Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Yehova Şahitleri kimlerdir amaçları nelerdir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Yehova Şahitleri kimlerdir amaçları nelerdir?

  Reklam
  Yehova Şahitleri hakkında bilgi verir misiniz?


  Paylaş
  Yehova Şahitleri kimlerdir amaçları nelerdir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Hepimiz görmüşüzdür mutlaka onlarıEllerinde tuttukları Der Wachtturm -Erwachet KULE -UYANIN adlı dergiyle kalabalık yerlerde ,mesela tren istasyonlannda veya sistematik olarak dolaştıkları evlerde tartışmaya girip, dini konularda pek bilgisi bulunmayan kişilerin akıllarını bulandınp kendilerine çekmeye çalıştıklarını görmüşüzdür,duymuşuzdur

  Kimdir bunlar ? Amaçları nedir ? 1882 yılında ABD'de kurulan bu hrıstıyan kökenli mezhebin tüm dünyada 5 milyona yakın üyesi vardırAmaçlan ; bir din devleti olan Tanrı Krallığını kurmaktır Hz İsa'nın yakın zamanda dünyaya geri döneceğini iddia ederlerAynca 1914, 1918 ve 1925 yıllarında kıyametin kopacağım tahmin etmişlerdi Üyelerine çok sıkı bir disiplin uygularÜyelerini yukarıda yazıldığı gibi az para karşılığı çeşitli yerlerde çalıştırır

  Ticaret de yapıyorlar çeşitli dallarda-Tüm dünyada 4 milyar mark ciro yaptıklan sanılmaktadırSöyledikleri gibi sadece bağışlardan değll,yaptıkları ticaretten kazandıkları tahmin YAHOVA şahitleri 1882 yılında ABD'de kuruldu ediliyor Uzun zamandır 190 bin üyeleri olan Almanya'da resmi bir kilise olarak tanınmanının savaşını veriyorlarBu sayede vergiden muaf olmayı diğer kolaylıklardan yararlanmanın peşindeler Haziran 1997 tarihinde Alman Anayasa Mahke mesi alınan karar gereği bu planları şimdilik askıda kaldıKarara göreevletin kendisine karşı olmamalanna rağmen üyelerine koydukları seçime katılma yasağı demokrasinin prensip lerine ters düştüğü için resmi bir kilise olarak tanınmamıştır


  KARŞI OLDUKLARI ŞEYLER

  • Kan nakline karşıdırlarHasta ölecek dahi olsa kan verilmesi yasaktır

  • Askerlik reddedilir

  • Devlet kurumlanna karşıdırlar

  • Diğer dinleride,şeytanın hükmettiğine inandıkları dünyanın bir parçası sayarlar

  • Politikaya katılımları yoktur Seçimlere katılmak yasaktır