Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Türklerin Mezhebi Nedir Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Türklerin Mezhebi Nedir

  Reklam
  Türklerin Mezhebi Nedir


  Paylaş
  Türklerin Mezhebi Nedir Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Abbâsîler hanefî idi, onlarla sıkı ilişkiler içinde olan Selçuklular da genellikle bu mezhebi benimsediler, Osmanlılara gelince, Selçuklu Türklerinin bir mânâda devamı olan bu devlet de belli bir zamandan sonra hanefîliği resmi mezhep hâline getirdi. Abbâsî, Selçuklu ve Osmanlı'nın mezhebi olan hanefîliğin imamları Araptır, bu mezhep Irak'ta doğmuştur, ilk hocaları arasında İbn Mes'ud, Hz. Ali gibi müslüman olarak değişmiş Araplar vardır. Resmî mezhebi Hanefîlik olan Türkleri ümmetin diğer parçalarından ayırıp farklı İslâm oluşturmakla değerlendirmek tarih gerçeklerine uymamaktadır. Türkler Osmanlı devleti hâkimiyetinde yeni müctehidlere sahip olamamışlar, eski hanefî müctehidlerin yorum ve çözümlerini uygulamışlardır. Yani bırakın Türklerin, hakkında nas (âyet, hadîs) bulunan konularda farklı bir İslâm getirmelerini, ictihada açık konularda bile Arap kökenli âlimlere tâbî olmuşlardır. Arapların bugün içine düştükleri zelîl durumu ölçü alıp (belki de bunu değil, işlerine gelmeyen bir İslâm anlayışını kısmen de olsa sürdürmelerini beğenmeyip) Türkler için yeni bir din arayanlar İslâm'dan çıkmayacaklarsa ki, buna güçlerinin yetmeyeceğini biliyorlar boşa kürek çekmesinler; bir tek İslâm vardır, bunun sünnî kolu, başka etnik guruplar yanında genellikle Türklerin de İslâm anlayışı olmuştur. Dine dahil olmayan, mübah kültür alanına giren farklılıklar tabîîdir ve bunlara bakarak insanların dinleri taksim ve tarif edilemez.
  alıntı.. 3. 3
  Kayıtsız Üye
  Müslümanların meshebi nedir 4. 4
  Müslümanların mezhebi Kitap ve sünnettir 5. 5
  Kayıtsız Üye
  Kitab ve sünnet her müslümana aitmi Azerbaycanlılar dahilmi acabatürklerin mezhebi,  türklerin mezhebi nedir,  türklerin mezhebi hangisidir,  türklerin mezhepleri,  turklerin mezhebi,  müslümanların mezhebi nedir,  türklerin mezhebi ne