Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Neler itikafı bozmaz? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Neler itikafı bozmaz?

  Reklam
  Neler itikafı bozmaz?


  Paylaş
  Neler itikafı bozmaz? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Zaruri ihtiyaçları karşılamak itikafı bozmaz

  İtikaf halinde olan bir kimsenin dini ve tabii ihtiyaçları için zaruri olarak mescitten dışarı çıkması, itikafı bozmaz.

  Mesela; İtikafta bulunanın (mutekifin) Cuma namazını kılmak için mescitten çıkması, din bakımından bir özür olduğundan, itikafına engel değildir. Zaten Cuma namazının süresi bilinmiş olduğundan, adağın dışında kalmış olur.
  Şafi’lere göre, Cuma namazı için başka bir camiye çıkılıp gidilmesi itikafı bozar. İtikaf bir hafta devam edecekse, Cuma namazı kılınan bir mescitte itikafa girilmelidir.
  Yine, bulunduğu mescidin yıkılmaya yüz tutması veya oradan zorla çıkarılması da zaruri bir özür olduğundan itikafa zarar vermez.
  Şahsı ve eşyası hakkında korkusu sebebiyle başka bir mescide taşınmak için çıkması ise zaruri ihtiyaç sebebiyle çıkıştır. [1]
  İtikaftan bir ihtiyaçtan dolayı çıkılabilir
  Cuma namazını kılmak veya ihtiyacı gidermek için en yakın olan yere gidilir, arkasından mescide dönülür. Bir özürden dolayı mescitten çıkılınca, başka bir mescitte o itikaf tamamlanır. [2]
  Nafile itikafta özürsüz olarak dışarı çıkmak itikafı bozmaz

  Nafile olan itikaflarda, bir özür bulunsun veya bulunmasın, dışarı çıkmakla veya hastayı ziyaret etmekle itikaf bozulmaz. [3]

  Nafile itikafta kaza yapılması gerekmez
  Başladıktan sonra bırakılan nafile bir itikafın, tercih edilen görüşe göre, kazası gerekmez. [4]
  Mescit içinde yemek içmek, abdest almak itikafı bozmaz

  İtikaf halinde olan kimse, muhtaç olduğu şeyleri mescitte bulundurmaksızın mescitte satın alabilir. Mescide zarar vermeyecek şeyleri mescide getirebilir. Mescit içinde yer-içer. Mescit içinde hazırlanmış uygun bir yer varsa orada abdest alıp gusledebilir. Böyle bir yer yoksa dışarıya çıkar ve en yakın yerde abdestini alır ve yıkanır, beklemeksizin hemen mescidine döner. [5]

  Kişi itikaftayken hafif yiyecekleri tercih edip, yemeğe önem vermemelidir. İtikaftayken ihtiyacı kadar yemek yemesi kişiye yeterli gelecektir. Çünkü itikafta dünyevi meşgalelere önem vermeyip, ibadetle meşgul olunması gerekir.
  Abdest ihtiyaçlarını gidermek ve gusletmek itikafa zarar vermez
  Abdest ihtiyaçlarını gidermek ve gusletmek için çıkması da tabii bir özür olduğundan itikafa zarar vermez. [6]
  İtikafta iken ihtilam olmak itikafa mani olmaz

  İtikaf eden kimse için, zevcesi ile cinsel ilişki kurmak veya buna sebep olacak öpme ve okşama gibi herhangi bir hareket, gerek gündüz ve gerek geceleyin olsun, haramdır. Cinsel ilişki ister kasten, ister unutarak olsun, itikafı bozar. İnzal olması şart değildir. Diğer hareketler ise, inzal (tenasül âletinden meninin çıkması) olmadıkça itikafı bozmaz. Bakmak ve düşünmek sonunda meydana gelecek inzal ve ihtilâm(uyurken gusül abdestinin gitmesi) da itikafı bozmaz.

  Kadınların hayız ve nifastan temiz olmaları gerekir. Cünüplük oruca mani olmadığı gibi, itikafı da bozmaz. İtikafa giren cami içinde iken ihtilâm olursa, dışarı çıkarak gusül abdesti alır ve yeniden itikâfa devam eder. [7]
  Ezan okumak için minareye çıkmak itikafı bozmaz

  İtikafta olan kimse, ezan okumak için minareye çıkabilir. Minarenin kapısı mescidin dışında olsa bile zarar vermez. [8]

  Resulullah (asm) itikaf yaparken mescitte az uyurdu
  Peygamber Efendimiz (asm) itikafta iken hep mescitte kalır, mescitte yer içer ve yatardı. Kaldı ki, camide yi*yip içmek ve yatmak caiz olduğuna göre bunlar için camiden çık*maya gerek yoktur. [9]
  İtikaftayken misafirle ilgilenilmesi itikafa zarar vermez
  “Hz. Peygamber (asm) itikafta iken ziyaret maksadıyla geceleyin yanına uğradım. Bir müddet konuştuk. Sonra geri dönmek üzere kalktım. Uğurlamak üzere de o kalktı. Kapıya kadar gelmişti ki, Ensar’dan iki kişi oradan geçiyordu. Hz. Peygamber’i (asm) görünce hızlandılar. Resulullah (asm):
  “Ağır olun dedi, şu yanımdaki Huyey’in kızı Safiyye’dir.” Onlar:
  «سُبْحَانَالله“Sübhanallah, dediler bu da ne demek ey Allah’ın Resulu?” Hz. Peygamber (asm):
  “Şeytan, insana, damarlardaki kan gibi nüfuz eder. Ben, onun kalplerinize bir kötülük atmasından korkarım” buyurdu.” [10]


  Kaynakça:

  [1] Ömer Nasuhi Bilmen; Büyük İslam İlmihali/ Oruç
  [2] Ömer Nasuhi Bilmen; Büyük İslam İlmihali/ Oruç
  [3] Ömer Nasuhi Bilmen; Büyük İslam İlmihali/ Oruç
  [4] Ömer Nasuhi Bilmen; Büyük İslam İlmihali/ Oruç
  [5] Ömer Nasuhi Bilmen; Büyük İslam İlmihali/ Oruç
  [6] Ömer Nasuhi Bilmen; Büyük İslam İlmihali/ Oruç
  [7] Ömer Nasuhi Bilmen; Büyük İslam İlmihali/ Oruç
  [8] Ömer Nasuhi Bilmen; Büyük İslam İlmihali/ Oruç
  [9] Ebu Bekir Merginani; El Hidaye/ İtikaf
  [10] Kütüb-i Sitte