Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Ateşin odunu yediği gibi, gıybetin de salih amelleri yok ettiğiyle ilgili bir hadis rivayeti var mıdır? Gıybet, sevapları nasıl yok eder? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Ateşin odunu yediği gibi, gıybetin de salih amelleri yok ettiğiyle ilgili bir hadis rivayeti var mıdır? Gıybet, sevapları nasıl yok eder?

  Reklam
  Ateşin odunu yediği gibi, gıybetin de salih amelleri yok ettiğiyle ilgili bir hadis rivayeti var mıdır? Gıybet, sevapları nasıl yok eder?


  Paylaş
  Ateşin odunu yediği gibi, gıybetin de salih amelleri yok ettiğiyle ilgili bir hadis rivayeti var mıdır? Gıybet, sevapları nasıl yok eder? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  elamualeykum

  böyle bir hadis var mi yok mu bilmem duymadim..ama giybetin kabir azabina neden olan sebeblerden birtanesi olduguna dair bir hadis var ve bir derste dinlemistim bazi alimler giybet yapildiginda iyi ameller islemek o giybetin gunahini silmezmis ancak tövbe edince o gunahtan kurtulabilirmisiz..

  giybet hakinda Allahu teala kur an da söyle buyuruyor:
  Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah`tan korkun. Şüphesiz Allah, tevbeyi çok kabul edendir, çok esirgeyicidir. (Hucraat suresi -12.ayet) 3. 3
  Cevap

  Değerli kardeşimiz;

  Hadis kaynaklarında söz konusu gıybetle ilgili bir hadis rivayetine rastlayamadık.
  Söz konusu “Nasıl ateş odunu yer bitirir; gıybet dahi a'mal-i sâlihayı yer bitirir.” manasındaki ifadenin İmam Cafer-i Sadık’a ait olduğunu gösteren kaynaklar vardır. (Keşfu’l-ğata, s. 381)

  Hadis kaynaklarında benzer bir ifade hasetle ilgili olarak yer almaktadır:

  “Sakın haset etmeyin, çünkü ateş odunu yiyip bitirdiği gibi, haset de salih amelleri yer bitirir.” (Ebu Davud, h. no: 4903)

  Ebu davud’un rivayet ettiği bu hadis için Buhari sahih olmadığını söylemiştir. Fakat Irakî, Tarihu Bağdad adlı eserde yer alan rivayetin hasen olduğunu belirtmiştir. (Tahricu ahadisi’l-İhya/İhya ile birlikte,1/51)

  Bediüzzaman da soruda geçen bilginin hadis olup olmadığını belirtmeden zikretmiştir:

  “Nasıl ateş odunu yer bitirir; gıybet dahi a'mal-i sâlihayı yer bitirir.” (Mektubat/22. Mektup/hatime )

  - Bunun manası şudur: Ahirette günah-sevap oranlarına göre insanlara muamele yapılır. İnsan hakları karşısında insanlar bazen müflis durumuna düşerler. Gıybet de bir kul hakkı olduğu için, eğer gereği gibi tövbe etmezse, kişinin salih amellerini -manen- yer bitirir ve onu iflas ettirir.

  Yoksa bir gıybet yapmakla kişinin bütün sevapları yok olmaz. “Her bir günahta küfre gidecek bir yol var” olduğu gibi, “her giybette de iflasa götürecek bir yol olabilir.” demektir. Yani bu yanlış yoldan dönmezse, kişi zamanla iflas edebilir.

  - Salih amellerin yok olması, ya günah-sevap dengesinin bozulması, ya da kıyamet günü karşı tarafa sevapların verilmesi sonucu iflas bayrağının açılması manasına gelir.

  Prensip olarak giden sevaplar tekrar verilmez. Çünkü, bu bir imtihandır. İmtihanda kaybedenin yapması gereken -yanlış yaptığı sorularının kağıt üzerinde düzeltilerek sınıfı geçmek değil-, bir sonraki imtihana çok daha iyi çalışmaktır. Bunun gibi, din imtihanında da kazanılan günahlar ve sevaplar vardır. İkisinin de yerinde durmasıyla ancak âdil bir imtihan gerçekleşir.

  Ancak, cenab-ı hak sonsuz rahmetinin bir yansıması olarak, tövbe edip günahlarından pişmanlık duyan kimsenin günahlarını affeder ve o günahların yerine de onlara sevap yazar. Bu konuda ayet ve hadisin işaretleri vardır.

  - Konuyu daha açık bir şekilde şöyle özetleyebiliriz:

  Gıybet veya başka bir günahın salih amelleri yok etmesi demek, terazinin iki kefesindeki sevap-günah oranının bozulması anlamına gelir. Buna göre, bir günah olan gıybet söz konusu olduğu zaman, kefenin diğer tarafındaki sevap kefesi oran itibariyle kendinden kaybedecektir. Sözgelişi-temsilde hata olmasın- 50 kilo sevap ve 40 kilo günaha sahip olan bir kişi gıybet etmele 10 kilo daha günah kazanırsa, bu takdirde günah-sevap cetveli 50’ye 50 olarak eşittir. Şayet bundan sonra 10 kilo daha gıybet ederek günah kazanırsa, bu durumda günah 10 kilo ağır gelecek ve sevaplara fark atacaktır. Bu fark, sevaptan 10 kiloyu yok etmek anlamına gelir.

  İşte bu gibi hadislerden anlaşılması gereken budur, diye düşünüyoruz.

  Gıybetten dolayı tövbe etmenin farz olduğu kabul edilmekle birlikte helâlleşmenin gerekli sayılıp sayılmadığı hu¬susu tartışmalıdır. Kurtubî bu husustaki farklı görüşleri şöyle sıralar:

  a- Gıybet etmek mala ve cana zarar vermek gibi zulümlerden olmadığı için sadece tövbe etmek yeterlidir.

  b- Gıybet etmek zulümlerden olup hem tövbe etmek hem de çekiştirilen kişi için hayır duada bulunmak gerekir.

  c- İslâm âlimlerinin çoğunluğu konuyla ilgili bir hadise dayanarak (Müsned, II, 506; Buhâri, Mezâlim, 10) ayrıca helâlleşmenin de gerektiğini ileri sürmüşlerdir. (bk. Kurtubi, Hucurat 12. ayetin tefsiri)

  Diğer taraftan, günahlarla kirlenen kalp, tövbe ile temizlenmezse namaz ve diğer ibadetlerden alınacak feyzin hissedilmesine engel olur.
  Sonuç olarak, gıybetin salih ameli bitirmesi gibi hususlar; gıybet kul hakkı ihlali olduğu için gıybeti yapılan kişi hesab günü gıybetçinin sevablarından bir kısmını alarak hakkını almış olur. Dolaysıyla gıybet eden kişinin sevaplarında azalma olacak. Diğer kul hakları için de bu durum geçerlidir.Nasıl ateş odunu yer bitirir gıybet dahi salih amelleri(sevapları) öyle YER BİTİRİR.