Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan kul hakkı nedir cezası nasıl olacaktır Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  kul hakkı nedir cezası nasıl olacaktır

  Reklam
  kul hakkı nedir cezası nasıl olacaktır


  Paylaş
  kul hakkı nedir cezası nasıl olacaktır Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  kul hakkının cezası kul hakkı nedir hakkı nedir kısaca
  Mahkeme-i Kübra
  duruşmasının en çetin hesabının kul hakkı ve hukuku ile ilgili olacağında şüphe
  yoktur. Boynuzsuz koyunun hakkının boynuzlu koyundan alınacağı çetin bir gün
  olan büyük duruşma günü, kul hakkının affının, ilgili kulun elinde olacağı;
  bunun için iyiliklerinden bir kısmının, hakkını yediği kula verileceği,
  iyilikleri bittiği halde hâlâ üzerinde kul hakkı varsa, bu defa üzerinde hakkı
  bulunan kimselerin günahlarının alınıp bunun üzerine yükleneceği ve böylece
  adaletin eksiksiz sağlanacağı hadislerde bildirilmiştir. Hatta Peygamber
  Efendimiz (asm), bu durumdaki bir kısım kişilerin orada gerçekten iflâs ettiğini
  haber vermiştir.1

  Keza Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselâm’ın,
  “Şüphesiz Kıyamet Günü haklar sahiplerine verilecektir. Hatta boynuzsuz koyun
  için, boynuzlu koyuna kısas yapılacaktır”2 hadisi—hayvanlardan en yumuşak huyu
  ile tanınan koyunun seçilmesi—ve bu hadisle ilgili Üstad Bedîüzzaman
  Hazretlerinin yorumları3, bize, kul hakkı sorgusundan hayvan da olsa, mecnun da
  olsa, deli de olsa, bunak da olsa, çocuk da olsa, şehid de olsa hiçbir canlının
  ve hiçbir kimsenin hariç kalmayacağını bildiriyor.

  Konuyla ilgili şu
  hadisleri inceleyelim:

  * Bir adam sordu: “Ey Allah’ın Resûlü, Allah
  yolunda öldürüldüğüm takdirde, bütün günahlarım bağışlanır mı?”


  Resûlullah Aleyhissalâtu Vesselâm:

  “Evet, sen sabreder, mükâfaât
  bekler, geri kaçmadan ileri atılır vaziyette olduğun halde öldürülürsen
  bağışlanır!” buyurdu.

  Peygamberimiz (asm) az sonra adama tekrar:


  “Nasıl sormuştun?” buyurdu.

  Adam, sorusunu aynen tekrarladı.
  Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtu Vesselâm:

  “Evet, kul
  borcu hariç, bütün günahların affedilir. Cebrail bunu bana şimdi bildirdi!”
  buyurdu.4

  * Resûlullah Aleyhissalâtu Vesselâm buyurdular ki:


  “Kimin iki hanımı olur ve aralarında adaletli davranmazsa kıyamet günü
  vücudunun yarısı felçli olarak gelir.”5

  * Ebû Mûsa radiyallâhü anh
  anlatıyor: “Resûlullah Aleyhissalâtu Vesselâm buyurdular ki:

  “Allahu
  Teâla nazarında, bir kulun Allah tarafından yasaklanan büyük günahlardan sonra,
  beraberinde getirebileceği en büyük günahlardan biri, kişinin ödenecek karşılık
  bırakmadan üzerinde kul borcu olduğu halde ölmesidir.”6

  Sorularınıza
  gelince: 1- Hayvanların, “haklar” konusunun dışında hesaba çekilecekleri bir
  konu olduğu bildirilmemiştir. Hayvanların amellerine göre muâmele görecekleri
  muhakkaktır. Bediüzzaman, ahirette hayvanların kendilerine münasip bir tarzda
  mükâfat veya cezalarının olacağını söylemiştir.7 Fakat şüphesiz onlar üzerinde
  de, umumî hakların dışında Cenâb-ı Hakk’ın ikram ve iltifatının bulunacağı,
  rahmetinin şenindendir.

  2- İnsanlardan akıl sahibi olmayanlara da
  üzerlerinde bulunan kul hakkının hesabının sorulacağı ve bunun ödettirileceği
  anlaşılmaktadır. Fakat bu husus, Cenâb-ı Hakkın rahmetiyle muamele etmeyeceği
  şeklinde anlaşılmamalıdır. Yani, çocuk, deli, mecnun, bunak ve bunlar gibi aklî
  ehliyeti olmayan kimselerin, bilmeden ve kasıtsız olarak yedikleri haklar
  konusunda Cenâb-ı Hakkın lütfuyla muamele buyurması, hakkı yenen kişiye
  fazlından sevap lütfetmesi veya Cennetini genişletmesi, böylece aklî ehliyeti
  olmayan kimsenin hesabını kolaylaştırması elbette Allah’ın sonsuz rahmetinden
  umulur. Nitekim Cenâb-ı Hak: “Ben kulumun hüsn-ü zannı üzereyim”8 buyurmuştur.
  Cenâb-ı Hak hakkındaki hüsn-ü zannımız budur. Takdir Allah’ındır.

  3-
  Akıl ve cüz’î irade (cüz’-î ihtiyarî) birlikte kullanılan ve birbirini
  tamamlayan ruhun birer aktif unsurudur. Akılsız cüz’î irade bütün canlılarda
  vardır. Fakat hesaba çekilmekte şüphesiz akıl ölçüdür. Akıl olmadığında cüz’î
  irade, “kul hakkı” dışında tasarruflarından sorumlu değildir. Kul hakkının
  da—böyle aklî ehliyetten yoksun olanlar için—Cenâb-ı Hakkının husûsî şefkatiyle
  ve merhametiyle bertaraf edileceği, hak sahibine fazl-i İlâhî ile feyiz ve sevap
  lütfedileceği umulur. Nitekim Allah’ın rahmetinden umudumuzu kesmemekle
  emrolunduk