Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Ağaç oymacılığı hakkında geniş bilgi Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Ağaç oymacılığı hakkında geniş bilgi

  Reklam
  Ağaç oymacılığı hakkında geniş bilgi


  Paylaş
  Ağaç oymacılığı hakkında geniş bilgi Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Ağaç oymacısı; Ağaç üzerinde tasarımı yapılan model veya şekli, özel kesici aletlerle oyma tekniğine
  uygun olarak işleyen ve ağaca şekil veren kişidir.

  Tasarımı yapılan işler için araç-gereç listesini hazırlar, sipariş verir, satın alır,
  Sağlanan malzemeyi uygun bir şekilde yerleştirir,
  Yapılacak işlemleri gösteren resim veya çizimleri okur, yorumlar ve ağaç üzerine
  çizim yapar,
  Malzemenin, belli yerlerini kesici aletlerle, oyma tekniğine uygun olarak, keser,
  Ağaç oymacısı işini;
  Kesme oyma (Dekupe),
  Yüzey oymacılığı (Rölyef),
  Alçak yüzey oymacılığı,
  Derin yüzey oymacılığı,
  Doğal şekil oymacılığı, tekniklerinden birini veya birkaçını bir arada kullanarak
  yapar.
  İşlemden geçmiş malzemeler bir mobilya parçası ise parçaları siparişi veren
  atölyeye gönderir; özel sipariş ise istenilen şekilde ve sağlam olarak teslim eder
  ve gerekiyorsa monte eder,
  Kullanılan makine araç ve gereçlerini hizmete hazır halde tutulmasını ve iş
  bitiminde bakımının yapılmasını sağlar, gerekirse basit arızaları onarır.

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

  Ağaç oyma makineleri (dekupaj makineleri, el oyma makineleri ve bıçakları, oymakopya makineleri),
  Oyma kalemleri,
  Rendeleme aletleri (rendeler, düztabanlar, planyalar vb.),
  Testereler,
  Çekiç, tokmak, kerpeten, tornavida vb.
  Eğe, törpü, sistire,
  Ölçme, markalama ve kontrol aletleri,
  Teknik resim araç ve gereçleri,
  Çeşitli malzemeler (ağaç, tutkal, çivi, zımpara, vida ve gereçler, boya, vernik, cila
  vb.)

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  Parçalar arasındaki ilişkileri görebilen,
  Tasarım, çizim yeteneğine ve el becerisine sahip,El ve gözlerini eşgüdümle kullanabilme yeteneğine sahip,
  Makinelerle çalışmaktan hoşlanan,
  Bedensel bakımdan güçlü,
  Ayrıntılara dikkat edebilen,
  Sabırlı ve dikkatli kimseler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Ağaç oymacısı atölyelerde çalışır. Genellikle güç pozisyonlarda ve ayakta çalışan
  ağaç oymacısı ağaçların taşınması, kaldırılması gibi faaliyetlerde bulunur. Çalışma
  ortamı çok gürültülü, tozlu ve kirlidir. Çalışırken az da olsa makine kazası, elektrik
  çarpması, kesilme gibi iş tehlikelerine maruz kalabilir. Çalışma saatleri düzenli olup
  tam gün ve hafta sonu çalışabilir. Çalışırken çıraklarla, mobilyacılarla,
  meslektaşlarıyla iletişim halindedir.


  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  Çalışma alanı daha çok özel sektör işletmeleridir. Mobilya imal eden atölyeler, ağaç
  oymacılığı üzerine çalışan atölyeler bunların başında gelmektedir. Hediyelik eşya
  imal eden işyerleri de önemli istihdam yerleridir.
  Ağaç oymacılığı alanında yetişmiş kişi için istihdam alanları oldukça sınırlıdır. Birçok
  atölye başka alanlara kaydığı veya kapandığı için bir yandan yeni eleman
  yetişmemekte, diğer yandan yetişmiş eleman isteği pek olmamaktadır. Üretim
  artmadığı, piyasa canlanmadığı için atölyeler mevcut kadrolarını korumakla varlığını
  sürdürmektedir.
  Ağaç oymacılığı mesleği teknolojik gelişmelerin sonucunda eski önemini yitirmiştir.
  Bunun en önemli nedeni de el emeğiyle üretilen malların, makinelerle yapılan seri
  üretim karşısında rekabet şansının kalmamasıdır.

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

  Mesleğin eğitimi, yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim
  merkezlerinde, “Ağaç İşleri” alanı “Ağaç Oymacılığı” dalında verilmektedi