Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Türkiye'de modernleşme değişimlerinin toplumsal hayata etkileri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Türkiye'de modernleşme değişimlerinin toplumsal hayata etkileri

  Reklam
  Türkiye'de modernleşme değişimlerinin toplumsal hayata etkileri


  Paylaş
  Türkiye'de modernleşme değişimlerinin toplumsal hayata etkileri Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  ÖZET
  Bu makale, Türkiye’nin toplumsal ve kültürel değişim sürecinde eğitimin rolünü açıklamaya yöneliktir.
  Çalışmada önce, eğitim ve toplumsal değişme arasındaki ilişkiyi ele alan görüşlere yer verilmekte, eğitimin
  toplumsal, kültürel ve ekonomik değişim sürecindeki rolü tartışılmaktadır. Bu görüşlerden modernist ve
  yeniden yapılanmacı görüş eğitimin politik, toplumsal ve ekonomik yapılardan bağımsız ya da yarı bağımsız
  olduğunu iddia ederken, eğitimi toplumsal değişim sürecinde en etkili bir araç olarak görmektedir. Çatışmacı
  görüşler, eğitimin içinde yer aldığı toplumsal, ekonomik ve politik yapılardan bağımsız düşünülemeyeceğini,
  eğitimin toplumsal değişme meydana getirebilmesi için bu yapılarda radikal değişiklikler olması gerektiği
  üzerinde durur. John Dewey’e göre de eğitim tek başına toplumsal dönüşümü sağlayamaz. Başka bir deyişle
  eğitim kurumları toplumsal değişme meydana getirecek potansiyel ve sınırlılıklara sahiptir. Eğitim toplumsal
  değişme meydana getirebilir. Ancak bu değişme toplumdaki diğer toplumsal, ekonomik ve politik kurumların
  aynı anda, aynı yönde değişiyor olmasına bağlıdır. Dewey tarafından benimsenen bu görüş Türkiye örneğine
  de uygun düşmektedir. Türk devriminde de görüldüğü gibi eğitim kurumlarının yapı ve programlarındaki
  değişmeler toplumdaki diğer politik, toplumsal, kültürel ve ekonomik reformlara paralel olarak gerçekleşmiş
  ve eğitim bir