Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan İtikafa ne zaman girilir? İtikaf niyeti nasıldır? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  İtikafa ne zaman girilir? İtikaf niyeti nasıldır?

  Reklam
  İtikafa ne zaman girilir? İtikaf niyeti nasıldır?


  Paylaş
  İtikafa ne zaman girilir? İtikaf niyeti nasıldır? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kişi Allah (cc) rızası için şu mescidde şu kadar müddet itikaf yapmaya niyet ettim demekle itikafı nefsine vacip kılar.
  Kalben bunu geçirirse de niyet yerine geçmiş olur. Bu niyetle mescide giren kimse abdest almak, gusletmek,
  abdest bozmak gibi zaruret olmadıkça mescidden ayrılmaz. Aksi takdirde itikafı bozulur.
  Ramazan ayının son on gününde itikâf, kifaye yolu ile bir müekked sünnettir. Başka bir zamanda ibadet niyeti ile bir mescidde bir müddet yapılan itikâf da müstahabdır.

  (Kütüb-i Sitte)

  İtikaf, hususen “Ramazan’ın son on gününde” yapılmalıdır

  Hz. Aişe'nin rivayet ettiğine göre:

  “Resulullah (asm), vefat edene kadar Ramazan’ın son on gününde itikafa girerdi. Sonra vefatının ardından hanımları itikafa girmeye devam ettiler.” (Buhari, Cem'ul-Fevaid)
  İtikaf, “senenin her ayında” yapılabilir

  Ramazan’dan başka bir zamanda ibadet niyeti ile bir mescitte bir müddet yapılan itikaf da müstahab (işlenmesinde sevabı çok,işlenmediği takdirde günah ve mesuliyeti olmayan ameller)dır. (Büyük İslam İlmihali)
  Vacip ve sünnet olan itikafların dışında itikafa girmek müstehabdır. Bunun belirli bir vakti yoktur. Hatta mescide giren kimse, çıkıncaya kadar itikafa niyet ederse, orada kaldığı sürece itikafta sayılır.
  Peygamber Efendimiz (asm) “Şevval ayında” da itikafa girmiştir

  Bir rivayette şöyle denir:
  “Resulullah (asm) her Ramazan’da itikafa girerdi. Akşam namazını kılar kılmaz itikaf mahalline gelirdi.”

  Râvi der ki:

  “Bir gün Hz. Aişe (ra) de itikaf için izin istedi, Resulullah (asm) izin verdi. Mescidin içinde itikaf için bir çadır kuruldu. Bunu Hafza validemiz (ra) işitti. Onun için de bir çadır kuruldu. Arkadan Zeynep (ra) validemiz için de bir çadır kuruldu. Sabah olup da Resulullah (asm) hücresinden çıkınca dört çadır kurulduğunu görür ve “Bunlar da ne?” diye sorar. Durum haber verilince: “Onları bu işe sevkeden şey nedir, Allah’ın rızasını kazandıracak bir amel düşüncesi mi? Hayır! Derhal kaldırın, gözüm görmesin!” emretti. Çadırlar kaldırıldı. O Ramazan Resulullah da (asm) itikafı terk etti. Şevval’in son onunda itikafa girdi.”

  Bir diğer rivayette şöyle denir:
  “Resulullah (asm) çadırların kaldırılmasını emretti. Derhal yıkıldılar. O yıl itikafa girmeyi Ramazan’da terk etti,
  Şevval ayının ilk onunda yerine getirdi.” (Kütüb-i Sitte)

  Bir başka rivayette:
  “Şevval’in yirmisinde” ifadesi geçmektedir. (Ebu Dâvud)
  Peygamber Efendimiz (asm) vefat ettiği yıl
  “Ramazan’ın son yirmi gününde” itikafa girmiştir


  Enes bin Malik der ki:
  “Peygamber (asm) Ramazan’ın son on gününde itikafa girerdi, bir sene itikafa girmedi;
  bir yıl sonra yirmi gün itikaf yaptı.” (Tirmizi, Cem'ul-Fevaid)