Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Adetli iken fatiha okunurmu Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Adetli iken fatiha okunurmu

  Reklam
  adetliyken fatiha okunurmu


  Paylaş
  Adetli iken fatiha okunurmu Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Hayızlı kadının Kur’an okuması ve Mushaf’ı eline alması, mescide girip orada kalması, Hanefîler de dahil fakihlerin çoğunluğuna göre câiz değildir. Bu konuda hayızlı kadın cünüp kimse gibidir. İhtiyaç halinde mescide girebilirler, dua ve zikir niyetiyle dua âyetlerini, Fâtiha, İhlâs gibi sûreleri besmeleyi, kelime-i tevhid ve şehâdeti okuyabilirler. Mâlikî fakihleri ise, bazı sahâbe ve tâbiîn âlimlerinden rivayet edilen görüşlerin desteğiyle, kadının hayız süresi içinde Kur’an okuyabileceğini, fakat hayız kanı kesildiği andan itibaren gusledip temizleninceye kadar cünüp hükmünde olup Kur’an okuyamayacağını belirtmişlerdir. İbn Hazm bu şartı da aramaz. Mâlikîler ve İbn Hazm dahil bir grup İslâm bilgini, cünüplük halinin iradî, hayızın ise gayri iradî oluşundan hareketle hayızlı kadın lehine bir ayırım yapmayı gerekli görmüş, özellikle Mâlikîler kadınların Kur’an öğretimi ve öğrenimi için böyle bir ruhsata ihtiyacı bulunduğu noktasından hareket etmişlerdir.


  Hayızlı kadının hayız sebebiyle ibadet edememesi, Kur’an okuyamaması dinin kendisine tanıdığı bir muafiyettir. Bu ibadetleri yapamadığı için dinî bir sıkıntı, eksiklik ve sorumluluk duyması yersizdir…


  İbadetlerde sayı ve süreden ziyade niyet ve fikrî-ruhî yoğunluk önemlidir. Fakat Kur’an öğretimi ve öğrenimi ile meşgul olan kadınlar, hatta mazeret beyan etmesinin kendisini zor durumda bırakacağı bir ortamda bulunan kadınlar yukarıdaki ruhsattan yararlanarak hayızlı oldukları halde Mushaf’ı ellerine alıp, Kur’an okuyup dinleyebilirler.
  diyanet 3. 3
  Hayız olan bir kadının Kurana dokunması ve Kurandan bir parça okuması caiz değildir.Fakat korunma amaçlı dua niyetine okunabilecek sureler vardır fatiha da bunlardan dır.adetliyken fatiha okunur mu,  adet iken fatiha okunur mu,  adetliyken fatiha okunabilir mi,  adetliyken fatiha ihlas okunur mu,  adetliyken fatiha suresi okunur mu,  adetliyken fatiha okunurmu,  hayızlı iken fatiha okunur mu