Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Eski eşyaları muhtaçlara vermek günah mı? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Eski eşyaları muhtaçlara vermek günah mı?

  Reklam
  Eski eşyaları muhtaçlara vermek günah mı?


  Paylaş
  Eski eşyaları muhtaçlara vermek günah mı? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Sevilen malların sadak olarak verilmesi dah faziletli ise de, eski eşyaların muhtaçlara verilmeside sadaka kapsamı içindedir ve sevabı vardır. Bu şekildeki eşyaları fakirlere vermek günah değildir.

  Bu şekilde eski malları muhtaçlara vermekte sadaka olur. Ancak kişinin sevdiği şeylerden sadaka vermesi daha üstün bir sadaka olur.


  Allah yolunda yapılan harcamanın, malın sevilen çeşidinden yapılması, kişiyi "birr" derecesine ulaştırır. Ayette şöyle buyurulur: "Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcayıncaya kadar Cennete ve iyiliğin en güzeline (birr) eremezsiniz" (Âlu İmrân, 3/92). Bu ayet inince, Ebû Talha (r.a) en çok sevdiği malı olan "Bırhâ" bahçesini Allah yolunda tasadduk etmek istemiş, Hz. Peygamber'in; "yakın hısımlarına ve amcasının oğullarına vermesi" tavsiyesine uyarak böyle yapmıştır (Buhârî, Zekât, 44, Vesâyâ, 17, 26; Müslim Zekât, 43; Ahmed b. Hanbel, III, 141, 256). Hz. Ömer Hayber'den hissesine düşen değerli ganimet toprağını vakfetmiştir (İbn Kesîr, Muhtasaru Tefsir, Beyrut 1981, I, 299).

  Zeyd b. Hârise (r.a) "Seyl" adındaki ünlü atını tasadduk etmesini Hz. Peygamber'den istemiş, O da atı Usâme b. Zeyd (r.a)'e vermiştir. Hasan el-Basrî şöyle der: "Bir kimse sevdiği bir tek hurmayı bile Allah rızası için sadaka olarak verirse bu ayetteki "birr"e mazhar olmuş olur". Ömer b. Abdülaziz, yoksullara bol miktarda şeker dağıtır ve sebebini soranlara da şu cevabı verirdi: Çünkü ben en çok şekeri severim.

  Sorularla İslamiyet