Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Dua ederken nelere dikkat etmeliyiz? Kur'an-ı Kerim'de geçen dua ayetleri nelerdir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Dua ederken nelere dikkat etmeliyiz? Kur'an-ı Kerim'de geçen dua ayetleri nelerdir?

  Reklam
  Dua ederken nelere dikkat etmeliyiz? Kur'an-ı Kerim'de geçen dua ayetleri nelerdir?


  Paylaş
  Dua ederken nelere dikkat etmeliyiz? Kur'an-ı Kerim'de geçen dua ayetleri nelerdir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Dua bir ubudiyettir. Bizim dualardaki ana prensibimiz ibadet kastı ve gayesi hakim olmalıdır. Yoksa duayı sırf kabul edilmesi gereken ve ihtiyaç dilekçesi olarak görmek yanlıştır.

  Bazen bir şey için dua edilir. Fakat istediğimiz bu şey, zahiren kabul edilmez. Buna rağmen bizim duayı bırakmamamız lazımdır. Şayet istediğimiz şey elde edilse ve Cenab-ı Hak duamızı kabul etse nurun ala nur. Ama zahiren kabul edilmese bile biz"Duam kabul olmadı." demeyeceğiz. Aksine "Allah bu duamı ahiretim için veya dünyada daha iyi bir şekilde kabul etti." denilir.

  Hakikaten bu dua boşa gitmedi, ibadet olması dolayısıyla ahirette mükafatını göreceğim diye duasını bırakmak değil, aksine daha fazla dua etmeye gayret ve şevk taşımalıyız.

  Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de,
  "Bana dua edin size cevap vereyim." (Mü'min, 40/60)
  buyurmaktadır. Bazıları bu ayet-i kerimeyi öne sürerek şöyle demektedirler:Madem Allah "Bana dua edin bende kabul edeyim." demiştir, neden çokça dua ettiğimiz halde bazıları kabul edilmiyor? Bu hususta alimlerimiz ittifakla bu ayette Allah "cevap veririm" demektedir, "kabul ederim" dememektedir. Nasıl ki, sen bir hekime gitsen ve desen "Ey hekim bana şu ilacı ver." Elbette hekim sana cevap verir ve "Buyurun!" diye cevap verir. Fakat istediğin şey ya hikmetsiz, ya faydasız veya sana zararlı bir ilaç ise, onu değil de daha güzelini sana verir.

  Aynen onun gibi, mutlak hikmet sahibi Cenab-ı Hak bize ve dualarımıza cevap verir. Ama kabul etmek hikmetine tabi olduğundan bazen istenen şeyin aynısı, bazen de daha güzelini bazen de zararlı olduğunu bildiği için hiç vermez.

  Bu kısa açıklamadan sonra duaların kabul şartlarına geçelim:
  Evvela dua kabul çerçevesi dahilinde olacak. Sonra samimi ve günahsız bir ağızla olacaktır. Mümkünse abdestli ve helal lokma alınmak suretiyle bereketlenecektir. Mübarek mevkilerde özellikle mescit ve camilerde, mübarek zamanlarda özellikle ramazan ayı ve Kadir Gecesi, Berat Gecesi gibi mübarek gecelerde, namazlardan sonra özellikle sabah namazından sonra dua edilmesi kabule karin olması hikmet-i ilahiye ve rahmet-i ilahiyece matluptur. Bu şartlardan uzaklaşıldığı taktirde de duanın tesiri azalacaktır.

  Kur'an'da geçen peygamberlerin dualarının bir kısmı şöyledir:
  Peygamber Efendimizin Duası:
  "Rabbi zidnî ilma." Ey Rabbim! Benim ilmimi artır.(1)

  "Rabbi fela tec'alnî fil-gavm'iz-zalimin."

  Ey Rabbim! Beni o zalimler topluluğunun içinde tutma.(2)
  Hz. Adem (a.s) ve Hz. Havva validemizin yaptığı dua:
  "Rabbena, zalemna enfusena ve inlem tağfir lena ve terhamna lene kûnenne min'el-hasirîn."
  Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizleri affetmezsen ve bizlere acımazsan hüsrana uğrayanlardan oluruz.(3)
  Hz. İbrahim (a.s) ve Hz. İsmail'in (a.s) Kabe'yi Yaparken Okudukları Dua:
  "Rabbena tegabbel minna inneke entes-semi'ul-alim."
  Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul et, muhakkak sen, işiten ve bilensin.(4)
  Kâbe'yi Yaptıktan Sonraki Duaları:
  "Rabbena vec'elna muslimeyni leke ve min zurriyyetina ummeten muslimeten leke ve erina menasikena ve tub aleyna inneke entet-tevvab'ur-rahim. Rabbena veb'as fîhim rasulen minhum yetlû aleyhim ayatike ve yuallimuhumul kitabe ve'l-hikmete ve yuzekkîhim inneke ente'l-azîz'ul-hakim."

  Ey Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuş Müslümanlar kıl ve soyumuzdan sana teslim olmuş müslüman bir ümmet ver. Bize ibadet esaslarını göster ve tövbemizi kabul et. Şüphesiz sen tövbeleri kabul eden ve esirgeyensin. Ey Rabbimiz! İçlerinden onlara bir peygamber gönder, onlara ayetlerini okusun, kitap ve hikmeti öğretsin ve onları arındırsın. Şüphesiz sen güçlü ve üstün olansın, hüküm ve hikmet sahibisin.
  (5)

  S.İslmiyet
 3. 3
  Dua ederken nelere dikkat etmeliyiz kısaca

  Dua ederken samimi olunmalıdır ve kabul edileceğine inanılarak dua edilmelidir. Duam kabul edilmiyor, Diye düşünülmemeli, Tekrar tekrar dua edilmelidir.

  Dua'da kötü, Olumsuz, Dinimizce haram kılınan isteklerde bulunulmamalıdır. 4. 4
  arif
  1 ilk önce abdestli bir şekilde olmalıyız
  2 her zaman Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlamalıyızdua ederken nelere dikkat etmeliyiz,  dua ederken nelere dikkat edilmelidir,  dua okurken nelere dikkat etmeliyiz,  dua ederken nelere dikkat etmeliyiz kısaca ,  allah dua ederken nelere dikkat etmeliyiz