Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Nafile namazlarda, selam verdikten sonra tekrar niyet etmemiz gerekir mi? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Nafile namazlarda, selam verdikten sonra tekrar niyet etmemiz gerekir mi?

  Reklam
  Nafile namazlarda, selam verdikten sonra tekrar niyet etmemiz gerekir mi?


  Paylaş
  Nafile namazlarda, selam verdikten sonra tekrar niyet etmemiz gerekir mi? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Hanefi fukahâsi, “Teravihin her dört rekatı için niyet etmek gerekir mi?” sualinin cevabında ihtilaf etmiştir.

  İbn-i Abidin bu meseleyle ilgili ihtilafi ve müftâbih kavli şöyle izah etmiştir:
  “Hülâsa’da ‘Sahih olan kavle göre, her dört rekatta niyet etmek şarttır. Çünkü her dört rekât başlı başına bir namazdır.’ cevabi verilmiştir. Haniye’de ise, ‘Esah kavle göre şart değildir. Zira bütün teravih bir namaz mesabesindedir. Tatarhaniye’de de böyledir.’ denilmektedir."

  "Zahirine bakılırsa, hilaf niyetin aslıyla ilgilidir. Bana kalırsa, sahih olan kavil birincidir. Çünkü teravih kılan kimse selâm vermekle hakikaten namazdan çıkmıştır. Binaenaleyh yeniden namaza girmek için mutlaka niyet lazımdır.
  ”(İbn-i Abidin- Reddü’l Muhtar, III/90 vd.)Meselenin özü budur. Diğer nafile namazlar hakkında da aynı hüküm geçerlidir.SİE
evvabin namazında iki rekatta selam verdikten sonra tekrar niyet gerekirmi