Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Farz-ı kifaye ve sünnet-i kifaye nedir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Farz-ı kifaye ve sünnet-i kifaye nedir?

  Reklam
  Farz-ı kifaye ve sünnet-i kifaye nedir?


  Paylaş
  Farz-ı kifaye ve sünnet-i kifaye nedir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Değerli kardeşimiz;

  Mükellef olan insanların işleri sekizdir. Bunlara "Ef'âl-i
  Mükellefin"
  denir.

  1. Farz: Dinen yapılması kesin delillerle emredilen şeye
  farz denir.

  Farzın hükmü: Yapan sevap kazanır, özürsüz olarak yapmayan
  azabı hak eder. İnkar eden ise (Allah korusun) dinden çıkmış olur.

  Farz, farz-ı ayın ve farz-ı kifâye olmak üzere, iki kısımdır.

  Farz-ı ayın: Her mükellefin yapması gereken farz demektir.
  Farz-ı ayın, bazılarının yapmasıyla diğer mükelleflerden sâkıt olmaz, yani
  yükümlülük kalkmaz. Onu her mükellefin yapması gerekir. Namaz kılmak, oruç
  tutmak gibi.

  Farz-ı kifâye: Bazı mükelleflerin yapmasıyla diğerlerinin
  yapması gerekmeyen farz demektir, cenaze namazı gibi.

  Farz-ı kifâye'nin sevabı yalnız onu yapanlara aittir. Farz-ı
  kifâye,
  hiçbir mükellef tarafından yapılmayacak olursa, bütün
  mükellefler günahkâr olur
  . Meselâ, cenaze namazı, o yerde bulunan
  mükelleflere ayrı ayrı değil, hepsine birden toplu olarak farzdır. Eğer
  mükelleflerden bir kısmı cenaze namazını kılarsa diğerleri günahtan kurtulmuş
  olur. Artık onların tekrar aynı kişinin cenaze namazını kılmaları gerekmez.
  Şayet mükelleflerden hiçbiri cenaze namazını kılmayacak olursa, orada
  bulunanların hepsi günahkâr olur.

  2. Vâcip: Delil yönünden farz kadar kesin olmamakla beraber,
  yapılması istenen şeydir. Vitir ve bayram namazlarını kılmak ve kurban kesmek
  gibi.

  Vâcibin hükmü: Yapan sevap kazanır, özürsüz olarak yapmayana
  azap gerekir. Ancak kesin delil ile sabit olmadığı için, farzda olduğu gibi
  vâcibi inkâr eden dinden çıkmış olmaz.

  3. Sünnet: Peygamberimizin (asm) farz ve vâcip olmayarak
  yaptıklarına ve yapılmasını tavsiye ettiklerine denir.

  Sünnet, müekkede ve gayr-i müekkede olmak üzere ikiye ayrılır:

  Sünnet-i Müekkede: Peygamberimizin (asm) çoğu zaman yaptığı
  ve bazen de terk ettiği sünnete denir. Sabah, öğle ve akşam namazlarının
  sünnetleri gibi.

  Sünnet-i Gayri Müekkede: Peygamberimizin (asm) ara sıra
  yaptıkları sünnete denir. İkindi namazının sünnetiyle yatsı namazının ilk
  sünneti gibi.

  Diğer taraftan sünnet, genel olarak ikiye ayrılır:

  a) İbadetle ilgili olanlara "Sünnetü'l-hüda"
  denir. Ezan, ikamet ve cemaatle namaz, bu tür sünnetlerdendir.

  b) İbadetle ilgili olmayıp âdet olarak yaptıklarına da
  "sünenü'z-zevâid" adı verilir. Peygamberimizin (asm) giyim
  tarzı, oturup kalkması gibi işleri âdet olan sünnetlerdendir. Bunları yapmayan
  kimse kınanmaz.

  Sünnetin hükmü, işleyen sevap kazanır. Sünneti kasden terk etmek, azabı
  değilse de, azarlanma ve kınanmayı gerektirir.

  Sünnetin bir de kifâye kısmı vardır. Ramazanın son
  on gününde itikafa girmek, teravihi cemaatle kılmak gibi.

  4. Müstehap: Peygamberimizin (asm) bazan yapıp bazan
  yapmadığı şeye müstehap denir. Kuşluk namazı kılmak, Ramazan ayından sonra
  Şevval ayında altı gün oruç tutmak gibi. Müstehab'a mendup da
  denir.

  Müstehabın hükmü: Yapan sevap kazanır, yapmayan sevabtan
  mahrum olur.

  5. Mübah: Mükellefin, yapıp yapmamakta serbest olduğu şeye
  denir. Helâl olan şeyleri yiyip içmek, oturmak, yürümek ve uyumak gibi.

  Mübahın hükmü: Yapan sevap kazanmaz, yapmayan da günah
  işlemiş olmaz.

  6. Haram: Dinen yapılmaması kesin delil ile emredilen şeye
  denir. İnsan öldürmek, hırsızlık yapmak, anaya babaya karşı gelmek ve içki içmek
  gibi.

  Haramın hükmü: Haram olan bir şeyi yapan günahkar olur,
  haramdan kaçınan sevap kazanır. Haram olan bir şeyi helâl sayan ise dinden
  çıkar.

  7. Mekruh: Delil yönünden haram kadar kesin olmamakla
  beraber, yapılmaması istenen şeye denir.

  Mekruh, tahrimi ve tenzihi olmak üzere iki kısma ayrılır.

  Tahrimen Mekruh: Harama yakın olan mekruhtur. Vâcip olan bir
  işi yapmamak tahrimen mekruhtur.

  Tenzihen Mekruh: Helâle yakın olan mekruhtur. Sünnet ve
  müstehap olan şeyleri yapmamak mekruhun bu kısmına girer. Tenzihen mekruh olan
  bir şeyi yapmak azabı gerektirmez, ancak yapılmaması daha iyi olur.

  8. Müfsid: Başlanmış olan bir ibadeti bozan şeye denir.
  Namaz kılarken konuşmak, oruçlu iken bile bile yiyip içmek gibi.

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet