Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan içimdeki vesveseden nasıl kurtulunur Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  içimdeki vesveseden nasıl kurtulunur

  Reklam
  içimdeki vesveseden nasıl kurtulunur


  Paylaş
  içimdeki vesveseden nasıl kurtulunur Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Eti yenen ve yenmeyen Hayvanlar

  Dinimiz, insanı maddi ve manevî her türlü zarardan
  korumak için bir takım kurallar koymuş ve insana zarar verebilecek pis ve kötü
  olan her şeyi yasaklamış; temiz güzel ve faydalı olanı da helal kılmıştır.
  (Bakara, 2/168,173; A'raf, 7/157)

  Domuzun pis olduğu ve etinin haram kılındığı
  Kur'an-ı Kerim'de açıkca ifade edilmiştir:


  "Allah size ancak
  ölü hayvan etini (leşi), kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesileni
  haram kıldı."
  (Bakara, 2/173).
  Fıkıh kitaplarımızda eti yenen ve yenmeyen
  hayvanlar konusu işlenirken, ilk planda yenilmesi caiz olan kara hayvanlarının
  etlerinin yenilebilmesi için, dinimizin koymuş olduğu ölçülere göre kesilmiş
  olmaları gerektiği ifade edilmektedir. Bunun yanında etlerinin yenilip yenilmeme
  durumuna göre hayvanlar;

  a) Yalnız
  suda yaşayan hayvanlar,

  b) Yalnız
  karada yaşayan hayvanlar,

  c) Hem suda
  hem de karada yaşayan hayvanlar olarak sınıflandırılır.

  Bu gruplara dahil hayvanların hangilerinin
  etlerinin yenilip yenilmeyeceği ve sebebi bahse konu bölümlerde genişçe
  anlatılmaktadır. Bu konuda bütün fıkıh ve ilmihal kitaplarında yeterli bilgiler
  mevcuttur.

  Etleri Yenen ve Yenmeyen Hayvanlar

  Yaratılışında vahşet ve
  bayağılık olmayan, iğrenç görülmeyen hayvanların etleri din ölçüleri içinde
  helaldir, yenebilir. Tavuk, kaz, ördek, zürafa, deve kuşu, bağırtlan kuşu,
  güvercin, bıldırcın, koyun, keçi, deve, sığır, manda, ekin kargası, tavus,
  kırlangıç, baykuş, tavşan ve turna gibi hayvanlar, bu kısım eti yenen
  hayvanlardandır. Serçe ve sığırcık kuşlarını yemekte de bir sakınca yoktur.

  Yarasa kuşunun yenip
  yenmemesinde, haram veya mekruh olup olmamasında ihtilaf vardır. Hüdhüd kuşunu yemek
  mekruhtur.


  Saksağan, kumru, bülbül, keklik kuşlarının eti aslen
  helaldir. Ancak bunların etlerini yiyenlerin bir belaya tutulacakları halk
  arasında söylenti haline geldiği için yenmeleri iyi değildir.

  (Şafiîlere göre, kırlangıç, tavus, hüdhüd ve
  papağan kuşlarının etleri haramdır. Martı ve balıkçıl kuşları ise helaldir.)

  Azı dişleri ile
  kapıp avlayan ve parçalayan, kendisini koruyan hayvanların etleri haramdır,
  yenilemez.
  Kurt, ayı, aslan, kaplan, pars, sincap, samur, sansar,
  maymun, sırtlan, fil, köpek, kedi, keler, tilki, gelincik gibi hayvanlar etleri
  haram hayvanlardır. Azı dişleri olduğu halde bunlarla başkasına saldırmayan bir
  hayvanın eti de yenebilir; deve gibi...

  Tırnakları ile kapıp avlanan, tırmalayan ve
  yaratılışında bayağı olan kuşların etleri de haram veya tahrimen
  mekruhtur.
  Kerkenez, çaylak, kartal, kuzgun, akbaba, alaca karga,
  yarasa, atmaca, şahin gibi... Bunlar leş yemekten çekinmezler. Tırnaklı olduğu
  halde bununla hayvanları avlamayan bir kuşun eti yenilebilir, güvercin
  gibi...

  Yaratılışı bakımından
  iğrenç olan birtakım hayvanların etleri de haramdır, yenmez:
  Fare,
  yaban faresi, akrep, yılan, kene, kurbağa, kara ve deniz kaplumbağası, arı, kara
  sinek, sivrisinek, köstebek, kirpi, bit, pire gibi böcekler.

  Görülüyor ki, bu haram
  olan hayvanlardan bir kısmı yırtıcı bir yaratılışa sahibdir, yaratılışında
  zararlıdır ve bayağılık vardır. Bir kısmı ise iğrençtir ve nefret edilir
  haldedir. İnsan ise temizdir, mükerrem bir yaratıktır. Bunun için insanlar, bu
  gibi bayağı ve zararlı hayvanların etlerinden korunmuşlardır.

  Besinlerin insanlar üzerinde iyi ve kötü tesir
  bıraktığı inkar edilemez.
  İnsanlar kendisi için yararlı olanı
  ararsa, İslam dininin müsaade ettiği şeylerden yararlanmalı, yasakladığı
  şeylerden de kaçınmalıdır. Bundan başka selamet yolu yoktur.

  Atlar, savaşa yarayan
  kıymetli hayvanlardır. Bu bakımdan bunların etlerini yemek İmam Azam'a göre,
  tahrimen mekruhtur. İki İmama göre ise, tenzihen mekruhtur.

  Yabanî olmayan (ehli)
  merkeblerin ve anaları merkeb olan katırların etleri haram veya tahrimen
  mekruhtur. Yabanî merkeblerin ve anaları sığır olan katırların etleri ise haram
  değildir. Hayvanlar yenme bakımından anaya
  bağlıdırlar.


  (İmam Malik'den rivayete göre, ehli merkeblerin etleri
  mekruh, bir rivayete göre de haramdır. Meşhur olan görüşe göre, atların etleri
  de haramdır. İmam Şafiî ile İmam Ahmed'e göre, atların etleri mekruh
  değildir.)

  Devamlı olarak suda
  yaşayıp barınan hayvanlardan her nevi balık etleri yenebilir, helaldir.
  Kalkan balığı, sazan balığı, yunus balığı, yılan balığı
  bunlardandır. Fakat diğer su hayvanları çirkin şeylerden sayılır, yenmeleri caiz
  olmaz. Yengeç, midye, istiridye, istakoz gibi olanlar helal değildir, etleri
  yenmez.

  Yine, deniz
  insanı, deniz aygırı, deniz hınzırı gibi balık şeklinde bulunmayan deniz
  hayvanlarının yenmeleri helal olmadığı gibi, avlanmaları da helal
  görülmemektedir.

  Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda şu hususu
  dikkatlerinize sunmak isteriz;

  "Eşyada aslolan
  mübahlıktır. Aksine delil olmayan her şey yenilir ve içilir. O konuyu bağlayan
  bir hüküm varsa ona uyulur."
  Bu konuyla ilgili ayet şöyledir:


  "Eğer Allah’ın
  hükümlerine inanıyorsanız, Allah’ın adını üzerine andığınız şeylerden yiyiniz.
  Allah’ın adının üzerine anıldığı şeylerden niye yemiyorsunuz? Oysa O, darda
  kalmanız dışında size haram kıldığı şeyleri açıklamıştır. Doğrusu çokları
  bilmeden hevalarına uyarak insanları saptırıyorlar. Senin Rabbin aşırı gidenleri
  çok iyi bilmektedir."
  (En'am, 6/118-119)

  "Hayvanlardan yük taşıyanlar vardır ve kesimlik
  olanlar vardır. Allah’ın size verdiği rızıktan yiyin. Şeytanın adımlarına tabi
  olmayın. Çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır."
  (En'am, 6/142)

  "Ey Muhammed! De
  ki: bana vahyolunanlar arasında leş, akıtılmış kan, domuz eti ki pistir ya da
  Allah’tan başkası adına kesilmiş hayvandan başkasının haram olduğunu
  bulamıyorum. Ancak darda kalan haddi aşmadan ve istekli olmadan ölmeyecek kadar
  bunlardan yemesinde üzerine günah yoktur. Rabbin çok bağışlayıcı ve çok
  merhametlidir."
  (En'am, 6/145)

  "... Size bildirilmiş olanların dışındaki hayvanlar
  size helal kılınmıştır..."
  (Hac, 22/30)

  "De ki: Ne
  derseniz, Allah’ın size indirdiği rızkın bir kısmını helal bir kısmını haram
  kıldığınıza göre; Allah mı size izin verdi? Yoksa Allah’a karşı yalan mı
  uyduruyorsunuz?"
  (Yunus, 10/59)
  Ayetlerde de görüldüğü gibi, sayılan hayvanların
  dışında tiksinti vermeyenleri yiyebilirsin. Penguen kosunda yasaklayıcı bir hüküm
  bulunmadığı ve temiz olan her şeyi bize helal, pis olanı da haram kılındığından,
  iştahı çeken insanların penguen etini yemelerinde sakınca bulunmamaktadır.

  Sorularla İslamiyet

içimdeki vesveseden nasıl kurtulunur,  vesveseden nasil kurtulunur,  içimdeki vesveseden nasıl kurtulurum,  içimizdeki sesi nasıl susturabiliriz