Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Dostluk nedir İslamda dostluk nasıl olmalıdır? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Dostluk nedir İslamda dostluk nasıl olmalıdır?

  Reklam
  Dostluk nedir,İslamda dostluk nasıl olmalıdır?


  Paylaş
  Dostluk nedir İslamda dostluk nasıl olmalıdır? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Aileden devlete varıncaya kadar her kurumun ayakta kalabilmesi için bir takım kaideler vardır Bu kaidelere uyulmadığı zaman, o kurumun ayakta kalması mümkün olmaz Arkadaşlıklar arasında da bir takım kaidelere uyulması gerekir Bu kaide ve prensiplere uyulmadığı takdirde arkadaşlıklar çabuk bozulur
  Arkadaş, birbirine arka çıkan, destek olan, birbirinin sevinçlerini ve kederlerini paylaşan, zorluklara birlikte göğüs geren, dayanışma içinde olan kişilere denir Dilimizde samimi arkadaşlar için "Aralarında su sızmaz", "Bir dediğini diğeri iki etmez" deyimleri kullanılır Bu ifadeler, arkadaşlığın yakın dayanışmasını dile getirir


  İnsan sosyal bir varlık olması dolayısıyla yalnız yaşayamaz Aciz ve zayıf yaratılan insan hemcinsleriyle dayanışma içinde yaşamaya muhtaçtır Keder ve sevinçlerini paylaşmak için de dostluk ve arkadaşlık kurmaya muhtaçtır


  Arkadaşlığın insana akrabadan daha yakın olduğu durumlar da vardır Bunun için, arkadaşlar arasında karşılıklı saygı ve sevgide kusur edilmemeli Birbirlerine edep ve hürmetle davranmalı, kırıcı söz ve davranışlardan son derece sakınmalıdırlar


  Her konuda arkadaş, arkadaşını kendi nefsine tercih edebilmeli, kendisi için istediğini arkadaşı için de isteyebilmelidir Arkadaşlık âdâbının başta geleni arkadaşını her hususta kendine tercih etmek, ona öncelik tanımak ve yardımına koşmaktır


  Maddî imkânları kısıtlı bir arkadaşına ihtiyaç ânında, hem de istemeden yardımda bulunabilmelidir Çünkü ona zor günlerinde yardımcı olmadıktan sonra arkadaşlığın bir manası kalmaz Gerçek dost "kara günde" belli olur


  Arkadaşlar birbirlerine zaman zaman güzel öğütlerde bulunmalıdırlar Çünkü insan kendi hata ve kusurlarını tam olarak göremezKendi yaptığı davranışları çoğunlukla iyi zanneder


  Arkadaşlık haklarından birisi de, arkadaşının hatalarını affetmek, bazı hata ve kusurlarını görmezlikten gelmek ve mümkünse gizlemektir Beşer olmamız dolayısıyla az çok herkesin hatası olabilir Arkadaşlarımızın da hatası olabilir Bu gibi durumlarda bize düşen affetmektir Aksi halde, "Kusursuz dost arayan, dostsuz kalır"


  Peygamberimiz (asm) arkadaşlık hususunda şöyle ölçü verir: "Arkadaşına itiraz etme, ona kötü söyleme, lüzumsuz şaka yapma, ona önce söz verip de sakın sonra cayma"


  "Dostlukta itidalden ayrılma ve sakın aşırı gitme Olur ki, bir gün darılırsın, dost iken yaptığın aşırı hareketlerden dolayı mahcup olursun Dargın olduğun zamanda da itidalden ayrılma Ola ki bir gün dost olursun"


  "Kişi arkadaşının dini üzerinedir"1 buyuran Efendimiz (asm), arkadaş seçimine en başta dikkat etmemizi istemektedir


  Cafer-i Sâdık (ra) Hazretleri kendileriyle arkadaşlık yapılmaması gerekenleri şöyle sırala"1- Yalancı, 2- Ahmak, 3- Cimri, 4- Korkak, 5- Fasık"2


  Dipnotlar:


  1-Tirmizî, Zühd: 45


  2-İhyâ-ü Ulûm, 4: 420


  Necmi Ünlüislamda dostluk nedir nasıl olmalıdır,  islamda dostluk,  islama iy arkadas nasil olur,  dost nasıl olmalı kısa anlamlı sözler,  islamda dost nasıl olmalı,  arkadaşlık nasıl olmalı islam,  arkadaslik ve dostluk islamda