Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Sofrada, toplulukta okuyabileceğim bir yemek duası yazar mısınız? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Sofrada, toplulukta okuyabileceğim bir yemek duası yazar mısınız?

  Reklam
  Sofrada, toplulukta okuyabileceğim bir yemek duası yazar mısınız?


  Paylaş
  Sofrada, toplulukta okuyabileceğim bir yemek duası yazar mısınız? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  ''Bismillâhirrahmânirrahîm'' ''Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn. Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn''

  "Ey bizi nimetleriyle perverde eden SULTANIMIZ! Bize gösterdiğin numunelerin ve gölgelerin asıllarını, menbalarını göster. Ve bizi makarr-ı saltanatına celbet. Bizi bu çöllerde mahfettirme. Bizi huzuruna al. Bize merhamet et. Burada bize tattırdığın leziz nimetlerini orada yedir. Bizi zeval ve teb'id ile tazib etme. Sana müştak ve müteşekkir şu muti raiyyetini başıboş bırakıp idam etme. YA RAB! kusurumuzu affet bizi kendine kul kabul et. Emenetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Ruhumuzu cesedimize, kalbimizi nefsimize, aklımızı midemize hakim eyle. Lezzeti şükür için isteyen kullarından eyle."

  "YA RAB! Resûl-u Ekrem Aleyhissalatü Vesselamın bereketi hürmetine bize ihsan ettiğin maddi ve manevi rızkımıza bereket ihsan et!.. Amin!..."

  '' Allahümme zid vela tenkus bi hürmetilfatiha''

  (Bedîüzzaman Said Nursî, Risâle-i Nûr Külliyâtı)


  sorularla islamiyet...