Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Kuranda adı geçen peygamberlerin soy ağacı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Kuranda adı geçen peygamberlerin soy ağacı

  Reklam
  kuranda adı geçen peygamberlerin soy ağacı


  Paylaş
  Kuranda adı geçen peygamberlerin soy ağacı Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Peygamberlerin soy ağacı ve geliş sırası, Kuran’da adı geçen peygamberler
  Peygamberlerin soy ağacı ve geliş sırası:

  1. Adem (as).

  2. Şit (as): Babası: Âdem Aleyhisselâm, Annesi de, Hz. Havvâ’dır.

  3. İdris (as):
  İdris (as)’ın soyu, Yerd (yahud Yarid)b.Mehlâil b.Kay*narı (yahud Kaynen) b.Enuş, b.Şit, b.Âdem Aleyhisselâm.

  4. Nuh (as):
  Nuh b.Lemek (veya Lemk), b.Mettu Şelah, b.Ahnuh (veya Uhnuh) (Yani İdris Aleyhisselâm), b.Yerd (veya Yarid), b.Mehlâil, b.Kayn (veya Kaynarı), b.Enuş, b.Şis, b.Âdem Aleyhisselâm.

  5. Hud (as):
  Hûd (Âbir) b.Abdullâh, b.Rebah, b.Halud b.Âd, b.Avs, b.İrem, b.Sâm, b.Nuh Aleyhisselâmdır.

  6. Salih (as):
  Salih b.Ubeyd, b.Esif veya Asit, b.Kemaşic b.Ubeyd, b.Hadir b.Semud, b.Âbir b.İrem, b.Sâm, b.Nuh Aleyhisse!amdır.

  7. İbrahim (as):
  İbrahim b.Târah (Âzer), b.Nahor, b.Sarug (Şarug) b.Rau (Ergu), b.Falığ, b.Âbir, b.Şalıh, b.Erfahşed, b.Sâm, b.Nuh Aleyhisselâmdır.

  8. İsmail (as):
  İsmail Aleyhisselâm; İbrahim Aleyhisselâmın, Hz.Hâcer’den doğan ilk ve bü*yük oğludur.

  9. Lut (as): Lût b.Hâran, b.Târah, b.Nahor, b.Saruğ’dur. Lût Aleyhisselâm; İbrahim Aleyhisselâmın Yeğeni, yani kardeşi Haran’ın oğlu idi.

  10. Yakub (as):
  Yâkub b. İshak, b. İbrahim Aleyhisselâmlardır. Yâkub Aleyhisselâmın Annesi: Refaka’dır.

  11. Yusuf (as):
  Yûsuf b. Yâkub, b. İshak, b. İbrahim Aleyhisselâmlardır. Yûsuf Aleyhisselâmın annesi: Râhıl bint-i Leban’dır.

  12. Eyyub (as):
  Eyyûb b. Mûs, b. Ra’vil, veya Razıh b. Ays b. İshak, b. İbrahim Aleyhisselâmlardır. Eyyûb Aleyhisselâmın annesi Lut Aleyhisselâmın kızı idi.

  13. Zülkifl (as):
  Bişr (Zülkifl) b.Eyyûb Aleyhisselâm’dır.

  14. Şuayb (as):
  Şuayb b. Mîkâil, b. Yeşcür, b. Medyen, b. İbrahim Aleyhisselâmdır. Şuayb Aleyhisselâmın annesi: Lut Aleyhisselâmın kızı Mîkâil’dir. Şuayb Aleyşhisselâm, Mûsâ Aleyhisselâmın Kayınpederi idi.

  15. Musa (as):
  Mûsâ b.İmran, b.Yashür, b.Kahis, b.Lâvi, b.Yâkub, b.İshak, b.İbrahim Aleyhisselâm’dır. Mûsâ b.İmran Aleyhisselâmla Hârûn b.İmran Aleyhisselâm, Ana-Baba bir kardeş idiler. Harun Aleyhisselâm, Mûsâ Aleyhisselâmdan bir yaş büyüktü.

  16. Harun (as):
  Musa (as)’ın kardeşidir.

  17. İlyas (as):
  İlyas b. Yasin, b. Finhas, b. Ayzar, b. Hârûn, b. İmran (A.S)’dır.

  18. Elyesa (as):
  Elyesa’ b.Ahtub, b.Adiy, b.Şütlem, b.Efrâîm, b.Yûsuf, b.Yâkub, b.İshak, b.İbrahim Aleyhisselâm’dır. Elyesa Aleyhisselâm’ın, İlyas Aleyhisselâm’ın amcasının oğlu olduğu da söylenir.

  19. Yunus (as):
  Yûnus b. Matta; Bünyamin b. Yâkub b. İshâk, b. İbrahim Aleyhisselâm oğulla*rı soyundandı. Matta, Yûnus Aleyhiselâmın annesi idi. Peygamberlerden, Yûnus b. Matta ile İsâ b. Meryem Aleyhisselâmlardan baş*ka hiç biri, annesine nisbetle anılmamıştır.

  20. Davud (as):
  Dâvûd b.İşâ Aleyhisselâm; Yehûza b.Yâkub, b.İshak, b.İbrahim Aleyhisselâmın soyundandır.

  21. Süleyman (as):
  Dâvûd b.İşa Aleyhisselâmın oğlu olan Süleyman Aleyhiselâmın da, soyu, Yehûza b.Yâkub, b.İshak, b.İbrahim Aleyhisselâmlara dayanır.

  22. Lukman (as):
  Lukman b.Sâran, b.Mürîd, b.Savun. Lukman Aleyhisselâm; Dâvûd Aleyhisselâmın devrinde yaşamıştır. Kendisi; Mısır Nub kabilesine mensubtu. Medyen ve Eyke halkındandı. İsrail oğullarından bir adamın kölesi iken, onun tarafından âzâd edilmiş ve kendisine ayrıca mal da, verilmişti.

  23. Zekeriyya (as):
  Zekeriyyâ b.Berahyâ Aleyhisselâmın soyu, Süleyman b.Dâvûd Aleyhisselâmlara, Süleyman b.Dâvûd Aleyhisselâmların soyu da, Yehûza b.Yâkub Aleyhisselâma dayanır.

  24. İsa (as):
  Hz. Meryemin oğludur ve bir mucize olarak babasız dünyaya gelmiştir. Hz. Meryem’in babası İmran b.Mâsân olup Hub’um b.Süleyman Aleyhisselâmın soyundandı.

  25. Hz. Muhammed (asm):
  Muhammed b. Abdullah, b. Abdulmuttalib, b. Hâşim, b. Abdi Menaf, b. Kusayy, b. Kilab, b. Mürre, b. Ka’b, b. Lüey, b. Galib, b. Fihr, b. Mâlik, b. Nadr, b. Kinane, b. Huzeyme, b. Müdrike, b. İlyas, b. Mudar, b. Nizar, b. Maadd, b. Adnan. Bütün kaynaklar Muhammed (a.s.)ın, Adnan’a kadar olan atalarının gerek isimlerinde, gerek sıralarında, ittifak halinde bulundukları gibi, Adnan’ın da İsmail (a.s.) b. İbrahim (a.s.)ın öz be öz soyundan geldiğinde de müttefiktirler.

  Kaynak: Peygamberler Tarihi, M. Asım Köksal
 3. 3
  Kayıtsız Üye
  nerde ishak a;s;peygamberlerin geliş sırası,  peygamberlerin soy ağacı,  peygamberler soy ağacı,  kuranda adı geçen peygamberlerin soy ağacı,  peygamberlerin soy ağacı ve geliş sırası,  peygamberlerin soy ağacı şeması,  kuranda adı geçen peygamberler sırasıyla