Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Nükleer Enerji Nasıl Elde Edilir Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Nükleer Enerji Nasıl Elde Edilir

  Reklam
  Nükleer Enerji Nasıl Elde Edilir


  Paylaş
  Nükleer Enerji Nasıl Elde Edilir Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Nükleer Enerji Nasıl Elde Edilir

  İki şekilde gerçekleşir.

  Fisyon (Çekirdek bölünmesi)

  Ağır bir çekirdeğin nötron ile bombardıman edilerek birbirine yakın kütleli iki kararsız çekirdek ve birkaç nötrona ayrışması olayıdır. Bu olay sırasında bir miktar kütle enerjiye dönüşür. Atom bombası ve nükleer santrallerdeki enerji fisyon yoluyla elde edilir. Fisyonda yakıt olarak uranyum ve plütonyum elementleri kullanılır.Bu olayda büyük miktarda enerji açığa çıkar. Bölünme tepkimeleri atom bombalarının yapımında ve nükleer santrallerde enerji üretiminde kullanılır.

  Füzyon

  Nükleer kaynaşma (füzyon), parçalanmanın tersine çok hafif iki çekirdeği birleştirerek daha ağır bir çekirdek oluşturmak ve bu şekilde açığa çıkan bağ enerjisini kullanmaktır. Ama bunu denetim altında oluşturmak oldukça zor bir iştir. Çünkü çekirdekler pozitif elektrik yükü taşır ve birbirlerine yaklaştırmak istenildiğinde çok şiddetli bir şekilde birbirlerini iterler. Bunların kaynaşmasını sağlamak için aralarındaki itme kuvvetini yenebilecek büyüklükte bir kuvvetin kullanılması gerekmektedir. Gereken bu kinetik enerji (hareket enerjisi), 20-30 milyon derecelik bir sıcaklığa eşdeğerdir.46 Bu olağanüstü bir sıcaklıktır ve kaynaşma tepkimesine girecek maddeyi taşıyacak hiçbir katı malzeme bu sıcaklığa dayanamaz. Yani bu birleşmeyi gerçekleştirecek bir düzenek yeryüzünde yoktur.