Resulü için, müslümanların imamları ve hepsi için! Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona yardımını kesmez, ona yalan söylemez, ona zulmetmez. Herbiriniz, kardeşinin ayinesidir, onda bir rahatsızlık görürse bunu ondan izale etsin."
  Kaynak: Tirmizi, Birr 17,18, (1927,1928,1930); Müslim, İman 95, (55)

  Hadis No : 3341
  Ravi: Asım el-Ahvel
  Tanım:Hz. Enes (ra)'e "Sana Resulullah (sav)'ın: "İslam'da dayanışma akdi (hılf) yoktur!" dediği ulaştı mı?" diye sordum. Şu cevabı verdi. "Kureyş'le Ensar arasında, benim evimde dayanışma antlaşması yaptı." (Ebu Davud'un rivayetinde: "Resulullah, bizim evde Ensarla Muhacir arasında iki veya üç kere dayanıma akdi yaptı" şeklindedir.)
  Kaynak: Buhari, Edeb 67, Kefalet 2, İ'tisam 16; Müslim, Fedailu's-Sahabe 204, (2529); Ebu Davud, Feraiz 17,

  Hadis No : 3342
  Ravi: Enes
  Tanım:Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kardeşine zalim de olsa mazlum da olsa yardım et" "Mazlumsa yardım ederim, zalim nasıl yardım ederim?" diye sorulmuştu. "Onu zulümden alıkoyarsın, bu da ona yardımdır" buyurdu.
  Kaynak: Buhari, Mezalim 4, İkrah 7; Tirmizi, Fiten 68, (2256)


  Hadis No : 3343
  Ravi: Ebu'd-Derda
  Tanım:Resulullah(sav): "Kim kardeşinın ırzını mudafaa ederse, kıyamet günü Allah, onun yüzünden ateşi çevirir."
  Kaynak: Tirmizi, Birr 20, (1932)

  Hadis No : 3344
  Ravi: Ebu Musa
  Tanım:Resulullah (sav) , bir ihtiyaç taleb eden kimse gelince arkadaşlarına yönelir ve: "Şefaat edin, ecir kazanın! Allah da Resulünün diliyle dilediğine hükmetsin!" derdi.
  Kaynak: Buhari, Edeb 37, Salat 88, Mezalim 5; Müslim, Birr 145, (2627); Ebu Davud, Edeb 126, (5131); Tirmizi

  Hadis No : 3345
  Ravi: Ebu Musa
  Tanım:Resulullah (sav) buyurdular ki: "Şu hususlar da Allah'ı büyüklelemenin birer şubesidir: Bir müslüman yaşlıya ikramda bulunmak. İçindekiyle amel hususunda ölçüyü aşmayan ve ondan uzaklaşmayan Kur'an hamiline (hafızına) ikramda bulunmak. Adil olan iktidar sahibine ikram."
  Kaynak: Ebu Davud, Edeb 23, (4843)


  Hadis No : 3346
  Ravi: Enes
  Tanım:Resulullah (sav) buyurdular: "Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşı sebebiyle ikramda bulunursa,
  Allah yaşlılığında ona ikram edecek kimseleri mutlaka takdir eder.
  Kaynak: Tirmizi, Birr 75, (2023)


  Hadis No : 3347
  Ravi:
  Tanım:Resulullah (sav) buyurdular ki: "Küçüklerimize merhamet, büyüklerimize sayı göstermeyen bizden değildir."
  Bir rivayette şu ziyade gelmiştir: "...Ma'rufu emretmeyen, münkerden nehyetmeyen (de bizden değildir)."

  Kaynak: Tirmizi, Birr 15, (1920)
 3. 3
  Kayıtsız Üye
  kısa olsunpeygamberimizin yardımlaşma ile ilgili kısa hadisleri,  peygamberimizin yardımlaşma ile ilgili hadisleri,  peygamber efendimizin yardımlaşma ile ilgili hadisleri,  yardımlaşma ile ilgili hadisler,  peygamberimizin yardımlaşma ile ilgili sözleri,  yardımlaşmakla ilgili hadisler,  yardım ile ilgili hadisler