Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan İslamda erkeğin kadın üzerindeki cinsel hakları nelerdir Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  İslamda erkeğin kadın üzerindeki cinsel hakları nelerdir

  Reklam
  islamda erkeğin kadın üzerindeki cinsel hakları


  Paylaş
  İslamda erkeğin kadın üzerindeki cinsel hakları nelerdir Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  KOCANIN KARISI ÜZERİNDEKİ HAKLARI

  283. Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "Bir erkek karısını yatağına çağırır da karısı gelmez ve erkek ona dargın olarak gecelerse, melekler o kadına sabaha kadar lânet ederler. "
  Buhârî, Bed'u'l-halk 7; Müslim, Nikâh 122. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Nikâh 40
  Buhârî ile Müslim'in bir başka rivayeti şöyledir:
  "Kadın geceyi kocasının yatağını terk ederek geçirirse, melekler sabaha kadar ona lânet ederler. "
  Buhârî, Nikâh 85; Müslim, Nikâh 120

  284. Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "Bir kadın kocası yanındayken onun izni olmadan oruç tutamaz. Kocasının izni olmadan bir kimseyi evine alamaz. "
  Buhârî, Nikâh 84, 86; Müslim, Zekât 84. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Savm 73; Tirmizî, Savm 64; İbni Mâce, Sıyâm 53

  285. İbni Ömer radıyallahu anhümâ'dan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselâm şöyle buyurdu:
  "Hepiniz çobansınız. Hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Âmir memurlarının çobanıdır. Erkek ailesinin çobanıdır. Kadın da evinin ve çocuğunun çobanıdır. Netice itibariyle hepiniz çobansınız ve hepiniz idâre ettiklerinizden sorumlusunuz. "
  Buhârî, Cum`a 11, İstikrâz 20, İtk 17, 19, Vesâyâ 9, Nikâh 81, 90, Ahkâm 1; Müslim, İmâre 20. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, İmâre 1, 13; Tirmizî, Cihâd 27

  286. Ebû Ali Talk İbni Ali radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "Bir koca karısına ihtiyaç duyup da onu yanına çağırdığında, kadın ocak başında bile olsa, hemen kocasının yanına gelsin. "
  Tirmizî, Radâ` 10; Nesâî, es-Sünenü'l-kübrâ, İşretü'n-nisâ bâbı.

  287. Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselâm şöyle buyurdu:
  "İnsanın insana secde etmesini emredecek olsaydım, kadının kocasına secde etmesini emrederdim. "
  Tirmizî, Radâ` 10. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Nikâh 40; İbni Mâce, Nikâh 4

  288. Ümmü Seleme radıyallahu anhâ'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "Kocasını memnun ederek ölen kadın cennetliktir. "
  Tirmizî, Radâ` 10. Ayrıca bk. İbni Mâce, Nikâh 4
  289. Muâz İbni Cebel radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "Dünyada bir kadın kocasını üzerse, o kimsenin hûrilerden olan hanımı o kadına şöyle seslenir:
  - Allah canını alsın! Üzme onu! O senin yanında şimdilik misa-firdir. Yakında senden ayrılıp bize kavuşacaktır. "
  Tirmizî, Radâ` 19. Ayrıca bk. İbni Mâce, Nikâh 62

  290. Üsâme İbni Zeyd radıyallahu anhümâ'dan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselâm şöyle buyurdu:
  "Benden sonra erkeklere kadınlardan daha zararlı bir fitne sebebi bırakmadım. "
  Buhârî, Nikâh 17; Müslim, Zikir 97, 98. Ayrıca bk. Tirmizî, Edeb 31; İbni Mâce, Fiten 3
  1

erkeğin kadın üzerindeki cinsel hakları,  kadının kocası üzerindeki cinsel hakları,  kocanın karısı üzerindeki cinsel hakları,  kadının erkek üzerindeki cinsel hakları,  islamda erkegin cinsel haklari,  islamda erkeğin kadın üzerindeki cinsel hakları,  erkeğin karısı üzerindeki cinsel hakları