Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan kadir gecesi kaçıncı gecedir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  kadir gecesi kaçıncı gecedir?

  Reklam
  kadir gecesi kaçıncı gecedir?


  Paylaş
  kadir gecesi kaçıncı gecedir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam


  Kadir gecesinin, Ramazanı şerifin 20.sinden sonraki tek gecelerinde aranmasına dair
  müteaddit hadis şerifler varid olmuştur.
  Birinden itibaren tek gecelerde aranmasını tavsiye eden büyüklerimiz de vardır.

  İmamı Şa'rani Hazretleri, Kadir gecesinin kaçıncı gece olduğunu, Ramazanı şerifin giriş günlerine göre
  şöyle tesbit etmiştir. imamı Şarani Hazretleri 30 sene Kadir gecesiyle bu tarife göre müşeref olmuşlardır.
  Bir çok Allah dostuda bu usulle Kadir gecesini bulmuşlardır.

  Pazar günü girerse 29.gece,
  Pazartesi girerse 21.gece,
  Salı girerse 27.gece,
  Çarşamba girerse 19.gece,
  Perşembe girerse 25.gece,
  Cuma girerse 17.gece,
  Cumartesi girerse 23.gece.

  Kadir Gecesinin 27.Gecedir Diyenlerin Delilleri
  Ulemanın ekserisi "Leyle-i kadir ramazan ayının yirmi yedinci gecesidir." demişlerdir
  Bu görüşün sahibi bulunan ilim adamları delil olarak şu hadis-i şerifi göstermektedirler:
  "Leyle-i Kadir, yirmi yedinci gecedir."

  Bu nakli delile ilaveten akli bir delil ile mevzûu daha belirgin hale getirmek istiyorum.
  Süre-i celilede (Kadir Suresi) "Leylet'ül Kadri" lafzı üç yerde geçmektedir.
  Bu lafzın harfleri dokuz tanedir. Bu sayıyı üçle çarptığımız zaman çıkan yekün de yirmi yediyi göstermektedir. (3)
  alıntı..

 3. 3
  Kadir gecesi Ramazanın son on gününde ve tek rakamlarda aranması gerekiyor! Yani 21, 23, 25, 27 ve 29. günlerde aranması gerekiyor. Ama sahabenin şahadeti ile 27. gecedir.

  1) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Herkim imanla ve ecrini Allah’tan umarak Ramazan orucunu tutarsa onun geçmiş günahları mağfiret olunur. Herkim de imanla ve ecrini Allah’tan umarak Kadir gecesini ihya ederse onun geçmiş günahları mağfiret olunur’ buyurdu.”

  Buhari 1868, Müslim 760/175, Ebu Davud 1372, Nesei 2201, Begavi 1707, Albânî Sahihu’l-Cami 6441 2) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Sizler Kadir gecesini Ramazanın son on günündeki tek gecelerde arayınız’ buyurdu.”

  Buhari 1870, Müslim 1169/219, Tirmizi 797, Ahmed 24346, Albânî Sahihu’l-Cami 2922

  3) Ubâde bin Samit (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kadir gecesini bize haber vermek için mescide çıkmıştı. Müslümanlardan iki adam kavga ettiler. Bunun üzerine Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Kadir gecesini size haber vermek için çıkmıştım, falan ve falan birbiriyle kavga ettiler (onun malumatı benden) kaldırıldı. Böyle olması sizin için belki daha hayırlıdır. Sizler onu (yirmiden sonraki) dokuzuncu, yedinci, beşinci gecelerde arayınız’ buyurdu.”

  Buhari 1874, Darimi 2/2728, İbni Ebi Şeybe 2/487/3, İbni Huzeyme 2198, Beyhaki 4/311, Begavi 1821, Tayalisi 576, Malik 1/320/13

  4) Zerrubnu Hubeyş (Rahmetullahi Aleyh) dedi ki:

  “Ubeyy bin Ka’b (Radiyallahu Anh)’a kardeşin Abdullah ibni Mesud (Radiyallahu Anhuma):

  −Seneyi ihya eden kimse kadir gecesine isabet eder diyor dedim.

  Ubeyy (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  −Allah ona rahmet etsin, insanların ona güvenip dayanmamasını istemiştir. Oysa o, kadir gecesinin Ramazanda, Ramazanın son on gününde ve yirmi yedinci gecede olduğunu elbette bilir. Sonra istisna etmeksizin yemin etti ve:

  −Kadir gecesi yirmi yedinci gecedir dedi.

  Ben:

  −Ya Ebe’l-Münzir, hangi şeye dayanarak böyle söylüyorsun dedim.

  Ubeyy (Radiyallahu Anh):

  −Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in haber verdiği alamet veya ayetle, güneş o gecenin sabahında şuasız olarak doğar dedi.”

  Müslim 1169/220, Humeydi 375, Ebu Davud 1378, Tirmizi 793, İbni Hibban 3689, İbni Huzeyme 2191-2193, Beyhaki 4/312, Begavi 1828, Abdurrezzak 7700