Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Gusul abdesti alırken hangi dua okunur Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Gusul abdesti alırken hangi dua okunur

  Reklam
  gusul abdesti alırken hangi dua okunur


  Paylaş
  Gusul abdesti alırken hangi dua okunur Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Abdestte mekruh olan şeyler, gusülde de mekruhtur Bir de gusülde dua okumak mekruhtur Yine gusülde bir organdan su damlarken onu alıp diğer organı yere düşmeyen bu su ile yıkamak caizdir; çünkü gusülde bütün beden bir organ sayılır Abdestte bunu yapmak caiz değildir  Guslün başlıca sünnetleri şunlardır:

  1) Gusle niyet ederek, besmele çekerek ve misvak kullanarak başlamak Bu niyet guslün sıhhatı için şart değildir, sevabı vardır Temizliğin bir ibadet sayılması için bir sebebdir

  (Malikî ve Şafiîlere göre, gusülde niyet farzdır Hanbelîlere göre de, bu niyet guslün sıhhatının şartıdır Durum böyle olunca, ihtilâfdan kurtulmak için guslederken abdestsizliği gidermeyi ve namaz gibi bir ibadetin yerine getirilmesini hatırlamalıdır)

  2) Gusülde önce elleri, sonra oyluk yerlerini yıkamak Eğer bedende meni gibi bir pislik varsa onu gidermek

  3) Gusülden önce, sünnet üzere abdest almak Bir kap içinde veya toprak üzerinde yıkanıldığı zaman ayakları yıkamayı sona bırakmalıdır

  4) Abdest aldıktan sonra önce üç kez başa, sonra üç kez sağ omuza, sonra üç kez sol omuza su dökmek Her su döktükçe, beden iyice ıslansın diye, bedeni iyice oğuşturmak Bir kap içinde veya toprak üzerinde yıkanılıyorsa, çıkarken önce sağ ayağını, sonra sol ayağını yıkamak

  (İmam Malik ve İmam Ebû Yusuf'dan bir rivayete göre, gusül yaparken bedeni ovalamak farzdır)

  5) Gusül yaparken fazla su harcamamak ve çok kısıntı da yapmamak

  6) Kimsenin görmeyeceği bir yerde yıkanmak Eğer erkekler erkekler arasında, kadınlar da kadınlar arasında bulunurlar da yıkanmak için tenha bir yer bulamazlarsa, bir köşeye çekilip avret mahallerini bir peştemal ile örterek yıkanırlar Avret yerlerini açmaları caiz olmaz Erkeklerin veya kadınlarla erkeklerin arasında bulunan kadınların da bunlar arasında yıkanmaları caiz değildir Bu durumda teyemmüm ederek namazlarını kılmaları uygundur Çünkü hükmen su bulunmamış demektir

  Yine, gerek erkekler ve gerekse kadınlar kendi cinsleri arasında yıkanmak için bir peştemal veya benzeri bir örtü bulamazlarsa ve böylece avret yerlerini açmak mecburiyetinde kalırlarsa, gusletmeyi sonraya bırakırlar ve namazlarını teyemmüm ile kılarlar Sonra tenha bir yer veya bir peştemal bulunca gusledip teyemmüm ile kılmış oldukları namazları iade ederler Hamamlarda bu örtünme işine çok dikkat etmelidir

  7) Tenha bir yerde yıkanıldığı zaman, yine avret yerini açık bulundurmamak Açık bulundurulursa kıble yönüne dönmemek

  8-Guslederken konuşmamak

  9) Gusülden sonra elbiseyi giyerken çabukça örtünüvermek

  10) Gusülden sonra bedeni bir havlu veya bir mendil ile silmek

  11) Bir kimse bir akar suya veya bir havuza dalsa veya yağmur altında durup bütün vücudu ıslansa, ağzına ve burnuna su vermek halinde, gusül farziyetini yerine getirmiş olur Bu durumda organlarını kımıldatır veya su içinde biraz beklerse, sünneti yerine getirmiş sayılır

  12) Yukarıda sıralanan sünnetlere uygun bulunmayan bir gusül, guslün edeblerine uygun düşmemiş ve kerahetten de kurtulmamış olur

  Abdestte sayılan edebler, gusülde de aynen uyulması gereken edeblerdir Ancak guslederken kıbleye doğru durulmaz Avret yerleri peştemal ile örtülü ise kıbleye dönülebilir

  Abdestte mekruh olan şeyler, gusülde de mekruhtur Bir de gusülde dua okumak mekruhtur Yine gusülde bir organdan su damlarken onu alıp diğer organı yere düşmeyen bu su ile yıkamak caizdir; çünkü gusülde bütün beden bir organ sayılır Abdestte bunu yapmak caiz değildir


  Kaynak : Ömer Nasuhi Bilmengusül abdesti duası,  gusul abdesti alırken okunacak dua,  gusül duası,  gusül abdesti duaları,  gusul duasi,  gusül abdesti alırken okunacak dualar,  gusül abdesti alınırken okunacak dua