Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Klarnetin özellikleri nelerdir Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Klarnetin özellikleri nelerdir

  Reklam
  klarnetin özellikleri nelerdir


  Paylaş
  Klarnetin özellikleri nelerdir Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Klarnet Hakkında bilgi
  Klarnet nasıl çalınır


  Klarnet (klarinet ya da gırnata), sert ve dayanıklı ağaçlardan genellikle de abanoz ağacından yapılan üflemeli bir çalgı türüdür


  Bir çeşit sert kauçuk olan ebonitten, ayrıca metalden yapılanları da vardır Klarnetler, beş parçanın birleşmesinden oluşur, bunlar:


  Kafalık (Bek)
  Fıçı (Barel)
  Üst gövde
  Alt gövde
  Kalak


  Klarnetin gövdesi silindir biçimindedir Kalak bölümü ise obuanın kalağına oranla daha geniştir Dikkatlice yontulup biçimlendirilen bu kamış parçası, ağızlık üzerine takılır Çalıcının nefesi ile titreşime geçirilen kamış, boru içindeki havayı titreşime geçirerek ses elde edilmesini sağlar Çalıcının sol eli yukarıda, sağ eli ise aşağıda olmak üzere az bir eğimle yere doğru tutulur


  Flüt ve obuada olduğu gibi, klarnetin gövdesinde de ses deliklerini açmaya ve kapatmaya yarayan metal bir mekanizma vardır 1840 sıralarında "Boehm sistemi" flüte uygulandıktan sonra, Paris konservatuarı öğretim üyesi ve klarnetçi Klosé, bu sistemin klarnete de uygun olduğunu görmüş ve Boehm sistemi klarnete uygulanmıştır Daha sonra farklı zamanlarda farklı kişiler tarafından bu sistem geliştirilmiştir


  Tarihte
  1700’lü yıllarda icat edilen klarnet, tam 50 yıl sonra orkestraya dahil edilmiştir Hayatı boyunca 41 senfoni yazan Mozart, klarnet için senfoni yazan ilk besteci olmuştur Türkiye’de ilk klarnet, Donizetti Paşa’nın kurduğu saray bandosunda görülmüştür
  Klarnet türleri
  Çok kalabalık olan klarnet ailesinde şu çalgılar vardır:


  La bemol küçük klarnet (yazılan notanın küçük altılı ince sesini duyurur)
  Mi bemol küçük klarnet (yazılan notanın küçük üçlü ince sesini duyurur)
  Re küçük klarnet (yazılan notanın büyük ikili ince sesi duyurur)
  Do klarnet (yazılan notanın aynısını duyurur)
  Si bemol klarnet (yazılan notanın büyük ikili kalın sesini duyurur)
  La klarnet (yazılan notanın küçük üçlü kalın sesini duyurur)
  Basset horn (Fa) (Yazılan notanın tam başli kalın sesini duyurur)
  Mibemol alto klarnet (yazılı notanın büyük altılı kalın sesini dyurur)
  Si bemol bas klarnet (yazılan notanın büyük dokuzlu kalın sesini duyurur)
  La bas klarnet (yazılı notanın 1 oktav ve küçük üçlü kalın sesini duyurur)
  Si bemol kontrabas klarnet (yazılı sesin 2 oktav ve ikili kalın sesini duyurur)
  Bu çalgıların tümünün çalınışı aynıdır Bir tanesinin iyi çalmayı öğrenen, çok kısa bir alışma devresinden sonra, herhangi bir diğerini çalabilir Yalnızca dört tanesi sürekli orkestrada kullanılır


  Mi bemol küçük klarnet
  Si bemol klarnet
  La klarnet
  Si bemol bas klarnet
  Bu dört çalgının da dördü birden her yapıtta kullanılmaz Genellikle besteciler iki sibemol klarnet kullanırlar Üçlü orkestra kuruluşu ise, bunlara bir de bas klarnet eklenir Daha büyük orkestralarda mi bemol klarnet ve bir si bemol klarnet daha eklenebilir


  La klarnet Si bemol klarnete çok yakın bir çalgıdır La klarnetin boyu Si bemol klarnete göre biraz daha uzun, ses rengi biraz daha koyudur Çalınışı ve ses genişliği aynıdır Yalnız, Si bemol klarnet yazılı olan notanın büyük ikili kalınını, La klarnet ise küçük üçlü kalınını seslendirir Besteciler bu iki klarnet türünden birini kullanırlar
  Bunun en önemli nedenleri şunlardır:


  Daha koyu bir ses rengi isteniyorsa
  Yapıtta çok diyez varsa
  Klarnet partisinin en kalınından Do diyez sesinin kullanılması gerekiyorsa


  Klarnetin tınlama bölgeleri
  Klarnetin dört farklı tınlama bölgesi vardır:


  Kalın ses bölgesi :
  En kalın ses olan Mi'den bir oktav incesi Fa diyez notasına kadar olan bölgedir Zengin, madeni, gizemli, karanlık ve dramatik sözcükleri ile tanımlanabilir Bu ses bölgesine "Şalümo" (Chalumeau) bölgesi de denir "Şalümo" klarnetin atası olan eski bir çalgının adıdır
  Kötü sesler : Sol notasından üç yarım perde sonraki si bemol notasına kadar olan bölgedir, klarnetin en kötü sesleridir, zayıf, soluk hemde elde edilmesi biraz daha güçtür
  Orta ses bölgesi :
  Si notasından ikinci ek çizgi Do notasına kadar olan ve klarnetin en güzel sesleridir Bu bölgeye "klarino" (Clarino) ses bölgesi denir En güzle ve en etkili klarnet soloları bu ses bölgesinde yazılmıştır Bu sesler duru, parlak, ılık ve etkileyicidir
  İnce ses bölgesi :
  İkinci ek çizgi Do'dan sonraki daha ince seslerdir Gür çalındığında sert ve rahatsız edici fakat kısık sesle çalındığında ılık ve yumuşak, flüt ses rengine yakın bir tını özelliği gösterir


  Teknik özellikleri
  Klarnet, çeviklik bakımından flüte çok yakındır Her çeşit hızlı, parlak, gösterişli pasajlar, diziler, arpejler, grupetto ve benzeri figürler, tril ve [tremolo]]lar rahatlıkla çalınabilir Genellikle tek dil kullanırlar Çift dil ve üç dil çok zor olduğundan, özel durumlar olmadıkça kullanılmaz Bir ses bölgesinden başka bir ses bölgesine geniş aralıklı atlamalar, klarnete özgü kolaylıklardan biridir Ancak hızlı tekrarlanan sesleri çalmakta oldukça sınırlıdır Klarnetin en önemli özelliklerinden biri de, gürlük kontrölü bakımından son derece yetenekli olmasıdır Çok kısık sesle ve çok gür sesle çalabilir
  Orkestradaki önemi
  Klarnete orkestrada hızlı, akıcı, parlak, gösterişli pasajlardan geniş duygusal ezgilere dek her türlü görev verilir Duru ve parlak ses rengi ile birleşen etkili kreşendo ve dekreşendo yeteneği, klarnetin "Espressivo" solo pasajlarda sık sık görevlendirilmesine neden olur Ses rengi diğer tahta üflemelilerle iyi kaynaşır Başka çalgılardaki temaları katlamak, gerekirse arka plandaki armonileri sağlamak ve eşlik figürlerini seslendirmek klarnetin yapabileceği en önemli görevlerdirklarnet 2. oktav,  klarnetin özellikleri