Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan itikaf anlamı nedir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  itikaf anlamı nedir?

  Reklam
  itikaf anlamı nedir?


  Paylaş
  itikaf anlamı nedir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İTİKÂF

  İbadet için kulun kendini bir yere hapsetmesi anlamında Arapça bir kelime. Bakara Suresi 187.
  âyeti başta olmak üzere bu kelimenin türevleri, Kur'an'da dokuz yerde geçer. Muhyiddin ibn Arabi, itikafı
  şehvetin kontrol altına alınması için, nefse yaptırılan ekstra bir uygulama olarak değerlendirir. Bunu da,
  itikafta yeme içme serbestliğinin bulunmasına, buna karşılık cinsel perhizin devam etmesine bağlar. Hz.
  Peygamber (s) her Ramazanın son on günü, mescid-i şerifde itikafa çekilirdi. Bir keresinde Ramazan itikafına
  girmemişti. Bunu telafi için, ertesi senenin Ramazanında 20 gün itikaf yapmıştı, itikatlar ise müstehabdır. Hacı
  Zihni Efendi, fakihlik yönüyle şöhret bulmuş olmasına rağmen, itikafı değerlendirirken şu açıklamayı yapar Ne Demek , Anlamı Nedir? :
  "Mu'tekif (itikafa giren kişi) kalbini dünyadan ayırmak ve nefsini Mevlâ'ya teslim etmekle, Kerîm (cömert) olan
  Allah'ın kapısına mülazim (yapışmış), hâl diliyle, Rabbim beni mağfiret etmedikçe ben bu kapıdan ayrılmam,
  demiş olur." Tasavvuftaki halvet (çile) uygulamasının şer'î dayanağı, işte bu itikaf olayıdır.
  alıntı 3. 3
  Kayıtsız Üye
  zuper be yawwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwitikaf kelime anlamı