Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Namaz kılmayan hacca gidebilir mi, hacdan geldikten sonra namaz kılmayanın haccı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Namaz kılmayan hacca gidebilir mi, hacdan geldikten sonra namaz kılmayanın haccı

  Reklam
  Namaz kılmayan hacca gidebilir mi, hacdan geldikten sonra namaz kılmayanın haccı geçersiz olur mu?


  Paylaş
  Namaz kılmayan hacca gidebilir mi, hacdan geldikten sonra namaz kılmayanın haccı Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Hacca gitmek için namaz kılmak şart değildir. Namaz kılmayan kimse de hacca gidebilir.Namaz kılmamanın günahı ayrıdır, haccın sevabı ayrıdır. Namaz kılmayan kimse haccın sevabından mahrum kalmaz.Hacdan döndükten sonra namaz kılmayacak olan kimsenin haccı da geçerlidir. Geçersiz olması söz konusu değildir.

  Namaz Kılmanın hükmü

  Namaz; Kur'an, Hadîs ve İcma' ile sâbit olan kesin bir farzdır. Aklı başında erginlik çağına girmiş olan her Müslüman için, edâsı lâzım gelen pek yüksek bir vazifedir. Bu mühim farz ibâdeti yerine getirenler, Allah Teâlâ'nın pek çok lütuf ve inayetlerine ererler. Namazın farz oluşunu inkâr etmek, mü'mini dinden çıkarır. Ancak farz olduğunu inkâr etmeksizin tembellikten dolayı bu ibâdeti yapmayan kimseler ise, mânevi yönden büyük zarar ve kayıplara uğrarlar. Kur'ân-ı Kerîm'de birçok âyette, mü'minler namaz kılmakla emredilmişlerdir. Namazın mü'minler üzerine kat'î bir borç ve vazife olduğunu ise, şu âyet-i kerîme bildirmektedir: "Muhakkak namaz, vakitlendirilmiş (belli vakitlere tahsis edilmiş) olarak mü'minlere farz olmuştur." (en-Nisâ, 103).

  Hadîs-i şerîf'te ise, bu hususta şöyle buyrulur: "Allah Teâlâ müslüman olan her erkek ve kadına, günde 5 vakit namazı farz kılmıştır." Namaz, Hicretten 18 ay evvel, Mi'rac gecesinde 5 vakit olarak farz kılınmıştır. Mi'ractan evvel de Resûlüllah Efendimiz ve mü'minler namaz kılarlardı. Fakat kılınan bu namazlar, günde (sabah-akşam olmak üzere) iki vakitten ibaretti. Ayrıca da farz değil, mendub idi.
  .
  Sorularla İslamiyet