Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Vehbe Zuhayli hakkında Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Vehbe Zuhayli hakkında

  Reklam
  Muteber bir alim olarak bilinen Vehbe Zuhayli hakkında kötü şeyler söyleyenler var. Cezeri’nin eseriyle kıyaslanırsa hangisi daha iyidir?


  Paylaş
  Vehbe Zuhayli hakkında Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Cevap

  Değerli kardeşimiz;
  Vehbe Zuhaylî, ehl-i sünnet alimlerindendir. Eserleri sıkı sık baş vurduğumuz kaynaklar arasındadır.

  Cezeri’nin kitabı da güzel bir eserdir. Ancak, dört mezhebin fıkhi kaynaklarını, hadis ve ayete dayanan delillerini daha fazla vermesi açısından Zuhaylî’nin eserleri daha fazla tercihe şayandır.

  Zuhaylî için ileri geri konuşanlar, sadece bir taassup içinde çırpınan kimselerdir.

  Her alimin yanlışları olduğu gibi Zuhayli’nin de bazı yanlışları olabilir. Bu husus onun ilmî kimliğini küçük düşürmez. Zuhaylî, sizin de işaret ettiğiniz gibi, İslam aleminde muteber bir alim olarak bilinmektedir.

  Biz bir kaç yıl önce İstanbul’da bizzat kendisiyle konuşma imkanı bulduk. İlmi yanında takva sahibi olduğuna da kanaat getirdik.

  Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî adlı eserinin birinci cildinde -özet olarak tercümesini verdiğimiz- şu ifadelere yer vermiştir. “Bu kitabımız sadece bir mezhebin görüşlerini aktaran bir eser değidlir. Bilakis, dört mezhebin (Hanefî, Malikî, Şafii ve Hanbelî) görüşlerini karşılaştırmalı olarak ders veren bir fıkıh kitabıdır. Bazen de diğer mezeheplerin görüşleriyle de bu karşılaştırmayı yapar. Mezhepler arasında karşılaştırma yaparkan her mezhebin en muteber kaynaklarına müracaat edilmiştir...” (el-Fukhu’l-islamî, 1/9)

  Zuhayli’nin -tercüme ettiğimiz- şu ifadelerine insafla bakan onun kişiliğini anlar: “Zaruret halinde -telfike götürse de- herhangi bir mezhebi taklit etmek caizidir. Çünkü, bu tür bir telfik en sahih görüşe göre, Malikî ve Hanefilerden bazı alimlerin kabul ettiği bir husustur.. Ancak sırf, ağlence olsun diye veya kendisi öyle arzu ettiği için ruhsatlarla amel etmek caiz değildir.” (a.g.e, 1/10-11)
  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet