Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan İslamda kadın ve erkek farkı varmıdır Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  İslamda kadın ve erkek farkı varmıdır

  Reklam
  islamda kadın ve erkek farkı


  Paylaş
  İslamda kadın ve erkek farkı varmıdır Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İnsanlar Arasındaki Tek Üstünlük Ölçüsü Takvadır
  Dünyanın pek çok ülkesinde, kimi insanlar için bir kimsenin derisinin renginin, konuştuğu dilin, hangi milletten olduğunun da büyük önem taşıdığını görürüz Bu üstünlük ölçüleri çeşitli toplumlara göre değişiklik göstermekle birlikte genellikle aynı çerçeve içerisinde kalmaktadır Kadınlar hakkında on yıllardır süregelen tartışmaların kökeninde de işte bu yanlış bakış açıları yer almaktadır Örneğin bu gibi kişiler kadınları değerlendirirken yine yaşadıkları toplumun belirlediği ölçüleri esas almakta ve bunlara göre bir kanaate varmaktadırlar Bu nedenle kimileri kadını ikinci sınıf insan olarak nitelendirmekte ve hayatını bu yanlış izlenimi doğrultusunda yönlendirmektedir


  Ancak Allah Kuran'da, insanlar arasındaki tek üstünlük ölçüsünün kişilerin takvaları olduğunu bildirmiştirAllah ayette, " Siz, hayır adına ne yaparsanız, Allah, onu bilir Azık edinin, şüphesiz azığın en hayırlısı takvadır Ey temiz akıl sahipleri, Ben'den korkup-sakının" (Bakara Suresi, 197) şeklinde buyurarak, insanlara elde edebilecekleri en hayırlı özelliğin takva olduğunu haber vermiştir Dolayısıyla insanların hedeflemeleri gereken, mal mülk, şan şöhret gibi maddi değerler değil, kişiyi hem dünyada hem de Allah Katında asıl olarak değerli hale getirecek ve üstünlük kazandıracak olan 'takva' olmalıdır


  Allah'ın Kuran'da bildirdiği ayetlerden anlaşıldığı gibi, üstünlüğü kadın ya da erkek olmakta, fiziksel güçte ya da başka bir cahiliye kıstasında aramak büyük bir yanılgıdır Tek üstünlük Allah'ın bize Kuran'da bildirdiği gibi imanın ve takvanın üstünlüğüdür.

  ....denmişse de yine de yaratılış itibari ile fizyolojik ve psikolojik
  bir çok farklılıklar göz ardı edilemez


  bak >>>  KADIN ERKEK ARASINDAKİ FARKLAR

  Yüzme yeteneği: Kadınlar derilerinin altındaki yağ tabakası nedeniyle daha iyi yüzerler

  Yaş dönümü: Kadınlar menopoz döneminde ateş basması, uykusuzluk, şişmanlama, gece terlemeleri ve vajina kuruluğu gibi belirtiler yaşarlar Erkekler andropoz denen yaş döneminde hemen hemen hiçbir bedensel belirti yaşamazlar

  Su: Erkek vücudunun yüzde 60-70'i sudan ibarettir Kadın vücudundaki su oranı ise yüzde 50-60 arasındadır

  İskelet: Erkeklerin omuzları daha geniş, kolları ve bacakları daha uzun, kemikleri daha ağır, eklemleri de daha büyüktür Buna karşılık kadınların kalça kemikleri daha geniş, eklemleri daha esnektir

  Ses telleri: Kadınların ses telleri daha kısa olduğundan sesleri daha tizdir

  Vücudun ağırlık noktası: Omuz ve kalça iskeletleri farklı olduğundan, kadınların ağırlık noktası erkeklerinkinden daha aşağıdadır

  Başarı: Başarılı bir erkek karısının harcayabileceğinden fazla para kazanan erkektir Başarılı bir kadın böyle bir erkeği bulabilen kadındır

  Duyu organları: Kadınların işitme ve koklama duyuları daha güçlüdür Buna karşılık erkekler ışığa karşı daha hassastır Erkek gözü ayrıntıları daha iyi seçer

  Yağ: Erkeklerde kadınlarınkinin yarısı kadar yağ dokusu vardır Kadınlarda yağ dokusu vücudun yüzde 27'sini oluştururken, bu değer erkeklerde yüzde 15'tir Kadın vücudunda erkeklerden 3,5 kg daha fazla yağ vardır Yağ, erkeklerde karın bölgesinde toplanırken kadınlarda daha çok kalça, baldır ve göbekte yoğunlaşır

  Hastalıklar: Erkekler hayatları boyunca kadınlardan ortalama 40 gün daha az hastalanırlar

  Dirsek: Kadınlar erkeklere kıyasla kollarını dirsekten 6 derece daha fazla açabilirler

  Kromozomlar: Erkek ve dişilerde toplam 46 kromozom vardır Bunların yarısı babadan, yarısı anneden gelir Bu 46 kromozomun içinden iki tane cinsiyet hormonu vardır ki; bu erkekte XY, kadında XX olarak bulunur

  Saçlar: Kadınların saçları daha sık ve daha dirençlidir Saç kökleri iki milim daha derinde olduğu için erkeğinki kadar çabuk dökülmez

  Kaslar: Erkekler kadınlardan yüzde 50 oranında fazla kas gücüne sahiptir Buluğ çağında erkeklerde kas hücrelerinin sayısı 20 misli, kadınlarda 10 misli artar Erkekler kadınlardan üçte bir oranında daha güçlüdürler

  Deri: Erkeklerin toplam 1,8 metrekare, kadınların 1,6 metrekare derileri vardır Kadını derisi daha ince ve kuru, bu yüzden de daha hassastır Erkekte ter bezleri ve deri altı yağ bezleri daha fazla olduğundan derisi yağlıdır ve daha çok terler

  Akciğerler: Erkeklerin akciğerleri kadınlarınkinden yüzde 50 daha geniş hacme sahiptir

  Yemek: Aynı kilodaki kişilerden, erkekler kadınlardan daha çok yemek ihtiyacı duyarlar; çünkü metabolizmaları daha hızlıdır

  Ağlamak: Kadınlar erkeklerden 5 kat fazla ağlarlar Genellikle de saat 1900-2200 arası 3. 3
  Enerji harcaması: Erkekler hareketsiz halde, vücudun metrekaresi başına ortalama 39,5 kalori yakarlar Kadınlar ise 37 kaloriErkeğin günlük kalori ihtiyacı 2700 kalori, kadınınki 2000 kaloridir

  Beyin: Erkek beyni yüzde 14 daha ağırdır Buna karşılık kadınlarda iki yarım küre arasındaki iletişim daha iyidir

  Antikorlar: Kadınlar daha çok antikor üretirler, bu yüzden de erkeklere kıyasla bakteri ve virüs hastalıklarına daha seyrek yakalanırlar

  Safrakesesi taşı: Kadınların yüzde 20'sinde, erkeklerin yüzde 8'inde safrakesesi taşı oluşur

  Kalp atışı: Erkeklerin kalbi daha büyüktür ve daha yavaş çarpar: Dakikada ortalama 72 Bu değer kadınlarda 80'dir

  Sıcaklık duyarlılığı: Kadınlar kalın yağ dokuları nedeniyle soğuğa daha dayanıklıdırlar

  Yaşlanmak: Erkekler kadınlardan daha hızlı yaşlanırlar 55 yaşındaki bir kadın bedensel gücünün yüzde 90'ına sahiptir Oysa aynı yaştaki bir erkek gücünün sadece yüzde 70'ine sahiptir 35 yaşındaki bir erkeğin damar sistemi 50 yaşındaki bir kadınınkine eşdeğerdir Buna karşılık kadında sadece cilt daha ince olduğundan çabuk yaşlanıp kırışır Kadınlar yaşlanma olayını psikolojik olarak erkeklerden çok daha kolay kabullenirler

  Buluğ: Erkekler buluğ çağını 10-15, kadınlar 9-14 yaşları arasında yaşarlar

  Bacaklar: Erkeklerin bacakları daha uzun ve kaslıdır Bu yüzden kadınlardan daha hızlı koşar, daha uzağa zıplarlar

  Yaşam süresi: Erkeklerin ortalama omrü 71,5 yıl, kadınların 78 yıldır

  Vücut ölçüleri: Erkek ortalama 175 cm boyunda ve 73,5 kg ağırlığındadır Göğüs çevresi 98,5cm , beli 80,4cm'dir Kadın ortalama 160 cm boyunda olup 61,2 kg'dir Göğüs çevresi 90,1; kalça genişliği 96,5 cm; beli 74,3 cm'dir

  Adem elması: Gırtlaktaki adem elması adlı çıkıntı sadece erkeklere hastır

  Solunum: Erkekler dakikada ortalama 16 kez soluk alıp verir Kadınlar ise dakikada 20-22 kez soluk alıp verir Her iki cinsin günde soludukları miktar ise aynı olup 12 bin litredir

  Gelişme: Buluğ çağına kadar kızlar erkeklerden daha hızlı büyürler (10'a 8 oranında) Erkek çocuklar 14-15 yaşları arasında gelişmeye başlarlar ve 20 yaşına kadar bu büyüme gerçekleşebilir Kız çocukları en hızlı 12-13 yaşları arasında gelişirken 17-18 yaşında bu gelişme durur

  Erkekler mantıklı, analitik iken, kadınlar sezgisel, yaratıcı, bütünleştirici

  Erkeklerin kadınlarla ilgili en şikayet ettikleri şey: Kadınların onları değiştirmeye çalışması Kadınların erkeklerle ilgili en şikayet ettikleri şey: Erkeklerin onları dinlememesi

  Kadınlar erkeklerden 3 kat fazla baş ağrısı çekiyormuş

  Evlilikten beklentiler: Bir kadın bir erkekle onun değişeceğini umarak evlenir, ama o değişmez Bir erkek bir kadınla onun değişmeyeceğini umarak evlenir, ama o değişir

  Uzunluk: Evli erkekler bekarlardan daha uzun yaşarlar, ancak evli erkekler ölümü daha çok arzularlar

  Kadınlar iletişim kurmak için günde 20000 kelime, mimik ve jest kullanırken bu sayı erkeklerde sadece 7000

  Kadın ne ister?: İnsanın karısını mutlu kılmak için iki şeye ihtiyacı vardır: Kadının kendi bildigi gibi davrandığını sanmasını sağlamak Kadının kendi istediği gibi davranmasına izin vermek 4. 4
  Ne kadar güzel anlatılmış kadın ve erkek arasında tek ölçü takva olmalıdır.Ama insan şöyle bir baktığında kaç tane insan bunun bilincinde olarak eşine nasıl davranıyor nasıl olsa aldım diye yapmadığı kalmıyor.islamda kadin ve erkek arasindaki fark,  islamda kadin erkek farki,  ayni kadin vucut olculerine sahip erkek varmi,  islamda kadın erkek farkı,  dinde kadınlar erkeklerdeki fark,  erkekle kadının dinen farkı,  kadin ve erkek farklari dinimizde