Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan islamda erkeğin yüzük takması haram mıdır Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  islamda erkeğin yüzük takması haram mıdır

  Reklam
  islamda erkeğin yüzük takması


  Paylaş
  islamda erkeğin yüzük takması haram mıdır Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İslâm'a göre; erkekler de kadınlar da yüzük takabilirler. Ancak yüzüğün takılış maksadı ve yapıldığı madde ile ilgili bazı şartların gözetilmesi gerekir.
  Hanefî mezhebine göre maddesi ne olursa olsun ihtiyaç duyulmaması halinde yüzük takılmaması daha iyidir.


  Altından yapılan yüzükleri erkekler takamazlar. Takarlarsa haram işlemiş olurlar. Kadınlar ise takabilirler (el-Mevsılî el-İhtiyar fi Ta'lili'l-MuhtarMısır IV 224: Merginânî el-Hidaye IV 82; İbn Abidîn Reddü'lMuhtar İst. 1233 V 216).
  Hz. Peygamber bir hadisinde; İpek ve altın ümmetimin erkeklerine haram kadınlarına helal edilmiştir" buyurmuştur. (Tirmizî Libas 1).


  Gümüşten yapılan yüzüğü hem erkekler hem de kadınlar takabilirler. Ancak erkeklerin takacakları yüzüğün kadınların taktıklarına benzememesi ve ağırlığının üç gramdan daha az olması gerekir (el-Cezîrî Kitabü'l-Fıkh ale'l-Mezahilai'l-Erbaa II 16; Alâuddin Abidin El-Hediyyetü'l-Alâiyye 1978 318).


  Demir bakır kurşun ve tunç gibi madenlerden yapılan yüzükler hem erkeklere hem de kadınlara mekruhtur (el-Mevsılî a.g.e. IV 224). Akîk ve yeşim gibi kıymetli taşlardan yapılanlar ise kadın ve erkek herkes için caizdir. (İbn Abidin a.g.e.; V 315).


  Yüzüğün kaşına 'ın Peygamberin ya da kişinin kendi adının işletilmesin de mahzur yoktur. Fakat insan ve hayvan gibi bir canlının resminin konulması günahtır. Kaşında 'ın ismi veya Peygamber'in adının yazılı olduğu bir yüzükle helâya giren kişi yüzüğünü gizlemelidir. Eğer yüzük sol elinde ise taharetleneceğinde parmağından çıkarmalıdır (İbn Abidin a.g.e. V 317).


  Yüzük her iki elin her hangi bir parmağına takılabilir. Ancak küçük parmağa takılması sünnettir (İbn Abidina.g.e. V 316; Kamil Miras Tecrid Tercemesi XII108).
  alıntı