Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Anneye miras payı islama gore nedir‎ Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Anneye miras payı islama gore nedir‎

  Reklam
  Anneye miras payı islama gore nedir‎


  Paylaş
  Anneye miras payı islama gore nedir‎ Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  --->: Anneye miras payı islama gore nedir
  Reklam

  İslamda miras taksimi nasıl yapılır?

  Allah size evlatlarınızın miras taksimini şöyle emrediyor: Çocuklarınızda erkeğe iki kadın payı kadar eğer hepsi kadın olmak üzere ikiden de fazla iseler bunlara mirasın üçte ikisi ve eğer bir tek kadın ise o zaman ona malın yarısı vardır Eğer ölen ana ve baba ile birlikte çocuklar da bırakmışsa ana babanın her birine ölenin terekesinden altıda bir; şâyet ölenin çocuğu yok da mirasçı olarak ana ve babası kalmışsa ananın payı üçte birdir Eğer ölenin kardeşleri varsa terekenin altıda biri ananındır Bu paylar ölenin borçları ödenip vasiyeti de yerine getirildikten sonra hak sahiplerine verilir Baba ve çocuklardan hangisinin size fayda bakımından daha yakın olduğunu siz bilmezsiniz Bütün bunlar Allah tarafından farz kılınmıştır Şüphesiz Allah alîmdir hakîmdir(nisa/11)


  Eğer hanımlarınızın çocukları yoksa bıraktıkları mirasın yarısı sizindir Şâyet bir çocukları varsa o zaman mirasın dörtte biri sizindir Bu paylar ölenin vasiyeti yerine getirildikten ve varsa borcu ödendikten sonra verilir Eğer siz çocuk bırakmadan ölürseniz geriye bıraktığınız mirasın dörtte biri hanımlarınızındır Şâyet çocuklarınız varsa o zaman bıraktığınız mirasın sekizde biri hanımlarınızındır Bu paylar yaptığınız vasiyetler yerine getirilip ve varsa borcunuz ödendikten sonra verilir Eğer ölen bir erkek veya kadının çocuğu ve babası bulunmadığı halde kelâle olarak (yan koldan) mirasına konuluyor ve kendisinin bir erkek veya kızkardeşi bulunuyorsa bunlardan herbirinin miras payı terekenin altıda biridir Eğer mevcut olan kardeşler bundan daha çok iseler bu takdirde kardeşler mirasın üçte birini zarara uğratılmaksızın aralarında eşit olarak taksim ederler Bu p aylar ölenin vasiyeti yerine getirilip ve varsa borcu ödendikten sonra verilir Bunlar Allah tarafından bir emirdir Allah her şeyi bilen ve yarattıklarına çok yumuşak davranandır(nisa/12)islamda annenin miras payı