Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan En ünlü yaratılış savunucularından Michael Behe'nin evrimci olduğunu söylüyorlar, doğruluk payı nedir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  En ünlü yaratılış savunucularından Michael Behe'nin evrimci olduğunu söylüyorlar, doğruluk payı nedir?

  Reklam
  En ünlü yaratılış savunucularından Michael Behe'nin evrimci olduğunu söylüyorlar, doğruluk payı nedir?


  Paylaş
  En ünlü yaratılış savunucularından Michael Behe'nin evrimci olduğunu söylüyorlar, doğruluk payı nedir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Cevap

  Değerli kardeşimiz;

  Ataist evrimcilerin iddia ettiği gibi, insan da dahil, bütün canlıların silsile halinde birbirinden tesadüfen meydana geldiğini kabul eden bir evrim anlayışının yaratılışla bağdaşması mümkün değiğldir. Böyle bir anlayışta yaratıcı devrede yoktur. Halbuki yaratılışı savunan birisi, her şeyin yaratıcısı olarak Allah'ı kabul eder.
  Dolayısıyla Ateist evrimcilerin tarif ettiği manada bir evrimi kabul eden birisinin, aynı anda yaratılışı da kabul etmesi, mantıken mümkün değildir. Bir kimse aynı anda hem Allah'ın varlığını kabul edecek, her şeyin yaratıcısı olarak O'nu tanıyacak, hem de bir yaratıcıyı kabul etmeyip, her şeyi, tesadüfün eseri olarak görecek. Bu mümkün değildir.
  Ancak, evrimi değişiklik olarak alır, her şeyin Allah'ın eseri olduğunu kabul eder, Allah'ın bütün kainattaki varlıkları her an değiştirdiğini dikkate alarak, Allah'ın irade ve tasarrufunda olan her türlü değişiklik ve başkalaşımı evrim olarak mütalaa ederse, böyle bir yaklaşım islam dininin kabul ettiği yaratıcı ve değişiklik telakkisine ters değildir. Yani, Allah kainatta tek mutlak güç ve kudret sahibidir. Her türlü değişiklik ve başkalaşım O'nun ilim, irade ve tasarrufu altında cereyan etmektedir. Atomu da idare eden, galaksileri de evrip çeviren O'dur.
  Prof. Dr. Adem Tatlı

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet
 3. 3
  Doğrudur... "İndirgenemez Karmaşıklık" iddiasını 1999'da ortaya atan, yıllardır da evrim karşıdı olan Prof Dr Michael Behe evrimin gerçek olduğunu deneyleri sonucunda kabul etmiştir.michael behe evrimi kabul etti,  michael behe evrimi kabul etti mi