Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Dul Olmak Kadının İkinci Ele Dönüşümü Müdür? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Dul Olmak Kadının İkinci Ele Dönüşümü Müdür?

  Reklam
  Dul Olmak Kadının İkinci Ele Dönüşümü Müdür?


  Paylaş
  Dul Olmak Kadının İkinci Ele Dönüşümü Müdür? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Örfün katı bir şekilde kendisini hissettirdiği toplumumuzda kadınının herhangi bir
  şekilde yalnız kalması ona bakış açısını da değiştirmektedir. Evli bir kadının
  boşanması, kocasının ölmesi veya kocasının uzun yıllar uzaklarda bulunması
  nedenleriyle yalnız kalması onu potansiyel bir namus sibobu olarak
  değerlendirilmesine zemin hazırlamaktadır. Böylece dul yani sahipsiz kalınca ona
  sahip olmak isteyenler çoğalmaktadır. Ancak bu sahip oluş da sadece bedensel
  hazzın tatmini olarak ele alınmaktadır. Can çekişmekte olan bir ceylanın üstünde
  kanat çırparak ölümünü bekleyen akbabalar gibi dul kadının etrafında üşüşen
  erkekler onu şehvet ağlarına nasıl düşüreceklerini düşünürler. Bu anlamda
  toplumda kadın olmak ciddi anlamda zordur. Çünkü onu üstesinden gelmesi
  oldukça zor durumlar beklemektedir. Bunların başında ekonomik özgürlüğü
  yoksa geçim derdi gelmektedir. İkinci sırada insan olmanın doğal sonucu olarak
  cinsel arzunun giderilmesi gelmektedir.
  İnsanlık tarihi kadınlara uygulanan çifte standartlarla doludur. İnsan olarak
  erkek ve kadın aynı düzlemde değerlendirilmemektedir. Kocası ölen kadınlara ve
  genel anlamda dul kalan kadınlara bakışın tarihçesini gözler önüne serdikten
  sonra günümüzün ilkel anlayışları üzerinde daha sağlıklı durabiliriz.
  Hindistan`da kadınların hiçbir önemi ve değeri yoktu. Kocası ölen kadın ya diri
  diri toprağa gömülür ya da kendisini yakardı. Dul bir kadının saygı görmesi şöyle
  dursun evlenmesi bile yasaktı. Kadınların iffetinden de söz edilemezdi. Bir adam
  karısını kumar masasında kaybedebilirdi. (120)
  Cahiliye devrinde kocası ölen kadın, bir yıl mağaramsı bir kulübeye kapatılır,
  kimseyle temas etmez, yıkanmaz, saçlarını taramaz, tırnaklarını kesmezdi. Hatta
  bu devir Araplar arasında, ölümünden sonra kendisi için bağıra çağıra, iyiliklerinin
  sayılarak ağlanmasını vasiyet edenler bile vardı.(121)
  Yiğitliğin can almak ile eş tutulduğu; babaerkil Yunan tanrılarının aşık oldukları
  ölümlü kızların ırzına geçtiği; kahraman erkekler ülkeler fethederken karılarının
  evde gergef işledikleri çağlarda... O çağlarda ki Atinalı kadınlar fikri
  sorulmaksızın evlendirilir, kocası boşadım deyince dul kalır, yanında yaşlı bir köle
  olmadan sokağa çıkamaz, eşinin arkadaşları ile sofraya oturamaz, oy kullanamaz,
  eğitim göremezdi.(122)
  Moğollarda kadın, çocuğu doğuncaya kadar kendi evinde kalır. Dullar bir daha
  evlenemezler. Oysa, Hunlar ve Göktürklerde böyle bir gelenek yoktur. Hun ve
  Göktürk tarihinde babalar ölünce, erkek çocukların annelerinin kumaları ile
  evlenmeleri çok görülürdü. Bu husus, baba ölünce aileyi bir çatı altında toplama
  geleneğidir. Levirat denen "Kayın alma" da yaygındı. Eşi ölen gelin, kayınla
  evlenmekteydi. Böylece eşi ölen kadın ve çocukları sokakta kalmazdı.(123)
  Ve Yahuda ilk oğlu Er için bir karı aldı, ve onun adı Tamar’dı. Ve Yehudanın ilk
  oğlu Er Rabbin gözünde kötü idi. Ve Rab onu öldürdü. Ve Yehuda Onana dedi;
  kardeşinin karısının yanına gir ve ona kayın biraderlik görevini yap ve kendi
  kardeşine zürriyet yetiştir.(Tekvin; 38/7-8)
  Eğer kardeşler birlikte otururlarsa ve onlardan biri ölürse ve onun oğlu yoksa
  ölenin karısı dışarıda yabancı bir adama varmayacaktır. Kocasının kardeşi ona
  yaklaşacak ve kendisine kayın biraderlik vazifesini yapacaktır.( tesniye; 25/5)
  Ve eğer o adam kardeşinin karısını almak istemezse, o zaman kardeşinin karısı
  kapıya ihtiyarların yanına çıkacak ve diyecek; Kayın biraderim İsrailde kardeşinin
  adını durdurmaktan çekiniyor. Bana kayın biraderlik vazifesini yapmak istemiyor.
  O zaman şehrin ihtiyarları onu çağırıp kendisine söyleyecekler. Ve eğer durup;
  onu almak istemem, derse o zaman ihtiyarların önünde kardeşinin karısı onun
  yanına gelecek ve onun ayağından çarığını çıkartacak ve onun yüzüne tükürecek.
  Ve cevap verip diyecek; kardeşinin evini bina etmeyen adama böyle yapılır. Ve
  İsrailde onun adı; çarığı çıkarılanın evi, çağırılacaktır.(Tensiye;25/710)
  Gerçekten kimsesiz, yalnız kalmış dul kadın umudunu Tanrı`ya bağlamıştır; gece
  gündüz O`na dilekte bulunmaya ve dua etmeye devam eder. Kendini zevke veren
  dul kadınsa daha yaşarken ölmüştür. Ayıplanacak duruma düşmemeleri için onları
  bu konularda uyar. Timoteosa birinci mektup; 5/ 4-7
  Yaptığı iyiliklerle tanınmış, tek erkekle evlenmiş, en az altmış yaşında olan dul
  kadın, eğer çocuk büyütmüş, konuk ağırlamış, kutsalların ayaklarını yıkamış,
  sıkıntıda olanlara yardım etmiş, kendini her tür iyi işe adamışsa, adı dullar
  listesine yazılsın.
  Daha genç dulları listeye alma. Çünkü bedensel arzuları Mesih`e bağlılıklarına
  baskın çıkınca evlenmek isterler.
  Böylece verdikleri ilk sözü çiğneyerek hüküm giyerler.
  Aynı zamanda ev ev gezerek tembelliğe alışırlar. Yalnız tembelliğe alışmakla
  kalmazlar, üzerlerine düşmeyen sözler söyleyerek başkalarının işine karışan
  boşboğazlar olurlar.
  Bu nedenle, daha genç dulların evlenmelerini, çocuk yapmalarını, evlerini
  yönetmelerini, düşmana hiçbir iftira fırsatı vermemelerini isterim. (Timoteosa
  birinci mektup;5/9-14)
  Çin`de, 20. yüzyılın başına kadar süren bir geleneğe görekocası ölen kadın,
  intihar eder. Bu ölüm, ailesinin ve kadının "şeref" hanesine büyük bir fazilet
  nişanesi olarak kaydedilir. Kalabalığın ortasındaki darağacında "yas rengi"
  beyaza bürünmüş kadın, bu defa bir başka dünyaya gelin olur.(12
  İlk çağlardan günümüze kadar gelen anlayış çok fazla değişmemişe
  benzemektedir. Dul kadınlar kendi başlarına karar verecek bir özellikte
  görülmemektedirler. Kocası ölen kadının kendisini onun ardından onunla birlikte
  yakması veya öldürmesi kadının kişiliğine büyük bir suikasttır. Musevilikte
  görünen dul kadının ev içinde kalması kayınbiraderle evlenmesi anlayışı bizim
  doğu toplumlarımızda da yaşanmaktadır. Burada kadının veya erkeğin isteyip
  istememesi önemli değildir. Önemli olan kadının dışarıdan bir erkeğe
  kaptırılmamasıdır.
  Toplumuzdaki asıl açmazlardan birisi ve yerleşik olarak ele alınan sözüm ona
  değer sistemi dul kalan bir kadına bekar birisiyle evlenme imkanı
  verilmemesidir. Sebep; kadın başkasıyla evlenmiştir. Ve ilk olma özelliğini
  kaybetmiştir. Yani mağazadan alınan bir eşya eve götürüldükten ve bir miktar
  kullanıldıktan sonra satışa çıkarılınca doğal olarak değeri düşmektedir. Çünkü
  kullanılmıştır. Bunu bir eşya için düşünmek gayet doğaldır. Ancak bunu bir insan
  için düşünmek ise onu bir eşya seviyesine indirmekten başka bir şey değildir.
  Kendisi bir kadın olmasına rağmen anneler erkek çocuklarının sevdikleri bir dul
  ile evlenmelerine razı olmayışları bu anlayışın ürünü olsa gerek. Kadınlara bu
  anlamda en büyük haksızlığı yine bu tür kadınlar yapmaktadır.
  Dul kadınların açmazlarından birisisi de cinsel arzunun tatmini meselesi demiştik.
  Bu konuda dul deyince akla istismarı mümkün bir cinsel obje gelmektedir. Çünkü
  bekarların dullarla evlenmeleri neredeyse imkansız bir olay olarak görülür.
  Böyle olunca dul kadın kendisi gibi dul bir erkekle evlenmesi gündeme
  gelmektedir. Ancak buradaki en önemli sorunlardan birisi de erkeğin dul kadın
  gibi ince zar sorunu olmadığı için hala bakir olarak değerlendirilmesini
  engelleyecek bir neden yoktur. Dolayısıyla dul oluşunu belirleyecek bir etken
  yoktur. Böyle olunca da dul erkekle bakir erkek arasında bir fark
  kalmamaktadır. İşte bu sebeplerden dolayı dul kadın yenilmeye hazır bir piliç
  gibi ele alınır. Bu da dul kadının açmazlarından birisidir.
  Geçimini sağlamak amacıyla girdiği bir çok yerde, yapacağı işinden ziyade
  bedenini nasıl kullanacağına bakılır. Patronun iyi bir metresi olur da kendisini yem
  yaparsa patron tarafından da yemlenir. Aksi taktirde deflenir/ kovulur.
  Şehvet tanrısına kendisini adayan erkekler dul kadın avına çıkarlar. Böylece hem
  sahipleri tarafından öldürülme veya tehdit riski yoktur hem de kolay bir avdır.
  Bu şekilde dul kadınlar beyaz kadın ticaretinde ve şehvet tanrısına kurban
  edilmede önemli bir mal olarak değerlendirilirler. Bu gerçeği bilen duyarlı ve
  sorumlu insanlar yüzyılımız en korkunç felaketinden sonra kadınların ve kızların
  konumunu düşünmektedirler. Çünkü korkunç felaket yaşanmıştır. Ölenler ölmüş,
  batanlar batmış, gidenler gitmiştir. Ama geride küsmesiz, sahipsiz ve ne
  yapacağını bilemeyen binlerce insan kalmıştır. Bir kazada ölen insanların acısına
  bakmadan onları soyma edepsizliğini gösterebilen insanlar gibi bu felaketi de
  beyaz kadın tacirliği için fırsat gören vahşi insanlar olacaktır. Bunun için ölenlere
  artık üzülmeyi bırakıp, geride kalan sahipsiz kadın ve kızlarımızı kurtarmanın
  yollarına bakmalıyız. 3. 3
  “Tsunami ve depremden en çok zarar gören Sri Lanka, Endonezya ve
  Maldivler`de çeşitli gruplar, dünyanın, kadın ve kızların karşı karşıya olduğu
  tehlikeleri fark etmesi için çaba gösteriyor. Pek çok grup ayrıca, kadınların
  fiziksel güvenliğinin, sağlığının ve saygınlığının korunması, kadınlara psikolojik
  destek sağlanması için de fon toplamaya çalışıyor. New York`ta bulunan
  Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu sözcüsü David Del Vecchio, "Milyonlarca insan
  evsiz kaldı, ama en başta kadınların, özel ihtiyaçları göz önüne alınmalı" diyor.”
  (125)
  Maalesef erkek egemen toplumlarda kadınların özellikle de dul kadınların cinsel
  obje olarak görülmesi bir realitedir. Bu anlamda kullanılan bir metaya dönüşmesi
  kaçınılmaz gibi görülen kadınlarımız için bir takım önlemler alınması zorunludur.
  İlk önce insan anlayışımızı sorgulamalıyız. İnsanı kadın ve erkek diye iki cinse
  ayırdıktan sonra kadını salt cinsel obje veya kendini idareden aciz bir varlık
  olarak değerlendirmekten vazgeçmeliyiz. Örfün ağır bastığı ve kadını aşağılayan
  anlayışa karşı dimdik ayakta durmaya çalışmalıyız. Kadınların bu anlamda en
  büyük düşmanları yine kendi hemcinsleri olması da insanı gerçekten üzmektedir.
  Dul bir kadını vebalı gibi değerlendirerek kendisiyle evlenilmesi mümkün olmayan
  bir hasta gibi görmek anne kadınlara has bir özelliktir. Bu anlamda dul kadın
  kimdir sorusuna cevap arayışında karşımıza şu cevaplar çıkmaktadır;
  Kocası ölen kadın. Eşinden ayrılan kadın. Çocuklarıyla yalnız yaşayan kadın.
  Sahipsiz kadın.
  Bunlar ansiklopedik anlamlar. Bir de toplumun dul kadına yüklediği anlamlar
  vardır. Onu da İclal Aydın dul bir kadına basının bakış açısından yola çıkarak şu
  şekilde anlamlandırmaktadır;
  Dul olmak nedir biliyor musunuz?
  Dul ve iki çocuklu olmak... Arkadaşlarınızın bile kocalarını sizden sakınması
  demektir. Aile sohbetlerine, görüşmelerine çağırılmamak demektir.
  Bir erkek akrabayı bile evde ağırlayamamak demektir.
  Komşuların, mahalle bakkalının gözetlemesi altında, esir hayatı yaşamak
  demektir.Kısa kollu giyinememek, gece sinemaya gidememek, tek başınıza
  büyütmek zorunda olduğunuz o iki çocuğu "ne derler" endişesiyle gerçek
  hayattan mahrum bırakmak demektir.
  Dul olmak, neredeyse her erkeğin "bu her şeye müsaittir" bakışı altında
  yaşamak demektir...(126)


  Bunlar dul kalmanın kadına getirdiği kaldırılması çok ağır yüklerdir. Biz insan
  olarak birbirimizi sevemediğimiz ve insan olarak birbirimize değer
  veremediğimiz müddetçe de bu böyle devam edecektir. Kadınlarımızı 5/6
  olarak kendi başına yaşama erdeminden yoksun gördüğümüz müddetçe bu böyle
  devam edecektir. Kadını ince bir zarın kurbanı olarak gördüğümüz müddetçe bu
  böyle devam edecektir. Boşanmış bir kadını varlığıyla/kişiliğiyle değil de
  bekaretiyle değerlendirdiğimiz müddetçe bu böyle devam edecektir.
  Bir erkek boşandıktan veya eşi öldükten sonra nasıl ki insanlığından bir değer
  kaybetmiyorsa kadında insanlığından hiçbir şey kaybetmiyordur. İnsanca yaşama
  hakkına da asla suikast düzenlenemez. Dul kadının sevme ve sevilme hakkı ince
  bir zarın kurbanı edilemez. Kadını bu şekilde görenler hala kendilerini ilk çağın
  ham insanlığına mahkum etmiş yoz bir mantığın ürünüdürler.
  Cinselliği insanın doğası olarak değerlendiren Tanrı, dul kadınların da bu doğal
  güdülerini göz ardı etmemiştir. Bu anlamda kocası ölen bir kadına ilgi duymak
  veya onunla evlenme isteğinde bulunmak tabii bir hadisedir. Yadırganacak ve
  yargılanacak bir davranış değildir. Dul kadın istediği erkekle evlenme hakkına
  sahiptir. Bu anlamda onu hiç kimse sınırlandıramaz. Çünkü geleceğini belirleme
  hakkı sadece ona aittir;


  “İçinizden vefat edip de geride eşler bırakan kimselerin hanımları, kendi
  başlarına dört ay on gün beklerler. İddet (bekleme) sürelerini bitirdikleri
  zaman, artık kendileri hakkında meşru bir şekilde yapacakları hareketten size
  bir günah yoktur. Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.
  Böyle kadınlara evlenme isteğinizi üstü kapalı biçimde çıtlatmanızda veya
  gönlünüzde tutmanızda size bir vebal yoktur. Allah biliyor ki siz onları mutlaka
  anacaksınız. Fakat meşru bir söz söylemekten başka bir şekilde kendileriyle
  gizlice sözleşmeyin. Farz olan iddet sona erinceye kadar da nikâh akdine
  azmetmeyin (kesin karar vermeyin). Bilin ki Allah gönlünüzdekini bilir. Öyle ise
  O`nun azabından sakının. Yine bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok yumuşaktır.”
  (Bakara/ 234-235)
  Bunların yanı sıra bir de kocası varken dul hayatı yaşayan kadınlarımıza ne
  demeli. Bu tür kadınlarımız da toplumun ve örflerin kurbanı olmuştur. Her ne
  şekilde olursa olsun bir kocaya sahip olmayı, kocasız olmaktan daha iyi olarak
  değerlendiren kadınlarımız yalnız kalmaktan korkmaktadırlar. Kendi ayakları
  üzerine durmaktan korkmaktadırlar. Çünkü bu anlamda ekonomik özgürlükleri
  yoktur. Kocasının her türlü şiddetine katlanmak zorundadır. Beyaz gelinliğiyle
  çıktığı evine ancak beyaz kefeniyle dönmesi söz konusudur. Yoksa törelerin
  Namus Tanrısına adanacaktır. Kocası kendisini aldatabilir. Eve geç gelebilir.
  Gelmeyebilir. Bunlar erkek olmanın doğal sonucudur. Kadın dul kalmamak adına
  bunlara katlanmak zorundadır. Erkeğin yaptığı ihanete benzeriyle cevap
  verdiğinde namus cinayetinin kurbanı olacaktır. Kadın bunu asla düşünemez..
  düşünmemelidir. Çünkü o kadındır. İşte bu gibi sebeplerden dolayı kızlarımızın
  mutlaka okuması ve ekonomik özgürlüğünü kazanarak kendi ayakları üzerinde
  durma cesaretini göstermesi gerekir. Ancak bu şekilde dul olmanın acısından ve
  ağır yükünden bir miktarda olsa kurtulabilir
  alıntı...