Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Kabenin kuzeyi olan Hicri İsmailde tavaf yapılabilir mi, namaz kılınabilir mi Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Kabenin kuzeyi olan Hicri İsmailde tavaf yapılabilir mi, namaz kılınabilir mi

  Reklam
  Kâbe'nin kuzeyi olan Hicr-i İsmail'de tavaf yapılabilir mi, namaz kılınabilir mi, kılınan namaz geçerli midir?


  Paylaş
  Kabenin kuzeyi olan Hicri İsmailde tavaf yapılabilir mi, namaz kılınabilir mi Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Tavafı Hatim'in dışından yapmak gereklidir. Altın oluğun alt kısmına gelen ve bir ihata duvarını andıran Hatim'le Kâbe duvarının arasında geçilecek kadar bir açıklık vardır. Tavaf yapılırken bu açıklıktan değil, Hatim'in dışından yapmak vaciptir. Zira burası Hicr-i İsmail'dir ve Kâbe'nin içine dahil kabul edilir.

  İslâm bilginleri, Kabe'nin içinde namaz kılınıp kılınmayacağı konusunda farklı görüşler benimsemişlerdir. Hanefîlere ve Şafiîlere göre Kabe'nin içinde hem farz hem de nafile namaz kılmakta hiçbir sakınca yoktur. Hanbelilere göre ne içinde ne de bacasında farz namaz kılınmaz, ancak nafile kılınabilir. Malikilere göre Kabe'nin içinde farz namaz kılmak caiz, fakat mekruhtur. (el-Fıkh alâ'l-Mezâhib: 1/204).

  Hcr-i İsmail de Kabe'den sayıldığından, aynı hükümler burası için de geçerlihicr-i ismail nedir