Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Açıköğretim lisesi ders seçimi nasıl yapılır Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Açıköğretim lisesi ders seçimi nasıl yapılır

  Reklam
  açıköğretim lisesi ders seçimi nasıl yapılır


  Paylaş
  Açıköğretim lisesi ders seçimi nasıl yapılır Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  • Açık Öğretim Lisesi Öğretim Sistemi ve Ders Seçimi

   1 Öğretim Sistemi

   a) Açık Öğretim Lisesinde ders geçme ve kredi sistemi uygulanır Program; ortak, alan ve
   seçmeli derslerden, öğretim yılı ise birbirinden bağımsız iki dönemden oluşur
   Öğrenciler, yapılan sınavlarda, başarılı oldukları derslerin kredisini kazanırlar

   b) Açık Öğretim Lisesinde tüm orta öğretim kurumlarında olduğu gibi 2005–2006 eğitim
   öğretim yılından itibaren 4 yıllık eğitim sistemine geçilmiştir

   c) İlköğretim okulu/ ortaokul mezunu olarak kayıt yaptıranlar 4 yıllık sisteme dahildir

   d) Ara sınıf öğrencisi olarak kayıt yaptıracak öğrencilerin getirmiş oldukları
   tasdiknamelerinde yazan eğitim sistemine göre kayıtları alınacaktır Tasdiknamesi 3
   yıllık sistemde kesilen öğrenci Açık Öğretim Lisesinde 3 yıllık sisteme tabi,
   tasdiknamesi 4 yıllık sistemde kesilen öğrenci ise Açık Öğretim Lisesinde 4 yıllık
   siteme tabi olacaktır (2005 – 2006 eğitim öğretim yılı dahil olmak üzere ve sonrasında
   örgün öğretim kurumlarında okuyan öğrencilerden tasdikname alarak gelenler DÖRT
   yıllık sisteme tabidir 2004-2005 eğitim öğretim yılı dahil olmak üzere ve öncesi
   dönemde örgün öğretim kurumlarında okuyan öğrencilerden tasdikname alarak gelenler
   ÜÇ yıllık sisteme tabi olacaklardır)

   e) Denklik belgesi ile kayıt yaptıracak öğrencilerin getirmiş oldukları denklik belgesinde
   dönemi 7 ve üzeri olan öğrenciler 3 yıllık sisteme tabi olacaktır Denklik belgesindeki
   dönemi 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 olan öğrenciler 4 yıllık sisteme tabi olacaktır

   Tasdiknameli öğrenciler için dikkat edilecekler konular:

   • 1990–1991 eğitim öğretim yılına kadar (1990–1991 eğitim öğretim yılı dahil)
   tasdikname alan öğrenciler SINIF SİTEMİNDE okumuştur
   • 1991–1992, 1992–1993, 1993–1994 ve 1994–1995 eğitim öğretim yıllarında
   tasdikname alan öğrenciler KREDİLİ SİSTEMDE okumuştur
   • 1995–1996 eğitim öğretim yılından itibaren tasdikname alan öğrenciler ALAN
   SEÇMELİ SINIF SİSTEMİNDE okumuştur

   f) Açık Öğretim Lisesi ders programında, ortak, seçmeli ve alan dersleri bulunmaktadır
   Öğrenciler, kayıtlı oldukları okul türüne göre gerekli alan mezuniyet kredisine
   erişmeleri gerekmektedir

   g) Açık Öğretim Lisesi Genel Lise Programında; Genel Kültür, Fen Bilimleri, Sosyal
   Bilimler, Türkçe-Matematik ve Yabancı Dil alanları bulunmaktadır Öğrenciler,
   istedikleri takdirde, kayıt yenileme dönemlerinde alanlarını değiştirebilmektedirler

   h) Açık Öğretim Liselerine İlköğretim Okulu/ortaokul mezunu olanlar yeni kayıt yaptıran
   öğrenciler sınavına girecekleri dersleri kendileri seçeceklerdir Ancak bu öğrencilerin
   derslerinin çoğunluğunun ortak olması nedeniyle aşağıda verilen dersleri seçmeleri
   yararlarına olacaktır

   i) Ara sınıf öğrencisi olarak Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin sınavına girecekleri derslerin
   nasıl belirleneceği

   2 Ortak Dersler:
   Ortak Dersler, Açık Öğretim Lisesinden mezun olabilmek için alınması gereken derslerdir
   Bu dersler başarılamazsa tekrar alınması gerekir

   a 3 yıllık siteme tabi olan öğrencilerde;

   • Üç kez sınava girilerek başarısız olunan ortak dersten muaf olunur Muaf olunan
   dersin kredisi kazanılmış olmaz, sadece başarma zorunluluğu ortadan kalkar
   Muaf olunan ortak ders, istenirse tekrar alınabilir

   b 4 yıllık siteme tabi olan öğrencilerde;

   • Üç kez sınava girilerek başarısız olunan ortak dersten muaf olunur Muaf olunan
   dersin kredisi kazanılmış olmaz, sadece başarma zorunluluğu ortadan kalkar
   Muaf olunan ortak ders, istenirse tekrar alınabilir

   • Dil ve Anlatım Dersi başarılması zorunlu olan derstir Bu dersten muaf
   olunmaz

   3 Seçmeli Dersler:

   Seçmeli Dersler, gerekli alan ve mezuniyet kredisini tamamlamak için, ortak ve alan
   derslerinin yanında alınan derslerdir Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci o dersi istediği
   takdirde tekrar alabilir veya onun yerine başka seçmeli ders seçebilir

   4 Alan Dersleri:

   a) 3 yıllık siteme tabi olan öğrencilerde; Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin öğrenim
   gördükleri alan/daldan mezun olabilmeleri için alan derslerinden gerekli olan alan
   kredisini tamamlamaları gerekmektedir (Genel Kültür Alanı hariç)

   b) 4 yıllık sisteme tabi olan öğrencilerde; Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin öğrenim
   gördükleri alan/daldan mezun olabilmeleri için 3 ve 3 dönemden sonra karşılarına
   çıkacak alan derslerinin tamamından sınavlara girmeleri ve mezuniyeti için gerekli
   alan kredilerini tamamlamaları gerekmektedir (Genel Kültür Alanı hariç)

   5 Kredi:

   Dersin Kredisi, Müfredat programında belirtilen derslerin haftalık ders saati sayısı o dersin
   kredisidir

   • Açık Öğretim Liselerinde ders geçme ve kredili sistem uygulanmaktadır

   • Öğrenciler, başardıkları derslerin kredilerini kazanırlar

   • Daha önce sınıf sisteminde öğrenim görmüş öğrencilerin başarılı oldukları derslerin
   haftalık ders saati sayısı, Açık Öğretim Liselerinde o dersin kredisi olarak
   değerlendirilir

   6 Açık Öğretim Lisesi Mezuniyet Alanları:

   • Sosyal Bilimler Alanı

   • Türkçe-Matematik Alanı

   • Fen Bilimleri Alanı

   • Yabancı Dil Alanı

   • Genel Kültür Alanı

   7 Alan Tercihinin Yapılmasıacikogretim ders ers seçme