Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Kuranda geçen cennet isimleri nelerdir Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Kuranda geçen cennet isimleri nelerdir

  Reklam
  kuranda geçen cennet isimleri


  Paylaş
  Kuranda geçen cennet isimleri nelerdir Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kur’an-ı Kerimde çokça zikredilen cennetler şunlardır:


  1-Cennetü'n-Nâim: “Beni Cennetü'n-Nâim'in varislerinden kıl.”

  2-Cennetü'l-Adn :
  “Şüphesiz ki, iman edenler ve güzel amel işleyenler yok mu, işte onlar mahlûkatın en hayırlısıdırlar. Onların mükâfâtı Rableri katında And Cennetleridir ki onların altlarından nehirler akar, orada onlar ebedî kalıcıdırlar, Allah onlardan razı olmuştur, onlar da ondan razı olmuşlardır. Bu Rabb'inden korkanlar içindir.”


  3-Cennetü'l-Firdevs:
  “Şüphesiz, iman edip güzel amel işleyenler için barınak olarak Firdevs Cennetleri vardır.”


  4-Cennetü'l-Me'vâ:
  “İman edip güzel amel işleyenlere gelince, onlar için Me'vâ Cennetleri vardır.”


  5-Dârü's-Selâm :
  “Allah Dârü's-Selâm'a çağırıyor ve O, dilediği kimseleri dosdoğru bir yola hidâyet buyurur.”


  6-Dârü'l-Huld:
  “O Rab ki, fazlından bizi durulacak yurda kondurdu.”


  7-Daru’l Karar:
  “Dünya hayatı geçici bir eğlencedir ahiret ise gerçekten kalınacak bir yurttur.”


  8-İlluyyûn:
  İlliyyun da İbn-i Abbas’ın (ra) rivayet ettiği hadisde cennet ismi olarak anılmaktadır. Bu Kur’anda amellerin kaydedildiği bir kitap olarak tefsir edilse de devamındaki ayette “Allah’a yakın olanların bulunduğu bir mevki olarak” vasfedilmiştir ki bu da Cennetlerden biridir.  Her ne kadar Cennet'in tabakalarını sekiz ile sınırlandırmışsa da, ayetlerden anlaşıldığına göre, Cennet'in birçok tabakası vardır. Burada İbn Abbas’ın haber verdiği ve ayetlerde adları geçen Cennet tabakaları, Cennet'in en yüksek tabakalarıdır. Çünkü bu tabakalarda da birçok tabaka vardır.

  Nitekim Allah Teâlâ'nın “Nâim Cennetleri” veya "Firdevs Cennetleri" şeklindeki çoğul ifade eden ayetleri buna delildir.
  Ayrıca bu “Cennette yüz derece vardır” hadisine de uygundur. Yine Ümmü Hârise Hadisinde bu gerçek Hz. Peygamberin dilinden ifade olunmuştur. Ümmü Harise Bedir'de şehit olan çocuğu hakkında Hz. Peygamber'den bilgi almak üzere gelmiş ve ona Rasûlullah bir çok Cennet olduğunu belirterek, çocuğunun da "Firdevs-i Â'lâ'da" olduğunu söylemek suretiyle teselli etmiştir.
kuranda cennet isimleri,  kuranda geçen cennet isimleri,  cennet isimleri,  kurandaki cennet isimleri,  kuranı kerimde geçen cennet isimleri,  cennette geçen ırmak isimleri,  cennetin isimleri