Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Haşir meydanında cehenneme koşarak giden kişi ile cehenneme götürülürken arkasına bakıp Allah’ın kendisini cennete koyacağını ümit edeni Allah cennetine göndececiğini bildren Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Haşir meydanında cehenneme koşarak giden kişi ile cehenneme götürülürken arkasına bakıp Allah’ın kendisini cennete koyacağını ümit edeni Allah cennetine göndececiğini bildren

  Reklam
  Haşir meydanında cehenneme koşarak giden kişi ile cehenneme götürülürken arkasına bakıp Allah’ın kendisini cennete koyacağını ümit edeni Allah cennetine göndececiğini bildren hadis var mıdır?


  Paylaş
  Haşir meydanında cehenneme koşarak giden kişi ile cehenneme götürülürken arkasına bakıp Allah’ın kendisini cennete koyacağını ümit edeni Allah cennetine göndececiğini bildren Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Beyhaki’nin Hz Ebu Hureyre’den naklen yaptığı rivayete göre, Peygamber efendimiz şöyle buyurdu: “Kıymat günü Allah bir adamın cehenneme girmesine hükmetti Allah’ın huzurundan alınıp cehenneme sevkedilirken adam geri dönüp bakar ve : ‘Benim Allah’a karşı beslediğim ümidim böyle değildi!’ der Allah: ‘Senin benim hakkımdaki düşüncen nasıldı?’ diye sorar Adam: ‘Ben Rabbimin rahim, gafur(sonsuz merhamet ve mağfiret sahibi) olduğunu düşünüyordum’ diye cevap verir Bunun üzerineAllah: ‘onun benim hakkımda hüsnü zannı var; ben de edlbette onu cennete koyacağım’ diye buyurur” (Kenzu’l-Ummal, h no: 5846)

  Bu hadiste anlatılan hakikatlerin açılması için aşağıdaki bilgilere bakmakta fayda vardır:

  Bu gibi rivayetlerde Allah’a karşı hüsn-ü zan beslemenin önemine işaret ediliyor Bilindiği üzere, Allah’ın azabından emin olmamak, rahmetinden de ümidi kesmemek dinin temel esaslarındandır Bir kudsî hadis-i şerifte Cenab- ı Hak şöyle buyurmuştur: “Ben kulumun bana olan zannının yanındayım/yani, kulum beni nasıl tanırsa-düşünürse onunla öyle muamele görürüm”( bk Buhari, Tevhid 15, 35; Müslim, Tevbe 1)

  - “Bir kul bir günah işleyip de ardından –tevbe ve istiğfar ederek- bağışlanmasını diledi Allah (meleklerine) şöyle dedi: “kulum; bir günah işledi, fakat onun bir Rabbinin olduğunu, hem günahları bağışlayacağını hem de ondan ötürü cezalandıracağını bildi… (Sizi şahit gösteriyorum ki), ben onu bağışladım” (Müslim, Tevbe, 29)

  - Adamın biri namaz kılarken, birisi gelip onun boynuna bastı Boynuna basılan adam, “Vallahi, Allah seni asla affetmeyecektir” dedi Bunun üzerine Allah buyurdu ki: “kulumu bağışlamayacağıma dair sen misin yemin eden!? Muhakkak ki, ben onu bağışladım” (Mecamau’z-zevaid, 10/194)
  Sİslmyt