Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Müslüman ülkede gayri müslimlerden faiz alınır mı? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Müslüman ülkede gayri müslimlerden faiz alınır mı?

  Reklam
  Müslüman ülkede gayri müslimlerden faiz alınır mı?


  Paylaş
  Müslüman ülkede gayri müslimlerden faiz alınır mı? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Müslüman bir ülkede müslümanların ister müslümandan olsun ister gayri müslimlerden
  isterse bankadan olsun faiz almaları caiz değildir.

  İmâm-ı Âzam ile İmâm-ı Muhammed'e göre müslüman olmayan bir memlekette bulunan bir müslümanın, müslümanları aldatıp mallarını çalması veya gasb etmesi caiz olmadığı gibi gayr-i müslimlerin mallarını da çalması veya gasb etmesi caiz değildir. Çünkü İslâm dini müsamaha ve fazilet dini olduğu için hiyâneti, aldatmayı, gayr-i ahlâkî ve çirkin şeyleri her yerde yasaklamaktadır. Ancak küfür diyarında yaşayan bir müslümanın gayr-i müslimden faiz almasında beis yoktur. Çünkü onlara göre faiz almak hiyânet sayılmaz, normaldir.

  (1)
  Diğer mezhebler ile Ebû Yûsuf a göre faiz her yerde yasaktır. Ne İslâm diyarında ne de küfür diyarında onu almak caiz değildir. Alışverişte, ölçüde, tartıda müslümanlara gösterilen muameleyi gayr-i müslimlere de göstermek îcâb eder.

  (2)
  Hatta bir kimse meselâ Avrupa'ya giderse, orada devlete veya şahsa ait bir şey bulursa onu sahibine vermeye mecburdur.

  (3)
  Küfür diyarında gayr-i müslimlerden faiz almak caizdir diyen İmam-ı Âzam ile Muhammed'in sözü daha râcihdir. Çünkü bir müslüman parasını, meselâ bir Alman bankasına yatırsa (ki yatırması doğru değildir) onlar, parasını çalıştırıp bol bol kazanacaklar, para sahibi faizini almadığı takdirde cebine hiç bir şey girmeyecek, üstelik de gayr-i müslimlerin istihzalarına maruz kalacaktır.

  (4)
  Not : İmam Azam ve İmam Muhammed ‘e göre küfür diyarında yaşayan bir müslümanın gayr-i müslimden faiz almasında bir sakınca olmadığı hususu: “Daru’l-harpte müslüman ile gayri Müslim arasında faiz olmaz hadisi şerifine dayanmaktadır.

  (5)
  Yurt dışındaki vatandaşlarımız bu hadisle ve Hanefi mezhebinin görüşü ile amel ettiklerinden yaptıkları helaldir.Türkiye islam ülkesidir, faiz almak ve vermek caiz değildir.


  Dipnotlar:

  1- el-Fıkhu ale'l-Mezahebil arba'a, 1/340. Fethu'l-vehhab 2/355.
  2- el-Fetâva'1-Kübrâ c. 2, s. 238, Bedâyi es-Senâyi' 9/4378.
  3- Hidâye, 2/66.
  4- Halil Günenç, Günümüz Meselelerine Fetvalar, 1/243-244.
  5- Zeylai, Nasbu’r-raye, 4/44; İbn Hümam, 7/ 39.

  Sorularla İslamiyet


gayri müslimden faiz alınır mı,  gayri müslimden faiz alınırmı,  gayrimüslimden faiz alınır mı,  müslümanın gayri müslimden faiz alması,  musluman olmayan ulkede faiz,  kafirden faiz alınır mı,  Müslüman gayrimüslim arasında faiz