Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Bakara suresinin 210. ayetinde geçen "Allah ve melekler beyaz buluttan gölgeler içinde gelsin" ifadesi ne anlama gelmektedir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Bakara suresinin 210. ayetinde geçen "Allah ve melekler beyaz buluttan gölgeler içinde gelsin" ifadesi ne anlama gelmektedir?

  Reklam
  Bakara suresinin 210. ayetinde geçen "Allah ve melekler beyaz buluttan gölgeler içinde gelsin" ifadesi ne anlama gelmektedir?


  Paylaş
  Bakara suresinin 210. ayetinde geçen "Allah ve melekler beyaz buluttan gölgeler içinde gelsin" ifadesi ne anlama gelmektedir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Cevap

  Değerli kardeşimiz;

  "Onlar istiyorlar ki; Allah ve melekler beyaz buluttan gölgeler içinde gelsin de, helaklerine dair emir tamam olsun. Hâlbuki bütün işlerin dönüşü Allah’ adır." (Bakara Suresi, 2/210)
  Bu ayetteki "Allah'ın gelmesi" deyimi, bütün İslâm düşünürlerince "Allah’ ın azabının gelmesi" manasını taşımaktadır.
  Âyet, "Resulüm! Yoksa o inkarcılar, 'Allah ve melekler bulutların karanlı­ğından çıkıp gelmedikçe, yani bizler Allah'ı ve melekleri apaçık görmedikçe sana inanmayacağız' mı diyorlar?" şeklinde de açıklanmıştır.
  Nitekim yahudilerin Hz. Musa'dan, putperest araplar'ın da Hz. Muhammed'den bu tür isteklerde bulunduklannı bildiren âyetler vardır. (Bakara 2/55; Nisa 4/153)
  Bu yorum dikkate alın­dığında "Allah'ın gelmesi"ni belli bir kelamı dokt­rine göre te'vil etmeye gerek kalmaz.
  (bk. Diyanet Tefsiri, Kur’an Yolu:I/219-220.)

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet