Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Karı kocanın ters ilişkiye girmesi (anal seks) caiz midir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Karı kocanın ters ilişkiye girmesi (anal seks) caiz midir?

  Reklam
  Karı kocanın ters ilişkiye girmesi (anal seks) caiz midir?


  Paylaş
  Karı kocanın ters ilişkiye girmesi (anal seks) caiz midir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kadına arka organdan/anüsten cinsel ilişkiye girmek, ne şekilde olursa olsun kesinlikle haramdır Şayet kadın bu işe razı olacak olursa, o da büyük günaha ortak olur Eşler arası bile olsa anal ilişki, livata olarak adlandırılmış olup, yasaklanmıştır

  Kur'an'da cinsî münasebetin ana gayelerinden birinin neslin devamı olduğu ifade edilmiş ve kadının cinsel organından (vagina) olmak şartıyla, ilişkinin şekil açısından serbest bırakıldığı bildirilmiştir
  “Ey Muhammed! Sana kadınların ay başı halinden de soruyorlar De ki: O bir eziyettir Onun için ay başı halinde oldukları zaman kadınlardan çekilin ve temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın İyice temizlendikleri zaman ise Allah’ın emrettiği yerden onlara varın, yaklaşın Şüphesiz ki Allah çok tövbe edenleri de sever, çok temizlenenleri de sever” (Bakara, 2/222)
  Devamındaki ayette de şöyle buyurulur:

  “Kadınlarınız, sizin için bir tarladır O halde tarlanıza dilediğiniz gibi varın ve kendiniz için ileriye hazırlık yapın Allah’tan korkun ve bilin ki siz mutlaka O’nun huzuruna varacaksınız Ey Muhammed, müminleri müjdele!” (Bakara, 2/223)
  Buna göre cinsel ilişki, üreme organından olmak şartıyla her türlü ilişkinin helal olduğu bildirilmiştir Öyleyse dışkı yerinden cinsel ilişki helal değildir

  Çeşitli hadislerde, karısına üreme organın dışından yaklaşanın, Allah'ın lanetine uğrayacağı ve bunun bir nevi livâta sayılacağı haber verilmiştir

  Peygamber Efendimiz buyuruyorlar:

  "Hanımına dışkı yerinden yaklaşan kimse lanete uğramıştır"

  "Erkeğe veya kadına arka yoldan yaklaşan kimseye Allah, rahmet bakışıyla bakmaz" (bk Ebû Dâvûd, Nikâh, 45; Müsned, I, 86; II, 444; Tirmizî, Taharet, 102; Mişkâtü'l-Mesâbih, II, 184)
  Bu ve benzeri hadisler kadınlara dübüründen/anüsten/dışkı yerinden cinsel ilişkiye girmenin haram olduğu hususunda delildirler Dolayısıyla erkeğin karısına dübüründen temas kurması haramdır Ancak şeriat bunun için ceza olarak belli bir ceza koymadığından dolayı, bu hususta verilecek olan ceza had cezaları kapsamında değerlendirilemez Tazir cezaları kapsamına girer Bu nedenle imam ya da hakimin bu fiili işleyen kimseye caydırıcı ve acıtıcı bir ceza vermesi gerekir Çünkü ceza her ne kadar tazir cezası olsa da caydırıcı ve acı verici olması lazımdır Evla olan bu hususun hakimin takdirine bırakılmasıdır

  Böyle kimseler için alınacak en önemli tedbirlerin başında, bütün samimiyetiyle Allah’a sığınmak ve kendisini bu beladan kurtarması için gece gündüz dua etmek gelir Sonra iradesini kullanıp, bundan vazgeçme kararlığında olduğunu göstermelidir

  Böyle bir günahın tövbesine gelince: Buna şu ayet-i kerime ile cevap vermemiz güzel olur:

  “De ki, ey kendi aleyhlerine haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin Çünkü Allah bütün günahları affeder O çok bağışlayan ve çok merhamet edendir Size azab gelip çatmadan ve artık yardım göremeyeceğiniz zaman gelmeden önce Rabbinize yönelin ve O’na boyun eğin” (Zümer, 39/53-54)
  Allah (cc) bütün günahları affederse elbette bunu da affeder; yeter ki tövbe edilmiş olusun Tövbe, dönmek demektir Kişinin sonradan bulaştığı günahtan ve kötü durumdan, iyi ve günahsız olan aslına dönmesinin adıdır Eğer kötü fiil tekrarlanıyorsa demek ki dönme henüz gerçekleşmemiştir Ne zaman dönüşsüz bir vaz geçme olursa dönme, yani tövbe de o zaman gerçekleşmiş olacaktır