Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan damadım alkol alıyor kızımı boşatmalımıyım Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  damadım alkol alıyor kızımı boşatmalımıyım

  Reklam
  kızım yeni evlendi damanımın alkol ve hap kullandıgını ögrendim kızımı boşanması için zorluyorum dinen caizmi


  Paylaş
  damadım alkol alıyor kızımı boşatmalımıyım Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  evlendirmeden önce geniş çaplı bir araştırma yapmalıydınız dindar mı değil mi geç olmuş


  İslam boşama hakkını erkeğe vermiştir İslam hukukuna göre normal zamanlarda bu hakkı ancak erkek kullanabilir Eğer kadın da aynı hakka sahip olsaydı, yaratılışı gereği hataya düşe≠bilirdi Çünkü kadın duygusaldır, his ve heyecanı erkeğe göre daha baskın ve hâkimdir

  Erkek ise, kadına nispeten hislerine daha hâkim, irade ve kararlarında daha temkinlidir Basit bir kızgınlık sonucu, öfkesine kapılarak yetkisini hemen kullanmaz

  Öte yandan türlü masraflara girerek aile yuvasını kuran erkektir Çoluk çocuğunun uğruna çeşitli meşakkatlere girer Bütün gününü onların geleceği için harcar

  İslâm’ın, bu kadar zahmetlere katlanan erkeğe boşama hakkını vermesi normal karşılanmalıdır Bununla birlikte erkek, çok haklı bir sebep olmadığı sürece boşamaya yanaşmaz Güçlükle kurduğu ve yaşatmaya çalıştığı yuvayı dağıtmaya yanaşmaz Çocuğu da bulunuyorsa, onları annesiz yetiştirme zahmetini göze alamaz  İşte bu ve buna benzer sebeplerden dolayı, İslâm hukuku boşama hakkını erkeğe vermiştir Ancak bazı durumlarda ve bazı sözlerin kullanılması halinde boşama hakkı kadına da geçebilir

  Erkek, kadının kendi kendisini boşama hakkını ona nikâh esnasında verebileceği gibi, daha sonra da verebilir Buna fıkıh dilinde bir terim olarak “tefviz/ havale” denir

  Bu esnada erkek boşamanın şekil ve sayısını belirtir Kadın da tespit edilen şartlara göre bu hakkını isterse kullanabilir

  Mesela, erkek eşine “İşin senin elindedir” gibi bir söz söyler de, bununla üç talak niyet etmişse, hanım da kendini üç talakla boşarsa, boşama gerçekleşmiş olur Çünkü erkek boşama işini bir sınır koymadan mutlak olarak ona bırakmıştır

  Erkek eşine verdiği boşama yetkisini tekrar kadından alamaz Fakat ayrıca boşama hakkı kendinde de kalır

  Bununla birlikte bazı boşanma sebepleri vardır ki; kadının da mahkemeye başvurarak evliliğe son verdirmesi mümkündür Evliliğin bu şekilde sona erdirilmesine “fesih” denir

  Fesih, bir şeyi elden atmak, bir akdi ve ahdi bozmak gibi manaları ifade eder Bir nikâh terimi olarak da, kadın tarafından oluşmasına sebep olan bir ayrılıktır Bundan başka bir diğer boşama şekli de “müfarakat” olarak tanımlanan karı-kocanın birbirinden ayrılmasıdır  İslâm hukukuna göre hakimin ayırması “talak/boşama” niteliğinde olabileceği gibi evliliği temelden yok sayan “fesih” niteliğinde de olabilir Söz gelimi hastalık gibi sebepler “talak/boşama” sayılırken, eşlerden birisinin dinden çıkması gibi sebepler “fesih” sayılır

  Ancak boşanmada hakimin devreye girmesi, genellikle kadının müracaatı üzerine olur Çünkü kocanın her zaman doğrudan boşama yetkisi bulunduğu için mahkemeye başvurma ihtiyacı duymaz

  Mahkeme kararıyla boşanmanın sebepleri şunlardır:

  1 Kocanın hastalıklı ve özürlü olması
  2 Kocanın nafakayı sağlamaması
  3 Kocanın evi terk etmesi
  4 Kocanın hapsedilmesi
  5 Şiddetli geçimsizlik ve kötü muamele
  Kadın yukarıdaki sebeplerden dolayı mahkemeye başvurabilir Evliliğin sona erdirilmesini isteyebilir Bu İslâm’ın kadına verdiği haklardan biridir Ama asıl mesele fedakârca aileyi yaşatmaktır

  Mehmet Paksu

  1 — Erkek, karısına boşama yetkisi verebilir "Tefviz-i talâk" denilen bu müessese, fıkıh kitaplarında uzun uzadıya anlatılmıştır

  2 — Kadın, evlenme akdi yapılırken, boşama hakkının kendisine de tanınmasını şart koşabilir Hukuk-ı Aile Kararnamesi, bu görüşü kanunlaştırmıştır

  3 — Kocanın cinsi iktidarsızlığı, akıl hastası olması veya bulaşıcı hastalıkları bulunması gibi evlilik hayatını çekilmez hale getiren sebeplerin varlığı halinde, kadın, evliliğin sona erdirilmesi için hâkime başvurabilir Hâkim de karı—kocayı ayırır Buna "tefrik" adı verilir