Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan yılbaşını kutlamak caiz mi? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  yılbaşını kutlamak caiz mi?

  Reklam
  yılbaşını kutlamak caiz mi?


  Paylaş
  yılbaşını kutlamak caiz mi? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Konuya birkaç yönden cevap vermek daha uygun olacaktır:

  Cevap 1:

  Bu konuyu iyi kavrayabilmek için önce şu ayet ve hadisleri göz önüne getirmek gerekir

  1 "Iyilik ve takva konusunda yardımlaşın, günah ve haddi aşmada yardımlaşmayın ve Allah`tan korkup sakının" (Mâide, 5/2 )

  2 "Zulum yapanlara en ufak meyil göstermeyin, yoksa size ateş dokunur Sizin Allah`tan başka velileriniz de yoktur, sonra yardım da göremezsiniz (Hûd, ll/113)

  3 "O (Allah) size Kitapta : "Allah`ın ayetlerine küfredildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğinizde, onlar bir başka söze geçip dalıncaya dek onlarla oturmayın, yoksa siz de onlar gibi olursunuz" diye indirdi Doğrusu Allah münafıkların da, kâfirlerin de tümünü cehennemde toplayacaktır" (Nisâ, 4/140)

  Konuyu başkalarına benzeme noktasından ele alan hadis-i şerifler vardır Bunlardan biri şudur:

  "Kim herhangi bir gruba benzeşirse o da onlardandır" (Ebu Davûd, Libas 4) Özellikle bu hadis-i şerif çok önemli psiko-sosyal gerçeklere işaret eder Şekli benzeşmenin sonuçta itikadı benzeşmeye götüreceğini anlatır

  Ibn Haldun da konuyla ilgili olarak önemli tarihi gerçeklere parmak başar Mağlupların galipleri taklit etme psikolojisi yaşadıklarını anlatır (Ibn Haldun, Mukaddime (trc) I/374-75)

  Cevap 2:

  İslâm Dini yepyeni bir nizamla ortaya çıkmış, önceki dinlerin hükümlerini bütünüyle yürürlükten kaldırmıştır Bu dinin gecesi de gündüzü kadar aydınlıktır Müslüman anasından metbu' olarak doğar, tabi' olarak değil Yani o ilmiyle, irfanıyla, yüksek ahlâkiyle ve dindarlığı ile herkese örnek olur, herkes ona uymaya özenir O ise kimselere özenmez Çünkü dini ona yeterince malzeme sunmuş, ihtiyacını karşılamıştır Tabii bu tabiiyet ve matbuiyet ilim ve teknikte, sanatta değildir Çünkü ilim ve teknik müslümanın yitik malıdır, onu nerede, kimin yanında bulursa almaya daha haklıdır O halde tabiiyet ve matbuiyet ahlâk, din, adalet ve hakseverliktedir

  O halde diğer dinlerin kutsal saydığı günleri kutlamak, onların âdetlerine uymak, büyük günahlardandır

  Buna birkaç misal verelim :

  a) Batı ülkelerinde olduğu gibi, yabancı kadın ve erkeklerin bir arada toplanıp dans etmeleri, çeşitli oyunlar tertiplemeleri İslâm'a göre büyük günahlardandır Bir müslümanın onlara özenerek bu gibi şeyleri helâl kabul etmemek şartıyla yaparsa büyük günah işlemiş olur Helal sayacak olursa, küfre girer

  b) Güzellik yarışmaları, bilindiği gibi daha çok gayr-i müslim ülkelerde yapılır Bundan amaç, şehvetperestlere kadın vücuduyla ziyafetler çekmektedir Aynı zamanda genç kızları bu gibi ahlâksızlıklara özendirmek suretiyle onları baştan çıkarmaya yöneliktir Tabii Kur'ân'a ve Sünnete göre, bir müslüman kadının bu tür müsabakalara katılması, soyunup etini teşhir etmesi büyük bir günah ve ağır bir suçtur Çünkü ahlâkı ifsad etmekte, kadının annelik vakarını düşürmekte, onu bayağı bir eşya gibi müzayedeye çıkarmaktır

  Bu tür müsabakaların mubah olduğunu iddia eden kimse dinden çıkar Tevbe ve istiğfar etmesi gerekir Aksi halde cenaze namazı kılınmaz

  c) Noel Yortusunu Hıristiyan alemiyle birlikte kutlamak da büyük günahlardan biridir Hattâ buna özenerek İslâm'da böyle güzel âdetler olmadığını söyler, Hıristiyanları takdir ederse, İslâm Dininden çıkar

  Yılbaşında tebrikleşmek de İslâmî sünnetlerden değil, Hıristiyanlara mahsus bir âdettir, Bundan da Müslümanların kaçınması gerekir Kendi millî ve dinî günlerimizde tebrikleşmemizde ise sayısız yararlar vardır Her şeyden önce dinî ve millî âdetlerimizi yaşatmış, çocuklarımıza güzel örnekler vermiş oluruz (Bkz Celal Yıldırım, İslam Fıkhı)yilbasi kutlamak caiz mi hadisler