Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Bekar bir kadın hamile kalırsa ve o yüzden insanlar "zina yapmış" diye düşünürse ama Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Bekar bir kadın hamile kalırsa ve o yüzden insanlar "zina yapmış" diye düşünürse ama

  Reklam
  Bekar bir kadın hamile kalırsa ve o yüzden insanlar "zina yapmış" diye düşünürse ama kadın tecavüz edildiğini söylerse ne olur?


  Paylaş
  Bekar bir kadın hamile kalırsa ve o yüzden insanlar "zina yapmış" diye düşünürse ama Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  1. Zina suçu, ya ikrarla ya da dört şahitle sabit olur. Buna göre evli olmadığı halde hamile kalan bir kadına, kendi ikrarı olmadığı sürece had cezası uygulanmaz. Ayrıca, suçlu olduğu başka bir delille sabit görülmedikçe, sırf hamileliğinden dolayı tazir cezası verilemeyeceği gibi, zina dışında başka bir yolla hamile kaldığını söylemesi halinde bunu ispatlaması da istenmez. Çünkü kadının cinsel ilişki dışında başka bir yolla hamile kalması mümkündür.

  2.
  Irza geçme, İslam hukukunda zina ile aynı olmayıp farklı hükümlere tabidir. Zina eden erkek veya kadına ceza uygulanabilmesinin şartlarından biri de zinanın rıza ile yapılmış olmasıdır. Zinaya zorlanan kadına had cezası gerekmediği konusunda İslâm bilginleri görüş birliği içindedirler. Ayrıca, zinanın ispatında dört şahit arandığı halde, ırza geçmede şahitlerin adedinin dört olması zorunlu değildir.
  Kadının tecavüze uğramış olduğuna şahitlik edenlerin adedi, dörtten az ise bu durumda mütecavize tazir cezası uygulanır. Kadının, tecavüze uğradığını ispatlayamaması halinde ise, kendisine kazf (zina iftirası) cezası gerekmez.

  3.
  Zina ve ırza tecavüz suçları için öngörülen cezalar Allah'a ait haklardandır. Topluma karşı işlenen bir suç olduğu için de toplum haklarından sayılmıştır. Bu itibarla, mütecavizin cezalandırılması için mağdurun davacı olması şart değildir; mağdurun şikayeti söz konusu olmasa bile, suçun sabit olması halinde mütecaviz cezaya çarptırılır.
  Tecavüze uğrayan bir kadın, bu fiile rızası olmadığından manen sorumlu olmaz. (bk. Buhârî, Hudûd, 22) Ailesi ve yakın çevresinin kendisine şefkatle muamele etmesi gerekir. Çünkü mağdur durumundadır. Böyle bir durumda evli kişilerin nikahına da bir zarar gelmez.

  (bk. ez-Zühaylî, el-Fıkhu'l-İslâmî ve Edilletüh, Dimaşk 1405/1985, V, 400-402; Hamdi Döndüren, Delilleriyle İslâm Hukuku, İstanbul 1983, s. 191-273
  Sorularla İslamiyet