Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan islam'da alkol satışının yeri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  islam'da alkol satışının yeri

  Reklam
  islam'da alkol satışının yeri


  Paylaş
  islam'da alkol satışının yeri Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kur'an-ı Kerîm içkiyi yasaklamış ve haram olduğunu bildirmiştir:

  "Ey İman edenler! içki (hamr), kumar, dikili taşlar ve fal okları Şevtanın işlerinden bir pisliktir."(Mâide, 5/90).

  İslâm, içkinin içilmesini yasakladığı gibi, Müslümanlar arasında ticaretini de yasaklamıştır. Hz. Peygamber (asv) şöyle buyurmuştur:

  "Peygamber (s.a.s) içki konusunda on kişiyi lanetlemiştir: Sıkan, kendisi için sıkılan, içen, taşıyan, kendisi için taşınan, içiren, satan, parasını yiyen, satın alan ve kendisi için satın alınan..." (Tirmizî, Büyû', 59; İbn Mâce, Eşribe, 6).

  Mâide suresindeki kesin içki yasağını bildiren ayet geldikten sonra Allah Resulu (asv) uygulama ile ilgili olmak üzere şöyle buyurdu:

  "Şüphesiz Allah içkiyi haram kılmıştır. Bu ayeti haber alıp da yanında içki bulunan kimse, ondan içmesin ve satmasın..."(Müslim, Müsâkât, 67; bk. Buhârı, Megâzî, 51; Büyû, 105, 112; Müslim, Büyû, 93; Fer', 8; İbn Mâce, Ticârât, 11; Ahmed b. Hanbel, II, 213, 362, 512, III, 217, 324, 326, 340; İbn Kesîr, Muhtasaru Tefsîri İbn Kesîr, Beyrut (t.y), I, 544-547).


  Sorularla İslamiyet