Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan islamda çalışmanın yararları nelerdir Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  islamda çalışmanın yararları nelerdir

  Reklam
  islamda çalışmanın yararları nelerdir


  Paylaş
  islamda çalışmanın yararları nelerdir Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Yüce dinimiz İslâm,ahiret işlerini dünya işlerine tercih etmekle beraber,dünya için çalışmaya da çok önem vermiş,hatta bunu ibadet saymıştır.Öyle ki,Allah’ı zikir ve ibadet zamanları hariç olmak üzere günün her vaktinde çalışmayı müminlere mübah kılmış,çalışmayı emretmiştir.

  Peygamber Efendimiz(s.a.v):

  ”Çalışmak sizin üzerinize farz kılındı.”buyurmuşlardır.Bu hadis-i şerif mucibince,çalışmak müminler üzerine farzdır.Allah Rasûlü’nün bu sözleri ashab üzerinde öyle tesir bıraktı ki,gece gündüz dünyevi işlerinde çalıştılar.Dünyalıklarını kazandılar.Bu kazançlar ile hem kendilerine,hem yakınlarına,hem de Allah Rasûlü’ne ellerinden gelen yardımı yaptılar.İslam tarihi bunun sayısız örnekleriyle doludur.Ancak dünyalık kazanayım derken ahireti unutmamak gerekir.Yoksa kazandığımız fayda yerine zarar getirir.

  Dinimiz İslâm,bir kimsenin eliyle rızkını kazanmasını aynen ibadet kabul eder.Peygamber Efendimiz(s.a.v):
  **”Günahı çok olan öyle kimseler vardır ki,ne namaz,ne oruç,ne hacc ve umre onu kaldırmaz.Ancak bunları ailesinin rızkını kazanmaya sarfettiği gayret günahlardan temizler.”buyuruyor.

  İslam dini tembel tembel yatmayı ve başkalarının sırtından geçinmeyi yasaklamıştır.Müslümanlar arasında böyle kimseler varsa,bu İslâm’ın suçu değildir.Böyle insanların İslâm’ı bilmediklerindendir.Dinimizde bir köşeye çekilip ibadet edeceğim diye dünyayı terk etmek yoktur.

  İslâmda ruhbanlık da yoktur.Diğer dinlerde olduğu gibi haftanın altı günü çalışıp,bir gününü boşa geçirmek de yoktur.Müslümanların bayramı olan cuma günü dahi namazdan sonra çalışmak mübahtır.
  Namaz saati çalışmak haramsa da, bu ancak bir saat eder.
  Abdülkadir Geylani Hazretleri buyuruyor ki:

  Ey Oğul!Çalışmadan senin ayağına hiçbir şey gelmez.Bazı şeyler de sana mutlaka lazımdır.Sen çalış,didin.Yardım İzzet ve Celâl sahibi Rabbındandır.Sen üzerinde bulunduğun bu denizde hareket et,kımıldan.Dalgalar seni daima üstte tutacak ve sahile atacaktır.

  Dua senden,icabet Rabbından.Çalışmak senden,muvaffakiyet Allah’dan.
  Kötülükleri terk etmek senden,hamiyyet ve gayret vermek Allah’dan.
  İstediğin şeyde samimi ol,dürüst ol,ihlaslı ol.Allah sana,kendisine yakınlık kapısını mutlaka gösterecektir..
  Kaynaklar:
  Fethu’r-Rabbâni/ABDÜLKADİR GEYLANİ(k.s)
  Miftâhu’l-İrşâd

  ---------------------------------------


  İnsan, bilen, öğrenen, irade sahibi, yapıcı ve üretici bir varlıktır

  İnsan, bilen ve öğrendiklerini kavrayan bir varlıktır. O, öğrendiklerini konuşarak ve yazarak başkalarına aktaran bir varlıktır. Ayrıca Allah insana tercih etme ve tercih ettiği bir işi gerçekleştirme gücü vermiştir. Bu nedenle insan yapıcı ve üretici bir varlıktır. Bu özellikleri sayesinde çalışarak en küçük şehirlerden dev sanayi ürünlerine, güzel sanatlardan mimariye kadar pek çok şey meydana getirmiştir.

  İnsan niçin çalışmak zorundadır?


  İnsan, barınma, beslenme, korunma gibi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için çalışmak zorundadır. Ayrıca bilgili, kültürlü, görgülü bir insan olmak için okuyup ilim öğrenmek, bilimsel araştırma ve incelemelerde bulunmak, bu konularda başarılı olmak için de çalışmak gerekir. Bu gün bilimsel ve teknik alanlarda yapılan, hayatımız kolaylaştıran pek çok alet ve buluşlar çalışmakla gerçekleşmiştir.

  Çalışmak bize neler kazandırır?


  Hayatta mutlu ve başarılı olmanın temel anahtarı çalışmaktır. Çalışan insan, kazancıyla kendisinin ve aile bireylerinin ihtiyaçlarını karşılar. Böylece rahat, huzurlu ve onurlu bir yaşam sürerler. Gelirini artırdığında yoksullara, düşünlere maddi yardımda bulunur. Yeni iş alanları açmak suretiyle ülkesinin kalkınmasına yardımcı olur. Bu durum insana mutluluk verir ve onu huzurlu kılar. Aynı zamanda Allah'ın doğuştan verdiği yeteneklerimizi geliştirir. Böylece hem bedenen hem de ruhen sağlıklı, başarılı bir birey haline getirir.

  Dinimizde çalışmanın önemi nedir?


  Çalışmak ve yaptığı işi en güzel şekilde yapmak Allah'ın bir emridir. Bu nedenle dinimizde çalışmak bir ibadettir. Dinimiz insanların çalışmalarını, huzurlu ve onurlu bir hayat sürmelerini ister. Kur'an, insanın ancak çalışarak birtakım şeyleri hak edebileceğini, emeğinin karşılığını mutlaka göreceğini bildirmiştir. Konu ile ilgili olarak Yüce Allah Kur'an'da şöyle buyurmaktadır:

  "İnsan ancak çalıştığının karşılığına sahip olur. Onun çalışması şüphesiz görülecek ve ona karşılığı tastamam verilecektir" (Necm suresi, ayet 39-41)

  Peygamberimiz bir sözünde "Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir lokma yememiştir" (Buhari) buyurarak çalışmayı övmüştür.

  Allah'ın yardımını hak etmek için neler yapmalıyız?


  Çalışmadan "Ben Allah'ın yardımına güvenirim, Allah bana yardım eder" anlayışı dinimizce doğru değildir. Çünkü Allah'ın yardımını hak edebilmek için; öncelikle çalışmalı, emek harcamalı ve gayret göstermeliyiz. Çalışmalarımızda doğruluktan ayrılmamalı ve hileye başvurmamalıyız. İşlerimizi hiçbir eksiklik bırakmadan yerli yerinde, zamanında, planlı yapmalı ve kararlı olmalıyız. Elimizden gelen gerekli çabayı gösterdikten sonra Allah'tan yardım beklemeli ve ona güvenmeliyiz. Konu ile ilgili olarak Yüce Allah Kur'an'da şöyle buyurmaktadır: "… Kararını verdiğin zaman da artık Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever. (Ali İmran suresi, ayet 159)

  Osman Ay
islamın çalışmaya verdiği önem ve çalışmanın yararları nelerdir,  islamın çalışmaya verdiği önem ve çalışmanın yararları,  islamın calışmaya verdiği önem ve yararları,  islamda çalışmanın yararları nelerdir,  islamda çalışmanın yararları,  çalışmanın yararları,  çalışmanın yararları nelerdir