Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Kronolojik sıraya göre peygamber efendimizin hayatı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Kronolojik sıraya göre peygamber efendimizin hayatı

  Reklam
  kronolojik sıraya göre peygamber efendimizin hayatı


  Paylaş
  Kronolojik sıraya göre peygamber efendimizin hayatı Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  571 Peygamberimiz Hz.Muhammed(s.a.v.) ( 20 Nisan ) Rebiu’l-Evvel ayının
  12.gecesi sabaha karşı Mekke’de dünyaya gelmiştir. Babası Abdullah,
  Peygamberimizin doğumundan 52 gün önce vefat etmiştir.

  Doğumundan 7 gün sonra Dedesi Abdulmuttalib,torununa “ MUHAMMED
  adını koymuş,annesi Âmine ise,oğluna “AHMED ” adını vermiştir.

  Annesi Âmine bir müddet emzirmiş,sütü yetmediği için ve Mekke'nin havası
  çok sıcak olduğu için ,süt annesi Halîme’ye vermiştir.

  575 Peygamberimizi ( s.a.v. ),süt annesi Halîme,bir müddet emzirdikten sonra,
  annesi Âmine’ye teslim etmiştir.

  576 Peygamberimiz (s.a.v.),6 yaşındayken,annesi Âmine vefat etmiştir.

  578 Peygamberimiz (s.a.v.),8 yaşındayken dedesi,Abdulmuttalib vefat etmiştir.
  Dedesinin vefatı üzerine,amcası Ebû Tâlib’in himâyesine girmiş,gençlik
  yıllarını onunla geçirmiştir.

  596 25 yaşında iken 40 yaşındaki Hz.Hatice ile evlenmesi,Hz.Hatice’den
  Peygamberimizin 6 çocuğu dünyaya gelmiştir
  1-Kâsım
  2-Abdullah
  3-Zeyneb
  4-Ümmügülsüm
  5-Rukiyye
  6.Fâtıma

  Ayrıca Peygamberimiz (s.a.v.)’in Mariyye vâlidemizden doğan İbrâhîm adlı
  bir çocuğu daha vardır.
  Peygamberimiz’in 7 çocuğundan Fâtıma hâriç,hepsi Peygamberimizden önce
  vefat etmiştir.

  608 Ka’be’nin tamirinde,Peygamberimiz hakemlik yapmıştır.Bu hakemlikten sonra,
  Mekke halkı,Hz.Muhammed’e (s.a.v.) “ Muhammedu’l-Emîn ” sıfatını vermiştir.

  610 Peygamberimiz’in Hirâ Nûr mağarasında ilk vahyi alışı:“Yaratan Rabbinin
  adıyla oku! O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı. Oku! Rabbin,
  en büyük kerem sahibidir.O Rab ki kalemle (yazmayı)öğretti.İnsana
  bilmedikleri şeyi öğretti.”
  Alak Sûresi,1-5.Ayetler

  (Peygamber olarak görevlendirilmesi ) Ramazan Ayı,Kadîr Gecesi
  Hz.Peygamberin Peygamber olarak görevlendirildikten sonra yakınlarından
  başlayarak İslâma Da’vet etmesi.Bu da’vetten sonra,

  Peygamberimiz (s.a.v.)’in eşi Hz.Hatîce
  Büyüklerden Hz.Ebû Bekir
  Çocuklardan Hz.Alî ( İslâmın ilk yıllarında çocuk yaşta idi.)
  Kölelerden Zeyd bin Harise müslüman olmuşlardır.

  613 3 yıl gizli da’vetten sonra,Hz.Peygamber ( s.a.v.),insanları açıkça İslâm’a da’vet
  etmeye başlamıştır.

  615 İnananların çoğalmaya başlaması karşısında,onları dinlerinden döndürmek
  için Müşriklerin baskı ve zulümleri artmış, Bilâl-i Habeşî, Ammâr bin Yâsir,
  Hubeyb gibi müslümanlara akıl almaz işkenceler yapmışlardır.Bu zulûmler
  karşısında,bazı müslümanlar Habeşistân’a hicret etmişlerdir.

  622 Müslümanlara yapılan zulûmler had safhaya çıkınca,Hz.Muhammed ( s.a.v.) ,
  Allah’ın emriyle,Hz.Ebû Bekir ile Mekke’den Medîne’ye hicret etmiştir.

  624 Hz.Peygamberin Kureyş müşrikleriyle yaptığı BEDİR SAVAŞI

  625 UHUD SAVAŞI

  627 HENDEK SAVAŞI

  630 MEKKE'NİN FETHİ

  632 Hz.Peygamber Efendimiz ( s.a.v.)’in vefatı.

  Peygamber Efendimiz ( s.a.v.),vefatından 80 gün önce Arafat Dağında Vakfe
  anında verdiği Vedâ’ Hutbesi’nde de belirttiği gibi bize,iki emânet bırakmıştır.
  1-Kur’ân-ı Kerîm
  2-Sünneti:Sözleri,Davranışları,Takrîrleri (sahâbîlerin ( arkadaşları )yaptığı
  davranışlar karşısında o davranışları,onaylaması veya onaylamaması.)


  Hazırlayan:
  Dr.Erdoğan KÖYCÜ
peygamber efendimizin kronolojik hayatı,  peygamber efendimizin hayat kronolojisi,  sırasına göre peygamberlerin hayatı,  40 yaşına kadar peygamberimizin nasıl bir yaşamı vardı kronolojik,  Peyganberimizin hayati kronolojik siraya gore,  peygamber efendimizin hayatı kronolojik sıra