Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Kimler sadaka-i fıtır vermekle yükümlüdür? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Kimler sadaka-i fıtır vermekle yükümlüdür?

  Reklam
  Kimler sadaka-i fıtır vermekle yükümlüdür?


  Paylaş
  Kimler sadaka-i fıtır vermekle yükümlüdür? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Ramazan bayramına kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında nisap miktarı (80. 18 gr. altın veya bu değerde) mala sahip olan Müslümanlar kendileri ve velâyetleri altındaki kişiler için fıtır sadakası vermekle yükümlüdürler (Kâsânî, Bedâiü’s-sanâî, Beyrût 1997, II, 533, 544).

  Ancak fıtır sadakası ile yükümlü olmak için bulunması gereken nisap miktarı malın “artıcı” özellikte olması ve üzerinden “bir kameri yıl” geçmiş olması gerekmez.
  Bir kimse kendisi ve kendi velâyeti altında olan bakmakla mükellef bulunduğu kimselerin fitresini de vermekle yükümlüdür (Kâsânî, Bedâiü’s-sanâî, II, 535). Buna karşılık kişinin, bakımını üstlendiği kişiler de olsa, ana babası, büyük çocukları, karısı, kardeşleri ve diğer yakınları için fitre ödemesi gerekmez (Kâsânî, Bedâiü’s-sanâî, II, 539, 540).

  Fakat vekâletleri olmadığı halde bunlar için ödeme yapsa geçerli olur.
  Şâfiî mezhebine göre ise fıtır sadakası vermek “farz”dır ve bununla yükümlü olmak için nisap miktarı mala sahip olmak şart değildir (Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, Beyrût 1994, II, 110).

  Buna göre temel ihtiyaçlarının yanı sıra bayram günü ve gecesine yetecek kadar azığa sahip zengin fakir her Müslüman fitre ile yükümlüdür (Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, II, 113).

  Şâfiîler fitre ile yükümlü bir kişinin gücü varsa Müslüman ve bakmakla yükümlü olduğu (ana baba gibi) akrabası, karısı ve köleleri için de fitre vermesi gerektiği görüşündedirler (İbnRüşd, Bidâyetü’l-Müctehid, II, 549).

  Diyanet.gov.tr
kimler fitre vermekle yükümlüdür,  misafirin fitresini kim verir,  safii mezhebine gore misafirin fitir sadakasini kim verir,  Kimler Fıtır Vermekle Yükümlü