Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan İslamda akraba hakları nelerdir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  İslamda akraba hakları nelerdir?

  Reklam
  İslamda akraba hakları nelerdir?


  Paylaş
  İslamda akraba hakları nelerdir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Akraba Hakları


  Allah Teâlâ ana babaya ihsandan sonra akrabaya iyiliği emretmektedir Akrabayla ilişkisini kesenler Kur’ân-ı Azîmüş-şân’da lanetlenmişlerdir Bu iki görev layıkıyla ifâ edildiği zaman cemiyete huzur ve refah ömürlere de bereket gelir

  Bunlar:

  a) İmkânı elverişli olanlar imkânları ölçüsünde şefkatmerhamet ve yardımlaşma vazifelerine dikkat etmelidirler
  b) Vefadarlık saygı ve ahde bağlılık vazifeleridir Bu da güçlü olmayan ve yardıma muhtaç durumda bulunanların vazifesidir Bunlar karşılıklı
  olarak gerçekleştirilmelidir


  Bir insanın imanı ne kadar kuvvetlenirse akrabalık bağlarının korunması için mutlaka gerekli olan vefadarlık ve fedakârlığı da o derece artar Bu nedenle Rasûlullah aleyhisselâm bu vazifeleri imana bağlamıştır

  Sıla-i rahim sıhhat ve âfiyete kavuşmak için vesîledir Ömrün bereketi de budur Ayrıca günahlardan sakınmaya ve hayra muvaffak olunmasına yol açar O halde sıla yapanlar Allah’ın emirlerine rahatlıkla uyar ve yasakladıklarını terk ederler!
  Hayat şartlarını asıl zorlaştıran akrabalık bağlarının koparılmasıdır! Rasûlullah aleyhisselâm: “Bir toplumda akrabalık bağını kesmiş insanların bulunması oraya Allah’ın rahmetinin gelmemesine yol açar!” buyurarak konunun ehemmiyetini en güzel biçimde ifade etmişlerdir Akrabalık bağlarını koparmak müslüman olmayan toplumlardan müslümanlara bulaşmış bir hastalıktır! Bu ise yeryüünü fitne ve fesada uğratır Sıla-ı rahim ise fitne ve fesadı kaldırır diyarları onarır ömürleri bereketlendirir ve rızıkları çoğaltır Âhirette ise Cennet kapısının açılmasına vesîle olur!
  Akrabalık haklarını hakkıyla yerine getirebilmek için soyun bilinmesi son derece önemli bir görevdir!
  Zaten toplumlara ayakta tutan üç şeydir:


  1 Teârüf yani karşılıklı tanışmak

  2 Tesânüd yani dayanışmak
  3 Teâvün yani yardımlaşmak

  Bunların olmadığı yerde yerlerini tenâfür yani karşılıklı nefret; tefâruk yani birlik ve beraberliğin kopması
  ve tenâkür yani yardımlaşmanın yerini inkâr alır!

  Peygamber aleyhisselâma iman edenler akrabalık haklarına uyarak dünyaya hakim oldular Şuurlandılar ve ahlaken en üstün insanlar haline geldiler Görüş ve basîrete kavuştular Nifakı kaldırıp yerine infakı getirdiler ve büyük bir devrim yapmış oldular Kin ve hasedin yerini sevgi saygı ve merhamet aldı
  Akrabamız olsun ya da olmasın HER TAKV SAHİBİNİ sevmek ve O’na saygı göstermek mecbûriyetinde olduğumuzu da aslâ unutmamalıyız!
  Herkes ilminin elverdiği ölçüde aile fertlerine ve akrabalarına iyiliği tebliğ etmekle mükelleftir ve tebliğ ettiği şeyleri bizatihi yaşayıp uygulayarak güzel örnek olmaya azami gayret etmelidir!
  Aile reislerinin iyal ve akrabalarına üç şekilde yardımcı olmaları gerekir:
  1 Ehl-i sünnet’e uygun itikadî meseleleri öğreterek
  2 İslâm dininin emrettiği ahlakî vazifeleri öğretipbunları fiilen tatbik ederek ve güzel örnek oluşturarak
  3 Dilini bütün şerlilerin şerlerinden sakındırarak hak ve adaletle iyilikleri tebliğ ederek
  Şüphe yok ki yardımların en büyüğü helal ve haram ilmini öğretmektir
  Aile ve akrabalık bağlarını koparmak cezası dünyada da en acil olarak verilen hususlardan yahut suçlardan biridir!
  alıntı
akraba hakları nelerdir,  islamda akrabanın akrabalar üzerindeki hakları