Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Hz. Ömerin kardeşlik hakındaki sözleri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Hz. Ömerin kardeşlik hakındaki sözleri

  Reklam
  Hz. Ömerin kardeşlik hakındaki sözleri


  Paylaş
  Hz. Ömerin kardeşlik hakındaki sözleri Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  hz ömer ra ın kardeşlik sözleri

  1 Sana kötülük yapan kimseyi ona iyilik yaparak cezâlandır

  2 Hakîkatı anlayana kadar din kardeşinin davranışını iyiye yor

  3 Müslüman kardeşinin ağzından çıkan bir lakırdıyı iyiye yorman mümkün oldukça kötüye yorma

  4 Sâdık arkadaşlar edin, gölgelerinde yaşarsın Çünkü sâdık dostlar, huzurlu anlarda süs, sıkıntılı demlerde silahtır

  5 Güvenmediğin dostlarından sakın Güvenilir kimse de Allah’tan korkandır


  Hz Ömer ra ın güzel sözleri

  Hazret-i Ömer’den Hikmetli Sözler

  “Günah işlemekten vazgeçmek, tevbe ile uğraşmaktan daha kolaydır”

  “En çok sevdiğim kimse, bana ayıp ve kusurlarımı haber verendir” (Süyûtî, Târîhu’l-Hulefâ, s 130)

  “Çok konuşan, çok yanılır Çok yanılanın, hayâ duygusu azalır Hayâ duygusu azalanın, günah ve harama düşme endişesiyle şüphelilerden sakınma titizliği kaybolur Şüphelilerden sakınma titizliği kaybolanın, kalbi ölür”

  “Gaybı bilme iddiâsı gibi olmasaydı, beş kimsenin cennet ehli olduklarına şâhitlik ederdim:

  1) Çok çocuk sahibi (olup şükür ve sabır hâlinde) olan fakir

  2) Kocası kendisinden râzı olan (sâliha) kadın

  3) Mehr-i müsemmâsını (yâni nikâh esnâsında iki tarafın da rızâsıyla tâyin edilen mehrini) kocasına tasadduk eden kadın

  4) Baba ve anası kendisinden râzı olan kişi

  5) Günahından (nefret ederek samîmiyetle) tevbe eden kimse…”

  “Bütün dostları gezdim, gördüm; dili muhafaza etmekten daha iyi dost göremedim Bütün elbiseleri gördüm; iffet ve sakınmaktan daha iyi elbise görmedim Bütün malları gördüm; kanaatten daha iyi mal görmedim Bütün iyilikleri gördüm; nasihatten daha iyisini görmedim Bütün yemekleri görüp tattım; sabırdan lezzetlisini görmedim”

  “İnsanlarla güzel dostluk kurmak, aklın yarısıdır Yerinde sual sormak, ilmin yarısı; iyi tedbir almak da yaşamanın yarısıdır”

  “Âhiret yanında dünya nedir ki! Ancak tavşanın bir defa sıçraması misâli bir şeydir” (İbn-i Ebî Şeybe, Musannef, VIII, 152)

  “Fazla lâkırdıyı terk eden kimseye hikmet bahşedilir Fazla (tecessüsle) bakmayı terk edenin kalbine tevâzû bahşedilir Fazla yemeyi terk edene ibâdet lezzeti bahşedilir Fazla gülmeyi terk edene heybet bahşedilir Mizahı terk edene izzet bahşedilir Dünya sevgisini terk edene, âhiret muhabbeti bahşedilir Başkasının ayıbı ile meşgul olmayı terk edene, nefsinin ayıplarını ıslah etme hâli bahşedilir (Müteâl, yâni idrak ötesi olan) Allâh’ın keyfiyetinde araştırma ve tecessüsü terk edene, nifaktan kurtuluş bahşedilir”

  “On şey, on şeysiz düzelmez: Akıl, iffetsiz; fazîlet, ilimsiz; kurtuluş, korkusuz; sultan, adâletsiz; asâlet ve şeref, edepsiz; ferah, emniyetsiz; zenginlik, sehâvetsiz; fakirlik, kanaatsiz; yücelik, tevâzûsuz; cihâd, tevfiksiz iyileşip düzelmez”

  “Merhamet etmeyene merhamet olunmaz, kusurları bağışlamayan bağışlanmaz, affetmeyen kişi affolunmaz, günahlardan korunmaya çalışmayan kimse de korunup takvâya erdirilmez” (Buhârî, el-Edebü’l-Müfred, s 415, no: 371)

  “Duâ, semâ ile arz arasında durur Rasûlullâh’a salevât getirilmedikçe, Allâh’a yükselmez” (Tirmizî, Vitr, 21)

  “Bizim çarşımızda dîni(n ticâret kâidelerini) bilen kimseler satıcılık yapsın” (Tirmizî, Vitr, 21/487)

  “Yüze karşı övmek, boğazlamak gibidir” (İbn-i Kuteybe, el-Mesâil, s 145)