Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Doğum kontrolü olarak azil yapmak (meniyi dışarı akıtmak) caiz mi? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Doğum kontrolü olarak azil yapmak (meniyi dışarı akıtmak) caiz mi?

  Reklam
  Doğum kontrolü olarak azil yapmak (meniyi dışarı akıtmak) caiz mi?


  Paylaş
  Doğum kontrolü olarak azil yapmak (meniyi dışarı akıtmak) caiz mi? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Yazar: Hamdi Döndüren (Prof.Dr.) 2012-02-25
  Câbir (r.a.)'den şöyle dediği nakledilmiştir:
  "Bizim cariyelerimiz vardı ve onlardan azil yapıyorduk. Yahudiler, 'İşte küçük mev'ûde yani çocuğu diri diri toprağa gömme budur.' dediler. Bunun üzerine mesele Resulullah (s.a.s.)'a soruldu: 'Yahudiler yalan söylemiş, eğer Allah onu yaratmak istese onu sen reddedemezdin.' buyurdular." (Ebû Dâvûd, Nikâh, 48; Nesaî, Nikâh, 55; Ahmed b. Hanbel, III/22, 49, 51)
  Ebû Saîd el-Hudrî ve Enes b. Mâlik'ten de aynı nitelikte hadisler nakledilmiştir. Yine Câbir (r.a.) şöyle demiştir:
  "Biz Resulullah (s.a.s.) devrinde Kur'an inerken azil yapıyorduk. Eğer ondan bir şey yasak edilecek olsa bizi Kur'an nehyederdi." (Buhârî, Kader, 4),
  Müslim'in rivayetinde "Bu, Resulullah'ın kulağına vardı, fakat bizi ondan nehyetmedi." ilâvesi vardır.

  İslâm hukukçularının büyük çoğunluğu bu hadislere dayanarak, bir erkeğin hür olan karısının izni ile, cariyenin ise izni olmasa bile, azil yapmasının câiz olduğunu söylemişlerdir.bilerek meniyi akıtmak günah mıdır