Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Diş çekimi ve gusül abdesti Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Diş çekimi ve gusül abdesti

  Reklam
  selamınaleykum, ben 20lik dişimi ameliyatla aldırdım ve dikiş atıldı. yalnız bu operasyonu geçirmemden 1gün sonrada adet oldum. şimdi adetim bitti ve gusül abdesti almak istiyorum. yalnız dişimin o kısmını tam fırçalayamıyorum, kan pıhtısı ve yemek artıkları var çok az. ağzımı çalkaladığımda da geçmiyorlar. bu durumda ne yapmalıyım?
  bir de Kur'an öğrenmek istiyorum abdest alamazsam cünup halinde öğrenebilir miyim?


  Paylaş
  Diş çekimi ve gusül abdesti Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  ve aleykumusselam cünüp birinin Kur'an,a dokunması
  zikir olarak Kur'an okuması haramdır
  temizlendikten sonra öğrenebilirsin
  diş çukurundaki yemek artıkları ve gusül
  konusunda ihtilaflı görüşler vardır
  kürdanla incitmeden temizlemeye çalış,
  eğer Şafiyi taklit ediyorsan zaten problem yok gusül geçerli olur

  GUSL BÂBI

  Guslün farzları hanefîde üç, mâlikîde beş, şâfi’îde iki, hanbelî*de birdir. Hanefîde:

  1- Bir kerre ağzına su vermek. Dişlerin arasını ve diş çukuru*nun içini ıslatmak farzdır. [Hanefî mezhebinde olan kimse, zarûret olmadan diş dolduramaz ve kaplatamaz. Takma diş yapdırır ve gusl abdesti alırken, bunları çıkarıp altını yıkar. Zarûret olursa, dolgu veyâ kaplama yapdırması câiz olur. Fekat, gusl ve abdest alırken ve nemâza dururken (Şâfi’î veyâ mâlikî mezhebini taklîd ediyorum) diye niyyet etmesi lâzımdır.]
  2- Bir kerre burnuna su vermek.
  3- Bir kerre cemî’i bedenini yıkamakdır. Bedenin, ıslatmasında harac olmıyan yerlerini yıkamak farzdır. Bedenin bir yeri, zarûrî olan, ya’nî insanın yapmadığı, yaratılışda bulunan bir sebeb ile ıs*latılmazsa afv olur, gusl sahîh olur.
  (Dürr-ül-muhtâr)da diyor ki, dişler arasında veyâ diş çukurun*da kalan yemek, guslün sahîh olmasına mâni’ olmaz. Fetvâ böyle*dir. Çünki, bunların altı ıslanır. Kalan şey, katı ise, mâni’ olur denil*di. Doğrusu da budur. (İbni Âbidîn) “rahime-hullahü teâlâ”, bunu açıklarken buyuruyor ki, (Hülâsa) kitâbında da, mâni’ olmaz. Çün*ki su, akıcı olduğu için, yemeğin altına sızar demekdedir. Suyun sız*madığı anlaşılırsa, bu âlimlere göre de, gusl sahîh olmamakdadır.(Hilye) kitâbı bunu açık bildirmekdedir. Kalan şey, ağızda ezilerek katılaşmış ise, suyu sızdırmıyacağı için, gusl sahîh olmaz. Çünki, bu*rada zarûret yokdur. [Ya’nî, kendiliğinden hâsıl olan birşey değil*dir. Bunları temizlemekde] harac, ya’nî güçlük de yokdur.
  (Halebî-i sagîr)de diyor ki, bir kimsenin dişleri arasında ekmek
  ve yemek ve başka şey artıkları varken gusl abdesti alsa, fetvâlara göre, altına su geçmediğini zan etse bile, guslü sahîh olur. Çünki su, akıcı olduğu için, altına geçer. Böyle fetvâ verildiği(Hulâsa)da ya*zılıdır. Ba’zı âlimlere göre, kalan şey katı ise, guslü câiz olmaz. (Za*hîre)kitâbında da böyle yazılıdır. Esah olan da budur. Çünki, altı*na su geçmez. Zarûret ve harac da yokdur.
  (Dürr-ül-müntekâ)da diyor ki, diş çukurunda yemek artığı var*ken, gusl eden kimsenin guslü sahîh olur ve olmaz diyenler vardır. İhtiyât olarak, yemek artıklarını önceden çıkarmalıdır.(Merâk-ıl*felâh)ın (Tahtâvî) hâşiyesinde diyor ki, diş çukurunda veyâ dişleri arasında yemek artığı kalmış ise, gusl sahîh olur. Çünki su, akıcı ol*duğu için, her yere sızar. Artıklar çiğnenerek sertleşmiş ise, gusle mâni’ olur. (Feth-ül-kadîr)de de böyle yazılıdır.
  (Bahr-ür-râık)da diyor ki, diş çukurunda veyâ dişlerin arasında yemek kalmış ise, gusl sahîh olur. Çünki su latîf olduğu için, her ye*re sızar. (Tecnis)de de böyle yazılıdır. Sadr-üş-şehîd Hüsâmeddîn, guslü sahîh olmaz. Bunu çıkarıp dişin içinden suyu akıtması lâzım*dır dedi. Çıkarıp altını yıkamak ihtiyâtlı olur.
  (Fetâvâ-i Hindiyye)de diyor ki, diş çukurunda veyâ dişleri ara*sında yemek artığı kalanın guslü sahîh olur sözü dahâ doğrudur. (Zâhidî)de de böyle yazılıdır. Fekat, artığı çıkarıp, çukura su akıt*mak ihtiyâtlı olur. (Kâdihân)da diyor ki, dişlerinde yemek artığı kalanın guslü temâm olmıyacağı (Nâtifî)de yazılıdır, bunu çıkarıp, altını yıkaması lâzımdır.
diş çekimi sonrası abdest,  diş çekiminden sonra abdest,  diş çektirdikten sonra gusül,  diş çektirdikten sonra abdest,  diş çekiminden sonraki namaz abdesti,  diş çekilmesine abdest,  diş çekildikten sonra abdest